Du vil vide mere om tidlig pension

Hvis du både har ret til tidlig pension og til efterløn, kan du vælge den ordning, der passer dig bedst. Læs mere her på siden om tidlig pension.

Tidlig pension er en ordning, der sikrer dig, der som lønmodtager eller selvstændig har haft et langt arbejdsliv, at kunne gå på pension op til tre år tidligere end den officielle pensionsalder. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, som også beregner din anciennitet på arbejdsmarkedet. Læs nærmere om betingelserne for tidlig pension på borger.dk.

Dine muligheder, hvis du ønsker at gå på tidlig pension

Du har nået efterlønsalderen, men er ikke gået på efterløn endnu
  • Du kan melde dig ud af efterlønsordningen og få udbetalt dine efterlønsbidrag kontant mod en afgift på 30 procent.
  • Du vil ikke kunne få udbetalt eventuelle optjente skattefrie præmier, hvis du vælger at melde dig ud.
Du er gået eller vil gå på efterløn inden den 1. januar 2022
  • Du får mulighed for at melde dig ud af efterlønsordning.
  • Du vil få et fast beløb (kompensation) for hver hele måned, du har tilbage indtil folkepensionsalderen. Beløbet vil blive udbetalt kontant efter fradrag af afgift på 30 procent.
  • Du vil ikke kunne få udbetalt eventuelle optjente skattefrie præmier, hvis du vælger at melde dig ud.

Du skal være opmærksom på, at du har mulighed for at vælge at få dine efterlønsbidrag udbetalt efter de almindelige regler, hvis det bedre kan betale sig for dig.

Få vejledning til at træffe dit valg

Hvis du både har ret til tidlig pension og til efterløn, kan du vælge den ordning, der passer dig bedst. Det kan være en svær beslutning, så vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i de to forskellige ordninger.


I Akademikernes A-kasse kan vi hjælpe dig med at:
• beregne, hvad du vil kunne forvente at få i efterløn eller optjene i skattefri præmie.
• beregne, hvad du vil have mulighed for at få tilbagebetalt i efterlønsbidrag.

Udbetaling Danmark kan hjælpe dig med:
• hvad du vil kunne få i tidlig pension – både før og efter fradrag for din egen pensionsordninger.
• hvor meget du vil kunne få udbetalt i kompensation for indbetalt efterlønsbidrag.

Så meget kan du få udbetalt i tidlig pension

Den maksimale ydelse er 14.008 kr. pr. måned før skat (2023 takst).

Ydelsen bliver nedsat på grund af pensionsopsparinger, hvis din pensionsformue overstiger 2 millioner kr. (2020). Din pensionsformue opgøres 3½ år før, du når folkepensionsalderen. Læs mere om, hvordan fradraget beregnes på borger.dk.

Udbetaling af invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension samt børnepension vil ikke medføre, at din ydelse bliver nedsat.

Tidlig pension og arbejde

Du kan godt arbejde samtidig med, at du modtager tidlig pension. Hvis din indkomsten overstiger 25.400 kr. (2023) årligt før skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag, så bliver pensionsydelsen nedsat med 64 pct. af den del af indkomsten, der overstiger grænsen på 25.400 kr (2023).

Udbetaling Danmark: Ansøgning og yderligere information

Du skal søge om tidlig pension hos Udbetaling Danmark, og du skal vide, at:
• Ansøgningen åbner den 1. august 2021.
• Du vil tidligst kunne gå på tidlig pension fra den 1. januar 2022.
Læs mere om tidlig pension på borger.dk. Du kan også ringe til Udbetaling Danmarks afdeling for
Tidlig Pension mandag til fredag fra kl. 10.00 – 14.00 på telefon 7012 8094.