Du skal til udlandet og arbejde

Skal du til udlandet for at arbejde, skal du som regel have en arbejdsløshedsforsikring i det land, du rejser til.

Skal du arbejde i udlandet, eller rejser du med din ægtefælle, som skal udstationeres, afhænger din forsikring mod ledighed af, hvilket land du rejser til.

I EØS-landene er det obligatorisk for dig at være omfattet af en forsikring mod arbejdsløshed. Rejser du til et land uden for EØS, skal du som regel være medlem af en dansk a-kasse for at have den korrekte dækning mod ledighed.

Er du dobbeltforsikret eller ikke forsikret rigtigt, kan du risikere at miste din ret til dagpenge. Du kan også miste din ret til at gå på efterløn.

Hvis du ikke er statsborger i Danmark eller et andet EØS-land, gælder der særlige regler.

Du er altid velkommen til at skrive på chatten eller ringe til os, hvis du har spørgsmål. 

Arbejde inden for EØS

Du skal som hovedregel forsikres mod arbejdsløshed i det land, hvor du arbejder.

Du skal ikke melde dig ud af Akademikernes A-kasse, før du kender reglerne i det land, du rejser til. Når du har sikret, at du er dækket af arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land, kan du melde dig ud af Akademikernes A-kasse ved at udfylde udmeldelsesblanketten på vores selvbetjening.

Du kan fortsætte med at være medlem af Akademikernes A-kasse, hvis du kan bekræfte, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land.

Arbejde uden for EØS

Får du arbejde uden for EØS-landene, kan du fortsætte som medlem af en dansk a-kasse.

Arbejde for en dansk arbejdsgiver i Grønland og uden for EØS

Du kan fortsætte med at være medlem af Akademikernes A-kasse, når du arbejder for en dansk arbejdsgiver i Grønland og andre lande uden for EØS.
Er du ikke allerede medlem af en a-kasse i Danmark, kan du blive det på baggrund af dit arbejde i Grønland eller det øvrige udland. I det tilfælde skal du:

  • være udsendt af en dansk arbejdsgiver
  • søge om optagelse i a-kassen senest 1 år efter, du er flyttet til Grønland/øvrige udland
  • have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte arbejdet i Grønland/øvrige udland.

Grænsearbejder i EØS

Når du som lønmodtager arbejder i ét EØS-land og bor i et andet EØS-land og vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, er du grænsearbejder.

Som grænsearbejder skal du forsikres i det EØS-land, hvor du arbejder. Bliver du ledig, og bor du i Danmark, så kan du melde dig ind i en dansk a-kasse og modtage dagpenge fra din første dag som ledig. Det kræver, at du stiller dig til rådighed for det danske arbejdsmarked.

Medfølgende ægtefælle/samlever

Følger du med din ægtefælle/samlever til udlandet, uden at du selv har arbejde i det land, I flytter til, kan du fortsætte som medlem hos os. Det kan være en fordel, for så kan du altid komme hjem og begynde at modtage dagpenge, så længe du kan stille dig til rådighed for det danske arbejdsmarked.

Det gælder, uanset om I rejser til et land i eller uden for EØS.

Forventer du at opholde dig i udlandet uden arbejde i 2 år eller mere, anbefaler vi, at du kontakter os. Du skal nemlig som hovedregel have 1 års fuldtidsarbejde med en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024) inden for en medlemsperiode på 3 år for at få dagpenge. Og det kan blive svært at leve op til, hvis du er uden arbejde i mere end 2 år.

Konsekvenser af fejl- og dobbeltforsikring

Det er vigtigt, at du er korrekt forsikret i det rigtige land. Ellers kan du risikere at miste din dagpengeret og din ret til at gå på efterløn.

Konsekvenserne afhænger af, hvor lang perioden med fejlforsikring har været.

I det alvorligste tilfælde skal du optjene en ny ret til dagpenge. Dvs. du skal have arbejdet, hvad der svarer til et år på fuld tid med en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024). Du kan max medregne 21.936 kr. pr. måned (2024) og du skal være forsikret korrekt i samme periode, før du igen kan få ret til dagpenge.

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål. Og gør det gerne inden, du rejser ud af Danmark. Så vejleder vi dig til den rigtige forsikring.

Du kan overføre dine forsikrings- og arbejdsperioder inden for EØS

Som lønmodtager i et EØS-land har du mulighed for at overføre både forsikrings- og arbejdsperioder mellem alle EØS-landene. Det betyder, at du ikke behøver at begynde forfra med at optjene rettigheder, når du flytter til et andet EØS-land og bliver omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring. 

Vi kan hjælpe med papirerne

Bliver du ledig i dit nye land, vil deres myndigheder muligvis se dokumentation på, at du har haft arbejde og været forsikret mod arbejdsløshed i Danmark. Den dokumentation kan du få i form af attesten PDU1, som vi kan udstede til dig.

Hvis du skal bruge PDU1 i det land, du rejser til, skal du sende os en ansøgning om PDU1

Relevante blanketter:

Udmeldelse

Ansøgning om PDU1