Kontingent

Få overblik over dit kontingent og a-kasse priser. Vi er Danmarks billigste a-kasse for akademikere. Studerende er gratis medlemmer.

Prisen for et fuldtidsmedlem i Akademikernes A-kasse er 467 kr. pr. måned (2023).

Reelt set er det kun 327 kr. pr. måned, da du får fradrag på ca. 30% for dit a-kassemedlemskab. Fradraget får du automatisk via SKAT, når året er slut. 

Størstedelen af dit kontingent til Akademikernes A-kasse går direkte videre til staten. Kun 99 kr. pr. måned ud af de 467 kr., du betaler i kontingent, går til administration og løn til vores medarbejdere. Det gør os til Danmarks billigste a-kasse for akademikere og dem, der har den laveste pris på a-kasser. Nedenunder kan du læse om hvad dit kontingent går til, hvor meget du sparer ved at vælge Akademikernes A-kasse og andre relevante oplysninger. Husk, at du altid kan melde dig ind.

Du betaler hver 3. måned, og det er ikke muligt at betale oftere, fx hver måned. Hvis du kan melde din betaling til Betalingsservice, sker betalingerne automatisk. Og du undgår de kvartalsvise regninger, såvel som rykkere, hvis betalingen skulle glippe. Tilmelding til Betalingsservice

Det går dit kontingent til

Kontingent (2023) for et fuldtidsmedlem i Akademikernes A-kasse består af:

  • et statsbidrag: 364 kr.
  • et beløb til ATP: 4 kr.
  • et beløb til a-kassens drift: 99 kr.

Det giver i alt 467 kr. pr. måned (1.401 kr. pr. kvartal).

Statsbidraget og ATP-satsen er det samme for alle a-kasser. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud, og vi indberetter det automatisk til SKAT. Du kan nemlig trække dit kontingent fra i skat.

I tabellen herunder fremgår kontingentets sammensætning pr. kvartal (2023) for forskellige typer medlemskaber (fuldtid, deltid, med og uden efterløn):

  Statsbidrag

ATP 

Adm.bidrag Efterlønsbidrag I alt

Fuldtid
med efterløn

1.092 kr. 12 kr. 297 kr. 1.593 kr. 2.994 kr.

Fuldtid
uden efterløn

1092 kr. 12 kr. 297 kr. 0 kr.

1.401 kr.

Deltid
med efterløn
729 kr. 9 kr. 297 kr. 1.062 kr. 2.097 kr.

Deltid
uden efterløn

729 kr. 9 kr. 297 kr. 0 kr. 1.035 kr.

Seniormedlemskab
(ikke fradragsberettiget)

0 kr. 0 kr. 297 kr.  0 kr

297 kr.

Se hvor meget du sparer i forhold til andre a-kasser

I ovenstående tabel kan du se priser for de største a-kasser. Akademikernes A-kasse er den billigste a-kasse for akademikere med et månedligt kontingent på 467 kr. (2023). Kontingentet betales kvartalsvis. Du kan blive medlem her

Du er medlem, når du har sendt en ansøgning om medlemskab

Der kan godt gå nogle uger, før du modtager den første regning fra os. Det afhænger af, hvornår på måneden du melder dig ind. Du er dog gyldigt medlem fra den dag, du har sendt din ansøgning om medlemskab – også selvom du ikke har betalt det første kontingent endnu. Når vi har færdigbehandlet din ansøgning om medlemskab, får du et velkomstbrev fra os, hvor startdatoen for dit medlemskab står. Du kan også altid logge på Mit AKA og se denne dato under Mine a-kasse-oplysninger.  

Hvis du får en regning, selvom du er gratis studiemedlem

Modtager du en regning fra os, selvom du er gratis studiemedlem, er der oftest tale om en af de følgende årsager. Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til os.

Du har forlænget dit studie

Da du meldte dig ind i Akademikernes A-kasse som gratis studiemedlem, oplyste du os, hvornår du regnede med at være færdiguddannet. Når datoen nærmer sig, vil vi derfor sende dig din første regning på et fuldt medlemskab.

Er du endnu ikke færdig med studiet, kan du få forlænget dit gratis studiemedlemskab. Det gør du ved at udfylde blanketten Kontingentfritagelse.

Du er fyldt 30 år

Ifølge loven skal alle betale kontingent for at være medlem af en a-kasse, når de fylder 30 år.  Så er du fyldt 30 år, inden du har taget din afsluttende eksamen, vil du ikke længere kunne være gratis studiemedlem. En mulighed er at blive medlem på deltid. På den måde fortsætter du med at være medlem, men du slipper for at betale fuldt kontingent.

Du har været gratis medlem i 5 år

Du kan maksimalt være gratis studiemedlem i 5 år. Derefter skal du betale for at være medlem, uanset om du har afsluttet din uddannelse eller ej. Er du stadig i gang med at læse, kan du blive medlem på deltid. På den måde fortsætter du med at være medlem, men du slipper for at betale fuldt kontingent.

Sådan betaler du dit kontingent

Via Betalingsservice

Du kan tilmelde dit kontingent til Betalingsservice. Så bliver regningen automatisk betalt hvert kvartal. Den allerførste regning på medlemskabet skal du dog betale via girokortet, som vi sender til dig.

Tilmelding til Betalingsservice (her skal du taste dine egne konto-oplysninger)

Via bankoverførsel

Vil du betale via bankoverførsel, skal du indtaste følgende informationer:

Akademikernes A-kasses reg.nr. 5471

Akademikernes A-kasses kontonummer: 0002023034

Kundenummer: Dit cpr.nummer

Hvis du bor i udlandet

Brug den følgende konto, hvis du bor i udlandet:

Nykredit

BIC/SWIFT:  NYKBDKKK

IBAN-nr.:   DK 68 54 71 00 02 02 30 34

Kontingentfritagelse

Normalt skal du betale kontingent for at være medlem af en a-kasse. Der findes dog undtagelser.

Du skal søge skriftligt om kontingentfritagelse, og den kan tidligst træde i kraft fra den dag, vi får ansøgningen.

Når du er blevet fritaget for kontingent, skal du stadig betale administrationsgebyret til os. Det er på 297 kr. pr. kvartal (2023). Studerende betaler ikke noget.

Udløb af dagpengeret

Du kan søge om kontingentfritagelse, hvis din ret til dagpenge er ophørt, men du stadig er ledig og tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcentret.

Du kan blive fritaget for kontingent, hvis du:

  • ikke modtager hjælp til forsørgelse, f.eks. kontanthjælp, uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse
  • ikke modtager ydelser fra a-kassen

Er du over 50 år, når din dagpengeret udløber, vil en eventuel kontingentfritagelse have betydning for din ret til efterløn.

Ring til os og hør mere om dine muligheder, hvis din ret til dagpenge er løbet ud.

Frihedsberøvet

Du har mulighed for at få kontingentfritagelse, hvis du er blevet frihedsberøvet i mere end 30 dage. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Under 30 år og under uddannelse

Du kan blive fritaget for kontingent, når du følger en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Læs mere om gratis studiemedlemskab.

Over 30 år og under uddannelse

Personer over 30 år skal ifølge loven betale for at være medlem af en a-kasse. Men hvis du følger en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed, efter du er fyldt 30 år, kan du i sjældne tilfælde blive fritaget for kontingent. Alternativt kan du blive medlem på deltid.

Ring til os og hør om dine muligheder.

Relevante blanketter

Kontingentfritagelse