Du vil betale til efterlønsordningen

Du skal indbetale dit første efterlønsbidrag til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år. Du skal indbetale i 30 år for at kunne gå på efterløn.

Senest på din 30 års fødselsdag kan du begynde at indbetale til efterlønsordningen. For at kunne gå på efterløn, skal du have indbetalt til ordningen i 30 år. Du skal have været medlem af en a-kasse alle årene uden afbrydelser.

Du tilmelder dig efterlønsordningen ved at udfylde og indsende blanketten Tilvalg af efterlønsordningen.

Du betaler dine bidrag til efterlønsordningen samtidig med dit kontingent til os. Se, hvad det koster at være medlem i Akademikernes A-kasse med og uden bidrag til efterlønsordningen.

Hvor lang til skal jeg betale efterlønsbidrag?

Født i perioden 01.03.52 – 31.12.58
Du skal uafbrudt have været medlem af en a-kasse fra 1. april 1999, og indtil du når efterlønsalderen, samt mindst have været medlem i 20 år inden for de sidste 25 år. Derudover skal du have indbetalt efterlønsbidrag uafbrudt siden 1. juli1999, og indtil du når efterlønsalderen.

Født i perioden 01.01.59 – 31.12.75
Du skal uafbrudt have været medlem af en a-kasse og have indbetalt efterlønsbidrag fra 1. januar 2008, og indtil du når efterlønsalderen, dog mindst 25 år. Er du født før 1. juli 1964, og har du betalt efterlønsbidrag fra 1. april 1999, er det dog tilstrækkeligt, at du har betalt efterlønsbidrag i 20 år inden for de sidste 25 år.

Født i perioden 01.01.76 – 31.12.77
Du skal have været medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år, og senest være tilmeldt på din 32 års fødselsdag.

Du kan holde pauser i indbetalingen

Du kan holde pauser i din indbetaling til efterlønnen. Dine bidrag skal du efterbetale på et senere tidspunkt, for at du kan få ret til at gå på efterløn.

Du kan efterbetale, hvis du har været i udlandet

Skal du til udlandet i en periode, kan du i visse tilfælde ikke fortsætte med at betale til efterlønsordningen, mens du er væk. Du kan derfor være nødt til at efterbetale dine efterlønsbidrag, når du kommer hjem igen. Læs mere om efterbetaling af efterlønsbidrag.

Du kan fortryde din tilmelding

Du kan godt senere fortryde, at du har tilmeldt dig efterlønsordningen. I så fald kan du få dine efterlønsbidrag tilbagebetalt. Som regel vil de dog blive overført til en pensionsopsparing.

Fortrydelsesordning 

Har du fravalgt efterlønnen og fortrudt det? Du kan måske tilmelde dig fortrydelsesordningen, hvis du ikke opfylder hovedreglerne eller overgangsreglerne for at få ret til efterløn inden folkepensionsalderen.

Efter hovedreglerne er det et krav, at du betaler efterlønsbidrag i 30 år. Der er dog indført overgangsregler. Hvis du ikke kan få ret til efterløn ved at opfylde hovedreglen eller overgangsreglerne, kan du tilmelde dig fortrydelsesordningen.

Betingelser for at tilmelde sig fortrydelsesordningen:

Født før 1. juli 1960

  • Du kan ikke tilmelde dig fortrydelsesordningen.

Født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1972

  • Du skal have været medlem af a-kassen uafbrudt siden 1. januar 1997.
  • Du skal skriftligt tilmelde dig fortrydelsesordningen senest 15 år før efterlønsalderen.
  • Det vil sige, at du skal kunne nå at betale efterlønsbidrag i mindst 15 år, inden du når efterlønsalderen.

Født 1. januar 1973 eller senere

  • Du skal have været medlem af a-kassen uafbrudt siden din 24 års-dag.
  • Du skal skriftligt tilmelde dig fortrydelsesordningen senest 15 år før efterlønsalderen.
  • Det vil sige, at du skal kunne nå at betale efterlønsbidrag i mindst 15 år, inden du når efterlønsalderen.

Du kan ikke bruge fortrydelsesordningen, hvis du har meldt dig ud af efterlønsordningen og fået udbetalt dine efterlønspenge skattefrit enten i 2012, 2018 eller i første halvår af 2022.

Konsekvenser for din efterlønssats:

Din efterlønssats bliver reduceret, fordi du ikke kan nå at indbetale efterlønsbidrag i det antal år, der kræves. For hvert hele år du mangler at betale efterlønsbidrag, bliver din efterlønssats reduceret med 2%. Hvis du for eksempel mangler at indbetale efterlønsbidrag i otte år, vil din efterlønssats blive reduceret med 8 år x 2% = 16%

Konsekvenser for satsen for skattefri præmie

Hvis du arbejder, efter du når efterlønsalderen, kan du få en skattefri præmie.

Når du bliver tilmeldt efterlønsordningen senere end normalt, når du ikke at betale så meget i efterlønsbidrag. 

Derfor bliver den skattefri præmie reduceret med 4% for hvert hele år, du ikke har betalt bidrag.

Hvis du for eksempel mangler at indbetale efterlønsbidrag i otte år, vil satsen på skattefri præmie blive reduceret med 8 år x 4% = 32%

Der er ikke mulighed for at efterbetale de manglende efterlønsbidrag.

Det er ikke muligt at efterbetale de manglende efterlønsbidrag.

Relevante blanketter

Tilvalg af efterlønsordningen