Kontingent

Få overblik over dit kontingent og a-kasse priser. Vi er blandt Danmarks billigste a-kasser for akademikere. Studerende er gratis medlemmer.

Prisen for et fuldtidsmedlem i Akademikernes A-kasse er 484 kr. pr. måned (2024).

Reelt set er det kun 339 kr. pr. måned, da du får fradrag på ca. 30% for dit a-kassemedlemskab. Fradraget får du automatisk via SKAT, når året er slut. 

Størstedelen af dit kontingent til Akademikernes A-kasse går direkte videre til staten. Kun 103 kr. pr. måned ud af de 484 kr., du betaler i kontingent, går til administration og løn til vores medarbejdere.

Her på siden kan du læse om hvad dit kontingent går til, hvor meget du sparer ved at vælge Akademikernes A-kasse og andre relevante oplysninger.

Det går dit kontingent til:

Satser for kontingent i 2024

Kontingent (2024) for et fuldtidsmedlem i Akademikernes A-kasse består pr. måned af:

et statsbidrag: 376 kr.
et beløb til ATP: 5 kr.
et beløb til a-kassens drift: 103 kr.

Det giver i alt 484 kr. pr. måned (1.452 kr. pr. kvartal).

Statsbidraget og ATP-satsen er det samme for alle a-kasser. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud, og vi indberetter det automatisk til SKAT. Du kan nemlig trække dit kontingent fra i skat.

I tabellen herunder fremgår kontingentets sammensætning pr. kvartal (2024) for forskellige typer medlemskaber (fuldtid, deltid, med og uden efterløn):

  Statsbidrag

ATP 

Adm.bidrag Efterlønsbidrag I alt pr. kvartal

Fuldtid
med efterløn

1.128 kr. 15 kr. 309 kr. 1.644 kr. 3.096 kr.

Fuldtid
uden efterløn

1.128 kr. 15 kr. 309 kr. 0 kr.

1.452 kr.

Deltid
med efterløn
750 kr. 9 kr. 309 kr. 1.095 kr. 2.163 kr.

Deltid
uden efterløn

750 kr. 9 kr. 309 kr. 0 kr. 1.068 kr.

Seniormedlemskab
(ikke fradragsberettiget)

0 kr. 0 kr. 309 kr.  0 kr

309 kr.

Nyuddannede ledige skal betale mindre for medlemskab

Akademikernes A-kasse har vi besluttet at nedsætte prisen for medlemskab for alle nyuddannede ledige, der bliver sat ned i dagpengesats. Her fjerner vi hele det beløb, vi som a-kasse modtager for at administrere medlemskabet.

  • Fritagelsen fra administrationsbidraget gælder fra den 1. januar 2024 og foreløbigt i 2 år.
  • Når et medlem på nyuddannet-sats har modtaget dagpenge i 3 måneder (helt præcis 481 timer), vil medlemmet blive fritaget for administrationsbidraget fra og med den næste måned.
  • Fritagelsen gælder for medlemmer under 30 år.
  • Fritagelsen gælder indtil medlemmet har været afmeldt som ledig i en måned.
  • Da du som medlem betaler dit medlemskab 3 måneder forud, kan det ske, at vi ikke når at nedsætte dit administrationsbidrag, hvis du fx bliver fritaget i et kvartal, du allerede har betalt for. I så fald vil du få beløbet retur efterfølgende.

Se hvor meget du sparer i forhold til andre a-kasser

I ovenstående tabel kan du se priser for de største a-kasser. Akademikernes A-kasse er den næstbilligste a-kasse for akademikere med et månedligt kontingent på 484 kr. (2024). Kontingentet betales kvartalsvis. Du kan blive medlem her

Du er medlem, når vi har godkendt din ansøgning om medlemskab

Når vi har behandlet din ansøgning om medlemskab, sender vi dig en velkomstmail, som bekræfter dit endelige medlemskab hos os. Du er gyldigt medlem fra den dag, du har sendt din ansøgning om medlemskab, såfremt vi godkender ansøgningen.

Der kan godt gå nogle uger, før du modtager den første regning fra os. Det afhænger af, hvornår på måneden du melder dig ind. Når vi har færdigbehandlet din ansøgning om medlemskab, får du et velkomstbrev fra os, hvor startdatoen for dit medlemskab står. Du kan også altid logge på Mit AKA og se denne dato under Mine a-kasse-oplysninger.

Hvis du får en regning, selvom du er gratis studiemedlem

Modtager du en regning fra os, selvom du er gratis studiemedlem, er der oftest fordi du enten har forlænget dit studie, er fyldt 30 år eller har været gratis medlem i 5 år.

Læs om betingelserne for at være gratis studiemedlem

Er du stadig i tvivl om hvorfor du har fået en regning, er du velkommen til at ringe til os.

Er du endnu ikke færdig med studiet, kan du få forlænget dit gratis studiemedlemskab.

Det gør du ved at udfylde blanketten Kontingentfritagelse.

Sådan betaler du dit kontingent

Via Betalingsservice

Du kan tilmelde dit kontingent til Betalingsservice. Så bliver regningen automatisk betalt hvert kvartal. Den allerførste regning på medlemskabet skal du dog betale via indbetalingskortet, som vi sender til dig.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice på siden Mine a-kasse-oplysninger på Mit AKA. Du finder linket til Betalingsservice lidt nede på siden. Her indtaster du dine egne konto-oplysninger. 

Tilmelding til Betalingsservice via Mit AKA 

Via bankoverførsel

Vil du betale via bankoverførsel, skal du indtaste følgende informationer:

Akademikernes A-kasses reg.nr. 5471

Akademikernes A-kasses kontonummer: 0002023034

Kundenummer: Dit cpr.nummer

Hvis du bor i udlandet

Brug den følgende konto, hvis du bor i udlandet:

Nykredit

BIC/SWIFT:  NYKBDKKK

IBAN-nr.:   DK 68 54 71 00 02 02 30 34

Kontingentfritagelse

Normalt skal du betale kontingent for at være medlem af en a-kasse. Der findes dog undtagelser.

Du skal søge skriftligt om kontingentfritagelse, og den kan tidligst træde i kraft fra den dag, vi får ansøgningen.

Når du er blevet fritaget for kontingent, skal du stadig betale administrationsbidraget til os. Det er på 297 kr. pr. kvartal (2023). Studerende betaler ikke noget.

Udløb af dagpengeret

Du kan søge om kontingentfritagelse, hvis din ret til dagpenge er ophørt, men du stadig er ledig og tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcentret.

Du kan blive fritaget for kontingent, hvis du:

  • ikke modtager hjælp til forsørgelse, f.eks. kontanthjælp, uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse
  • ikke modtager ydelser fra a-kassen

Er du over 50 år, når din dagpengeret udløber, vil en eventuel kontingentfritagelse have betydning for din ret til efterløn.

Ring til os og hør mere om dine muligheder, hvis din ret til dagpenge er løbet ud.

Frihedsberøvet

Du har mulighed for at få kontingentfritagelse, hvis du er blevet frihedsberøvet i mere end 30 dage. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Under 30 år og under uddannelse

Du kan blive fritaget for kontingent, når du følger en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

Læs mere om gratis studiemedlemskab

Over 30 år og under uddannelse

Personer over 30 år skal ifølge loven betale for at være medlem af en a-kasse. Men hvis du følger en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed, efter du er fyldt 30 år, kan du i sjældne tilfælde blive fritaget for kontingent.

Alternativt kan du blive medlem på deltid.

Ring til os og hør om dine muligheder.

Relevante blanketter

Kontingentfritagelse