Deltidsforsikring

Du kan tegne et deltidsmedlemskab, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen. Din dagpengesats vil være tilsvarende lavere.

Arbejder du mindre end 30 timer om ugen eller søger job på deltid, er der penge at spare ved at vælge en deltidsforsikring. Dvs. et medlemskab, hvor du ikke betaler fuldt kontingent. 

De dagpenge, du får udbetalt med en deltidsforsikring ved ledighed eller efterløn, er tilsvarende lavere, end hvis du har en fuldtidsforsikring. Se de aktuelle satser.

Prisen for et deltidsmedlem i Akademikernes A-kasse er 356 kr. pr. måned (2024).

Nemt at skifte fra fuldtid til deltid

Det er altid muligt at skifte mellem deltids- og fuldtidsforsikringer, så de matcher dine behov. Du kan skifte fra fuldtidsforsikring til deltid fra dag til dag. Du søger om at skifte ved at sende en besked til os via Mit AKA og fortælle, at du gerne vil skifte.

Du kan godt fortsætte som fuldtidsforsikret, selvom du arbejder på deltid. Men du må ikke være deltidsforsikret, hvis du arbejder på fuld tid.

Vi skal beregne en ny dagpengesats, når du skifter fra fuldtids- til deltidsforsikret, mens du er på dagpenge. Vi beregner satsen på baggrund af din indkomst i 12 måneder. Vi finder de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder med den højeste indkomst. Gennemsnittet af indkomsten i de 12 måneder minus Arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. kaldes for en dagløn. Du kan maksimalt få 90 pct. af daglønnen i dagpenge. Dog kan du aldrig få mere end den højeste dagpengesats. Du skal være opmærksom på, at der ikke er en mindstesats. Hvis du derfor har haft en meget lav løn, kan du risikere at få en tilsvarende lav dagpengesats. Se de aktuelle satser

Hvis du er deltidsforsikret hos os, vil vi automatisk overflytte dig til fuldtidsforsikring, hvis du inden for en 3 måneders periode arbejder mere end:

  • 390 timer, hvis du er månedslønnet
  • 360 timer, hvis du er uge- og 14 dageslønnet

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til din arbejdsløshedsforsikring.

Skift fra deltid til fuldtid

Hvis du vil ændre din deltidsforsikring til fuldtidsforsikring, er der disse krav til dine arbejdstimer:

  • Er du timelønnet, skal du have mere end 360 timers arbejde i løbet af 12 uger.
  • Er du månedslønnet, skal du have mere end 390 timer i løbet af 3 måneder.

Studerende over 30 år

Studerende kan være gratis medlemmer af en a-kasse. Men hvis du er fyldt 30 år, før du har afsluttet din uddannelse, skal du ifølge loven betale for dit medlemskab af en a-kasse.

Til gengæld har du mulighed for at være deltidsforsikret, mens du læser. På den måde sparer du pengene til en fuldtidsforsikring. Se hvad det koster.

Vælger du en deltidsforsikring, må du højst arbejde 30 timer om ugen.


Husk 14-dagesreglen

Senest 14 dage efter, du har taget din sidste eksamen, skal du huske at skifte status fra studerende til nyuddannet fuldtidsmedlem. Ellers risikerer du at miste din ret til dagpenge i mindst 1 år.

Når du har skiftet medlemskab, kan du modtage dagpenge på fuld tid fra din første dag som nyuddannet.