Du skal i aktivering

Som ledig har du mange muligheder for at søge job og skabe kontakter. Du kan selv tage initiativer og præge din aktivering. Bliv klogere på reglerne for aktivering her.

Dit jobcenter eller Anden aktør kan sende dig i aktivering, når de vurderer, det er nødvendigt. De skal dog senest gøre det, når du har været ledig i 6 måneder. Du har pligt til at tage følge planen for aktivering.

Aktivering giver mange muligheder

Tager du selv initiativer i din aktivering, kan du være med til at sammensætte et fokuseret forløb, der er relevant for netop dig og dine kompetencer. Bl.a. kan du selv tage kontakt til arbejdspladser, som du synes kunne være interessante at lære bedre at kende gennem fx virksomhedspraktik eller løntilskud.

Du kan tale med os eller dit jobcenter/Anden aktør om dine muligheder.

Aktivering er en del af dagpengeforløbet

Når du deltager i aktivering, bruger du af perioden med dagpenge, som du har ret til (dette gælder dog ikke for jobrotation - læs nærmere nedenfor). Du vil derfor modtage dagpenge, mens du er i aktivering. Eneste undtagelse er løntilskudsjob. Her modtager du løn i stedet for dagpenge. Du bruger dog stadig af perioden med dagpenge.

Det betyder også, at du under din aktivering skal være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for et fuldtidsjob uden varsel. Samtidig skal du møde op til dine aftaler med dit jobcenter eller Anden aktør og med os i a-kassen. 

Virksomhedspraktik kan gøre dig klogere

En virksomhedspraktik varer op til 4 uger. 

Formålet med virksomhedspraktik kan være at afklare dit eget jobmål eller at afklare, om du har brug for mere opkvalificering og vejledning for at få arbejde.

Det er ikke muligt at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor du senest har været ansat.

Springbræt til mere

Virksomhedspraktikken kan være vejen til ny viden og netværk inden for en ny branche, og det kan være en hjælp til, at du kommer hurtigere i job. Da der er tale om relativt korte ophold, bliver praktikken ofte brugt som et springbræt til en almindelig ansættelse eller en ansættelse med løntilskud.

På vores platform 'Jobmatch' kan du finde virksomheder, der søger virksomhedspraktikanter. Du kan også oprette en profil og matche med virksomheder direkte i din indbakke. 

Når du har fundet en virksomhed, som er interesseret, skal du sørge for at få godkendt praktikken af jobcentret eller din Anden aktør, inden du går i gang. Du kan læse mere om virksomhedspraktik på jobnet.dk.

Du skal søge almindeligt arbejde imens

Virksomhedspraktikken er helt gratis for den virksomhed, du kommer i praktik hos. Mens du er der, modtager du dagpenge, som du plejer. Du skal også være tilmeldt på jobnet.dk og søge almindeligt arbejde, mens du er i praktik.

Du bliver forsikret via jobcentret, og du får tilskud til dine transportudgifter efter de gældende regler.

Løntilskud kan give netværk og fastansættelse

Er du enlig forsørger eller over 50 år, kan du komme i løntilskud fra din første ledighedsdag. Ellers kan du komme i løntilskud efter 26 ugers ledighed.

Formålet med løntilskud er, at du får oplæring og opkvalificering af dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Ansættelsens og løntilskuddets varighed aftales med jobcentret.

Du skal søge job, mens du er i løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Der gælder forskellige regler for hhv. offentligt og privat løntilskud. Fælles er dog, at du under din løntilskudsansættelse skal være tilmeldt på jobnet.dk som ledig. Du skal også fortsat søge almindeligt arbejde, ligesom du skal leve op til kravene om rådighed. Disse vilkår er en del af din kontrakt med det sted, du er i løntilskudsjob. Det betyder, at du skal have fri til at gå til de lovpligtige møder.

Tjek vores platform 'JobMatch', hvor der kan være stillinger med løntilskud.

Husk, at løntilskudsansættelsen skal godkendes af dit jobcenter eller Anden aktør inden du starter.

Løntilskud hos privat virksomhed

Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og skal selv forhandle din løn og evt. pension. Arbejdsgiveren får et tilskud til din løn og skal selv betale resten.

Vær opsøgende

Du kan selv kontakte relevante virksomheder og gøre opmærksom på muligheden for, at de kan ansætte dig med løntilskud. På den måde kan du selv være med til at styre den karrieremæssige retning, din løntilskudsstilling bringer dig.

Vær opmærksom på, at når du er ansat med løntilskud i en privat virksomhed, skal du være "ekstra" arbejdskraft. Virksomheden må således ikke fyre medarbejdere og ansætte personer med løntilskud til at lave det samme arbejde.

6 måneder er det længste, du kan blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver.

Løntilskud hos offentlig virksomhed

Du har gode muligheder for selv at finde en offentlig virksomhed, du kunne tænke dig at få en løntilskudsstilling i. Du kan blive ansat i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver i op til 4 mdr. 

Du kan altid spørge os, såvel som jobcentret eller Anden aktør, om vi har nogen ideer eller kontakter i fht. løntilskudsstillinger.

Du får løn på niveau med dagpengene

I det offentlige ligger lønnen på niveau med dagpengesatsen. Hvis der er tilknyttet en overenskomstmæssig pension til ansættelsen, vil du også få pension.

Din ugentlige arbejdstid bliver beregnet på baggrund af din dagpengesats. Så modtager du den højeste dagpengesats på 940 kroner pr. dag (2024), bliver du ansat til 37 timer pr. uge.

I en offentlig løntilskudsstilling kan du få tilskud til dine transportudgifter.

Vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Du kan blive tilbudt vejledning i jobsøgning samt afklaring af dine kompetencer som noget af det første, når du skal i aktivering.

Det er dit jobcenter eller din Anden aktør, der står for vejledningen. Hvordan de griber det an, kan være meget forskelligt.

Opkvalificering til en ansættelse

Har du fået et jobtilbud med det forbehold, at du skal have en særlig kompetence, før du kan starte, kan du søge om at blive opkvalificeret for jobcentrets eller Anden aktørs regning.

Det kan fx være, hvis du skal lære at bruge et specifikt computerprogram, før virksomheden vil ansætte dig.

Jobrotation

Deltager du i et jobrotationprojekt, gælder der nogle lidt andre regler. Du skal ikke stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk i den periode, du arbejder på fuld tid som jobrotationsvikar. Arbejder du ikke på fuld tid som jobrotationsvikar, kan du få supplerende dagpenge efter de almindelige betingelser.

Du forbruger ikke timer af din dagpengeret, når du er i jobrotation. Du kan dog ikke bruge arbejdet som jobrotationsvikar til genoptjening af en ny dagpengeperiode eller til en forlængelse af perioden med dagpenge, da der er tale om støttet arbejde.

Du kan få tilskud til dine transportudgifter

Hvis du som en del af din aktivering er i virksomhedspraktik eller er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, eller hvis du har fået uddannelse som aktivering, kan du få tilskud til dine transportudgifter (befordringsgodtgørelse).

For at få befordringsgodtgørelse skal der være mere end 24 km tur-retur (dvs. 12 km. hver vej) mellem din bopæl og det sted, hvor du gennemfører din aktivering.

Du kan få tilskud for de kilometer, der ligger udover de første 24 kilometer tur-retur.

Tilskuddet er 1,12 (i 2024) kr. pr. km. Udfyld ansøgningen om befordringsgodtgørelse, og send den til os.

 

Relevante blanketter

Ansøgningen om befordringsgodtgørelse (AB421)