Du får et efterlønsbevis

Med et efterlønsbevis er du sikret efterløn, selvom du skulle blive syg.

Vi skriver til dig, når du nærmer dig din efterlønsalder og kan søge om at få udstedt et efterlønsbevis. Det er et bevis på, at du opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn.

Fordelene ved et efterlønsbevis

  • Du kan gå på efterløn, selv om du bliver syg
  • Du kan gå på efterløn med fuld efterlønssats og uden pensionsmodregning, hvis du udskyder at gå på efterløn i 2 år, fra du har fået beviset, og ikke får løbende udbetalinger fra en arbejdsgiverfinansieret pension. Er du født efter 1. januar 1956, vil dine pensioner dog altid skulle modregnes
  • Du kan optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde eller drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i væsentlig omfang, efter du har udskudt efterlønnen i 2 år 
  • Du slipper for at betale efterlønsbidrag fra bevisdatoen.