Du er selvstændig

Måske vil du starte som selvstændig? Er det en bibeskæftigelse, kan du muligvis få dagpenge eller efterløn samtidig med. Ønsker du at søge om dagpenge, når du har haft selvstændig virksomhed på fuld tid, gælder der særlige regler.