Du vil vide mere om seniorjob

Seniorjob i kommunen er en mulighed for dig, hvis din ret til dagpenge udløber, når der er mindre end 5 år til din efterlønsalder.

Der er en række betingelser for at få et seniorjob:

  • Din periode med dagpenge udløber, når der er mindre end 5 år til din efterlønsalder  
  • Du er ledig
  • Du er fortsat medlem af en a-kasse
  • Du betaler fortsat efterlønsbidrag
  • Du skal kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen. 

Du skal selv søge kommunen om seniorjob

Du skal selv søge kommunen om at blive ansat i et seniorjob. Det kan du gøre tidligst 3 måneder inden og senest 2 måneder efter, din ret til dagpenge udløber.   

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob

Hvis du opfylder betingelserne, har kommunen pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter den dag, hvor du har søgt. Du kan tidligst få et seniorjob dagen efter, at din ret til dagpenge er udløbet.
For at sikre, at du har et forsørgelsesgrundlag, skal kommunen betale dig en kompensation, hvis kommunen ikke finder et seniorjob til dig inden for fristerne.

 

Løn- og arbejdsvilkår i et seniorjob

I et seniorjob bliver du ansat til overenskomstmæssig løn og arbejdsvilkår.  Du har ikke krav på at blive ansat inden for et bestemt område.
Seniorjobbet fortsætter frem til, du går på efterløn. Retten til seniorjob ophører dog, hvis du efter ordinært arbejde, har optjent ret til en ny periode med dagpenge.
 
I forhold til reglerne om dagpengeret er seniorjob et såkaldt støttet arbejde, derfor kan du ikke bruge timerne fra seniorjobbet til at genoptjene en ny periode med dagpenge.

 

Du skal stadig have et aktivt CV på jobnet.dk

Når du er ansat i et seniorjob, er der ikke krav om, at du skal være aktivt arbejdssøgende. Du skal dog stadigvæk stå til rådighed for henvist arbejde, så derfor skal du forsat have et aktivt CV jobnet.dk