Du vil søge om efterløn

Du søger om at gå på efterløn på Mit AKA. Du skal bruge den blanket, der passer til din situation.

Du søger om at gå på efterløn ved at udfylde den blanket, der passer til din situation. Se nedenfor. Du kan udfylde blanketten via Mit AKA.

Betingelser for at gå på efterløn

For at kunne gå på efterløn skal du leve op til følgende betingelser:

  • Du har indbetalt til efterlønsordningen i 30 år
  • Du har været medlem af en a-kasse uafbrudt i de 30 år
  • Du kan påtage dig et almindeligt fuldtidsarbejde (37 timer om ugen). Du behøver ikke arbejde på fuld tid, men du skal være i stand til at arbejde 37 timer om ugen. Har du allerede modtaget efterlønsbeviset, sikrer det dog, at du kan gå på efterløn, selvom du er blevet syg efterfølgende
  • Du skal opfylde et såkaldt indkomstkrav. Det betyder, at du skal have en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024) inden for de sidste tre år. Du kan max medregne 21.936 kr. (2024). pr. måned. Arbejdet skal være dansk. Du skal opfylde denne betingelse for at få efterlønsbeviset og for at gå på efterløn.

Er du i seniorjob, er det en betingelse for at gå på efterløn, at du søger om at gå på efterløn senest dagen før, du når din efterlønsalder. Se din efterlønsalder.

Modtager vi din ansøgning om efterløn med blot en dags forsinkelse, skal du opfylde betingelsen om et års fuldtidsarbejde inden for 3 år for at kunne gå på efterløn.

Har du været i udlandet?

For at gå på efterløn skal du opfylde beskæftigelseskravet på et års fuldtidsarbejde over de seneste 3 år.

Opfylder du betingelsen om at have været medlem og betalt til efterlønsordningen kan du dog bruge udenlandsk arbejde, hvis du over de seneste 3 år, har et halvt års dansk arbejde på fuld tid. 

Du kan arbejde, mens du er på efterløn

Du kan arbejde, mens du er på efterløn. Dine arbejdstimer vil blive modregnet i efterlønnen.

Får du løn for mere end 145,53 timer på en måned, vil du ikke modtage efterløn for den måned.

Har vi godkendt, at du kan drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, modregner vi dine timer i virksomheden i efterlønnen.

Læs mere om at modtage efterløn samtidig med selvstændig virksomhed og selvstændig bibeskæftigelse.

Sådan søger du om efterløn

Du skal søge om efterløn på et skema. Vi skal have modtaget din ansøgning senest på dagen, du ønsker at gå på efterløn.

Der findes forskellige blanketter til at søge om efterløn. Du skal udfylde den, der passer til din situation, dvs. alt efter om du går på efterløn som lønmodtager eller selvstændig, og om du har selvstændig bibeskæftigelse.

Har du udfyldt Ansøgning om efterløn efter den såkaldte 400-timersordning, skal du også udfylde Skema om selvstændig virksomhed (AK084).

I beviset kan du se sats og modregning 

Vi udsteder efterlønsbeviset til dig, når du når din efterlønsalder og opfylder betingelserne for at gå på efterløn.

I efterlønsbeviset kan vi lave en beregning af din efterlønssats inden, du kan gå på efterløn. Her ser vi også på dine pensioner for at beregne, hvor meget der skal modregnes i din efterløn. Læs mere om modregning af pensioner i efterlønnen.