5. jul. 2023

Dispensation til nyuddannede EU-borgere for bopæl og ophold i Danmark

For at være berettiget til dagpenge som nyuddannet, skal du have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsens start og senest 2 uger efter, du har modtaget din sidste karakter.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst, at de dispenserer fra kravet, hvis du har været forhindret i at rejse ind i Danmark på grund af de rejserestriktioner, der var i forbindelse med COVID-19.

Kontakt os

Har du være forhindret i at modtage dagpenge, fordi du pga. COVID-19-restriktionerne ikke kunne rejse ind i Danmark, skal du kontakte os, så vi kan vurdere, om din sag kan genoptages.

Læs hele vejledning om ret til dagpenge på dimittendvilkår for EU-borgere på Retsinformation.