Du skal på barsel

Udbetalingen af barselsdagpenge står Udbetaling Danmark for. Bliver du syg på grund af din graviditet, kan du få barselssygedagpenge fra Udbetaling Danmark.

For English, click here 

Det er altid Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barselsdagpenge. Har du spørgsmål om barseldagpenge ud over de informationer, der står her på siden, er der hjælp at hente på borger.dk. Der kan du også læse om barsel ved adoption, for tidligt født barn, mv. Det er også der, du finder den gældende barseldagpengesats.

Du kan gå på graviditetsorlov med barselsdagpenge 4 uger før din terminsdato. Terminsdatoen tæller med i de fire uger. Du bruger ikke af dine 104 ugers dagpenge, mens du er på graviditets- og barselsorlov.

Du er ledig op til barslen

6 uger inden du går på barsel – eller 10 uger inden din terminsdato – kan du blive omfattet af Fritagelse fra jobsøgning og møder. Det betyder, at du ikke længere skal: 

  • deltage i møder med os eller jobcentret 
  • søge job 

Hvis du har været ledig i 3 måneder og dit jobsøgningsforløb er overgået til jobcentret, er det dit jobcenter, du skal kontakte om at blive fritaget fra jobsøgning og møder (i jobcentret kalder de det mindre intensiv indsats).

I perioden indtil du går på barsel har du pligt til at overtage relevant arbejde, som du bliver henvist til. Det kan jobcentret eller vi gøre, hvis de/vi vurderer, at du kan varetage jobbet, indtil du går på barsel.  

Fritagelsen fra at søge job og deltage i møder gælder først, når vi/jobcentret har fået besked om, at der er 6 uger til du går på barsel.  

Hvis dit jobsøgningsforløb er hos os, så kan du give os besked om, at der er 6 uger til du går på barsel, her.

Du skal på graviditetsorlov 

Når du har en terminsdato, skal du 5 uger før din termin give os besked om din graviditet. Du kan både sende en besked på Mit AKA eller ringe til os. Vi giver Udbetaling Danmark besked om din graviditet og den dato, du går på barsel.

Du er i arbejde op til barslen

Er du ansat som lønmodtager i perioden op til din barsel, er det din arbejdsgiver, der skal sørge for indberetningen til Udbetaling Danmark.

Du vil herefter få et brev fra Udbetaling Danmark, som du skal besvare.

Du er selvstændig op til barslen

Som selvstændig kan du søge om barselsdagpenge og kompensation hos Udbetaling Danmark via virk.dk.

Læs mere om barselsdagpenge for selvstændige her på aka.dk eller på borger.dk

Du bliver syg på grund af graviditeten

Giver din graviditet dig gener, så du må melde dig syg, skal du ringe til os. Du kan ikke melde dig syg på grund af graviditeten på jobnet.dk. Når du har talt med os, giver vi beskeden videre til Udbetaling Danmark. De sender dig et brev, som du skal besvare, og vurderer, om de skal udbetale sygedagpenge til dig, mens du er syg.

Terminsdato tæller med i dine 4 ugers graviditetsorlov

Du skal tælle terminsdatoen med i de 4 ugers graviditetsorlov, du har med barselsdagpenge inden fødslen. Tæller du forkert, og kommer du til at afmelde dig jobnet.dk for tidligt, får du ikke dagpenge for de dage, du har afmeldt dig for tidligt.

Hvis du giver os din terminsdato, kan vi hjælpe dig med at finde den rette dag, hvor du går på barselsorlov.

Du har ret til fædre/medmor-orlov

Er du ledig og bliver far/medmor, kan du holde fædre/medmor-orlov med barselsdagpenge i de første 14 dage efter barnets fødsel. Vi giver Udbetaling Danmark besked om datoen, hvor du går på orlov.

Er du i fuldtidsarbejde, gælder der andre regler for at holde fædre/medmor-orlove - se borger.dk for mere vejledning. 

Giv os besked om delt forældreorlov

Forældreorloven er de uger med barselsdagpenge, I som forældre kan dele. Er en af jer ledig, og vil I dele forældreorloven, skal vi have oplyst forældreorlovens første og sidste dag for den af jer, der er ledig og vil på orlov.

Du har fået barn, mens du studerede

Har du fået barn kort inden, du færdiggjorde din uddannelse, har du ret til barselsdagpenge fra den dag, du er nyuddannet, såfremt du har en dagpengeret. Du behøver ikke være meldt ledig på jobcentret for at få udbetalt barselsdagpenge. Ring til os, hvis du vil høre mere.

Føder du umiddelbart efter, du har afsluttet din uddannelse, har du straks ret til barselsdagpenge.

Eksempel

Afslutter du uddannelsen 31. januar, og er forventet fødselstidspunkt 14. februar, så kan du straks overgå til barselsorlov med barselsdagpenge fra kommunen, da du har ret til orlov i 4 uger før fødslen. Forventer du i stedet at føde 14. marts, så kan du overgå til barselsorlov på barselsdagpenge 15. februar.

Husk under alle omstændigheder at melde dig ind i Akademikernes senest 14 dage efter uddannelsens afslutning, hvis du vil være berettiget til dagpenge, når din barselsorlov udløber.

Ring til os, hvis du har spørgsmål til din situation.