Du er blevet syg

Du kan modtage dagpenge under kortere sygdom. Husk at melde dig syg på jobnet.dk og melde dig rask igen samme sted.

Er du ledig, og bliver du syg, skal du altid melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag. Er du fuldt ledig, og har du i øvrigt ret til dagpenge, skal du have udbetalt dagpenge under dine første 14 dages sygdom fra os. 

Meld dig syg på jobnet.dk

Er du ledig, skal du melde dig syg på jobnet.dk. Så får vi automatisk besked. Du behøver derfor ikke også melde sygdom til os i a-kassen.

Du kan ikke melde dig syg via jobnet.dk med tilbagevirkende kraft. Har du glemt at melde dig syg, og er du fortsat syg, skal du ringe til dit jobcenter og give dem besked. Du kan ikke få dagpenge for de dage, hvor du ikke har meldt dig syg på jobnet.dk.

Øverst på Mit AKA finder du en indgang til jobnet.dk, hvor du kan melde sygdom. Når du klikker på Meld sygdom, kan du finde vejledning til, hvor på jobnet.dk, du melder sygdom og hvor du raskmelder dig igen. 

Hvis du ikke er tilmeldt som ledig på jobnet.dk, skal du ringe til BorgerService for at sygemelde dig. Du kan også sygemelde dig via borger.dk.

Du skal ikke komme til møder, når du er syg

Mens du er syg, bliver du ikke indkaldt til møder eller andet arrangeret af os, jobcentret eller anden aktør. Det er dog vigtigt, at du i forvejen har meldt din sygdom på jobnet.dk, for at dit fravær bliver accepteret.

Meld dig rask igen på jobnet.dk

Du skal melde dig rask på jobnet.dk den første dag, du er rask. Så kan vi udbetale almindelige dagpenge til dig igen.

Hvis du er syg i mere end 14 dage

Du kan højst modtage dagpenge under sygdom fra a-kassen i 14 dage. Er du syg i længere tid, vil du efter de første 14 dage overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen.

Vi giver automatisk din bopælskommune besked, hvis du er syg mere end 14 dage og skal overgå til at modtage sygedagpenge.

Kommunen sender dig herefter en blanket, som du senest 8 dage efter skal have udfyldt og sendt retur til dem. Har du ikke hørt fra kommunen senest 5 uger efter, du har oplyst om første sygedag, skal du selv kontakte kommunen og bede om sygedagpenge.

Meld dig rask på jobnet.dk

Når du er blevet rask igen efter at have været syg i mere end 14 dage, skal du

Nogle skal have sygedagpenge fra kommunen fra 1. sygedag

I nogle situationer skal du have sygedagpenge fra kommunen fra din 1. sygedag – og ikke dagpenge under sygdom fra a-kassen.

Du skal også have sygedagpenge fra din kommune fra din 1. sygedag, hvis du:

  • ikke har ret til dagpenge, fordi du endnu ikke har været medlem af en a-kasse i et år
  • ikke har ret til dagpenge, fordi du ikke opfylder beskæftigelseskravet
  • er nyuddannet og omfattet af en karensperiode
  • er ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed og er omfattet af 3 ugers karantæne
  • er fastansat i et deltidsjob
  • arbejder i en turnusordning eller efter en vagtplan
  • er fast tilknyttet til en arbejdsgiver og har et opsigelsesvarsel.

 

Meld dig syg på jobnet.dk

Du skal melde dig syg på jobnet.dk, selvom du tilhører en af ovenstående kategorier. Vi giver automatisk din bopælskommune besked, hvis du skal have sygedagpenge fra din 1. sygedag.

Kommunen sender dig herefter en blanket, som du senest 8 dage efter skal have udfyldt og sendt retur til dem. Har du ikke hørt fra kommunen 3 uger efter, du har oplyst om 1. sygedag, skal du selv kontakte kommunen og bede om sygedagpenge.

Du kan læse mere om sygedagpenge på borger.dk.

Vær opmærksom på, at du ikke får sygedagpenge på helligdage (Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag samt nytårsdag)

 

Meld dig rask på jobnet.dk

Når du er blevet rask igen efter at have været syg i mere end 14 dage, skal du

Du bruger af dine dagpenge de første 6 uger

De første 6 uger, du er syg, bruger du af dine dagpengeuger. Det gælder, uanset om du modtager dagpenge under sygdom fra os eller sygedagpenge fra kommunen.

Er du syg og får sygedagpenge i mere end 6 uger, bruger du ikke længere af dine dagpengeuger. Den 3-årige periode, hvor du kan bruge dine dagpenge, forlænges med det antal uger, du er syg og får sygedagpenge ud over de 6 uger.

Eksempel

Hvis du er syg i 10 uger i træk, så bruger du 6 dagpengeuger af dine samlede 104 uger. De efterfølgende 4 uger bruger du ikke af dagpengeugerne. Din 3-årige periode bliver forlænget med 4 uger.

Ny rådighedsvurdering efter længere tids sygdom

Har du været syg i mere end 3 måneder, skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk og sende os en ny ledighedserklæring.

Når du er raskmeldt igen efter længerevarende sygdom, skal vi tage stilling til, om vi skal foretage en rådighedsvurdering af dig. Til det skal vi vide, hvor længe du har været syg, og hvad du har fejlet. Brug blanketten Rådighed efter sygdom.

Vores medarbejdere har tavshedspligt.

Hvis du er ansat med løntilskud eller i jobrotation

Er du ansat i job med løntilskud eller i et rotationsjob, skal du kun melde sygdom til din arbejdsgiver. Du har enten ret til løn under sygdom eller udbetaling af sygedagpenge efter de regler, der gælder for ansatte lønmodtagere.

Hvis du er i fast deltidsarbejde

Har du fast deltidsarbejde, og modtager du supplerende dagpenge, skal du både melde dig syg hos din arbejdsgiver og på jobnet.dk. Husk at raskmelde dig igen begge steder.

Hvis du er syg, når du stopper i fuldtidsarbejde

Er du syg, inden du stopper i dit arbejde, og du på første ledighedsdag fortsat er syg, så skal du kontakte dit jobcenter for at melde dig syg, så du kan få sygedagpenge. Er du fritstillet i opsigelsesperioden, er det en periode, der tæller som arbejde.

Bliver du syg på den dag, hvor du har meldt dig ledig på jobnet.dk, skal du sygemelde dig på jobnet.dk. I det tilfælde kan du få dagpenge i de første 14 dage. Er du syg i længere tid, kan du få sygedagpenge fra kommunen.

Sygedagpenge som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg.

Du kan også selv tegne en forsikring, som sikrer dig sygedagpenge i de første 2 uger af sygdomsperioden.

Læs mere om sygedagpenge og forsikring mod sygdom som selvstændig.