Du skal til møder

I de første 3 måneder, du er ledig, er a-kassen din primære sparringspartner i din jobsøgning og de obligatoriske møder, du skal til som ledig, afholdes med os. 

Inden for de første dage efter du har meldt dig ledig på jobnet.dk, vil du modtage en besked med tid og sted for det første møde. Indkaldelsen får du i din indbakke på Mit AKA.  

Efterfølgende møder skal du selv booke. Du får besked fra os, når det er tid til at booke et møde.   

Obligatoriske møder det første halve år som ledig

Efter de første 3 måneder som ledig – eller mere, hvis du fx har haft arbejde - overgår jobsøgningsforløbet til jobcentret. 

Tidslinje for møder i a-kasse og jobcenter

Hvad enten du er i jobsøgningsforløb hos os eller jobcentret, er du velkommen  til at booke en frivillig karrieresamtale med os. På Mit AKA kan du også booke workshops og events.

Pligt til at booke og møde op til møderne

Booker du ikke et sparringsmøde inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du er afmeldt som ledig, så derfor skal du i det tilfælde hurtigst muligt tilmelde dig igen.

Du har også pligt til at komme til de møder, som Akademikernes A-kasse, dit jobcenter eller anden aktør indkalder dig til. Anden aktør er typisk et privat firma, der overtager jobcentrets rolle med at hjælpe dig i job. Kommer du ikke, kan du ikke få dagpenge fra udeblivelsen, og indtil du kontakter dem, der har indkaldt dig.

 

Sådan gør du, hvis du vil melde afbud til et møde

Ved sygdom

Er du syg den dag, du skal til møde med os, skal du melde dig syg på jobnet.dk før mødets start. Vi får besked fra jobcentret om din sygemelding og aflyser dit møde. 

Når du raskmelder dig på jobnet.dk, får du en besked fra os:

  • Hvis du skulle have været til et Intromøde, booker vi dig til et nyt møde - og du kan se tid og sted i beskeden fra os.
  • Hvis du skulle have været til et Sparringsmøde/Netværks- og sparringsmøde, vil der i beskeden fra os være en ny bookingfrist, og du skal derefter selv booke et nyt Sparringsmøde/Netværks- og sparringsmøde.

På vej i job

Har du underskrevet en ansættelseskontrakt, og der er mindre end 6 uger til din første arbejdsdag, skal du give os besked. Så kan vi registrere, at du er ”på vej i job” og dermed omfattet af en såkaldt mindre intensiv indsats. Det betyder, at du bliver fritaget fra at søge job og deltage i møder, men fritagelsen gælder først, når vi har fået besked om, at du har fået job og når der er mindre end 6 uger, til din første arbejdsdag.

Hvis dit jobsøgningsforløb er hos os, så kan du give os besked om, at du har fået job her.

Jobsamtale 

Er du forhindret i at komme til et planlagt møde med os, fordi du skal til en jobsamtale, skal du før mødet ringe til os på 3395 0395 eller skrive en besked til os på Mit AKA og oplyse, at du skal til jobsamtale. 

  • Hvis du skulle have været til et Intromøde, ombooker vi til en anden dag.
  • Hvis du skulle have været til et Sparringsmøde/Netværks- og Sparringsmøde, annullerer vi din booking og sender en besked til dig, når du selv kan booke et nyt møde.

Ferie

Holder du ferie, skal du registrere ferie på jobnet.dk. Øverst på Mit AKA finder du en indgang til jobnet.dk, hvor du kan melde ferie. Når du klikker på Meld ferie, kan du læse mere om deadlines, du skal være opmærksom på og finde vejledning til, hvor på jobnet.dk, du melder ferie. Du skal selv ombooke dit planlagte møde hos os på Mit AKA, hvis den ligger i din ferie. Du kan dog kun ombooke, hvis der er flere ledige tider indenfor bookingfristen.

Samtale med jobcentret

Hvis dit jobsøgningsforløb er overgået til jobcentret, og du skal til samtale med jobcentret, kontakt da jobcentret inden samtalen.