Du skal til udlandet og søge job

Du kan få dine dagpenge med, hvis du vil søge job i et andet EØS-land. Du kan være væk i op til 3 måneder.

Du har mulighed for at tage til et andet EØS-land og søge job og samtidig modtage dagpenge. Du kan bruge op til 3 måneder med dagpenge på at søge job i udlandet.

Du søger om at komme af sted ved at følge vejledningen længere nede.

Til jobsamtale i udlandet

Du kan få dine dagpenge med til udlandet, hvis du kommer hjem samme dag, som du er taget af sted. Fx. hvis du blot skal besøge en ven i Malmø. Det behøver du ikke at fortælle til hverken os eller dit jobcenter.

Hvis du derimod skal til en jobsamtale i et andet land, kan du få dagpenge med i helt op til 5 dage. Vær opmærksom på, at afrejsedagen gælder som dag 1 ud af de 5 – uanset hvad tid på dagen du rejser, og om du rejser i weekenden.

Hvis du kommer hjem senere end på den 5. dag, kan du ikke få dagpenge for hele den periode, du er udrejst. 

Du skal give os skriftlig besked om, hvilken dato du rejser, og hvornår du kommer hjem igen. Vi skal også se dokumentation på din jobsamtale, fx i form af en indkaldelse.

Du skal henvende dig til dit jobcenter, inden du tager af sted.

Betingelser for at søge job i udlandet

Inden du søger om at komme til udlandet for at søge arbejde i op til 3 måneder, er der visse betingelser, der skal være på plads.

 • Du skal være dansk eller EØS-statsborger
 • Du skal bo og opholde dig i Danmark op til afrejsen. Du kan altså ikke tage på ferie i det pågældende land op til den dag, du starter din jobsøgning
 • Du må ikke være nødt til at afbryde en aktivitet, du er blevet påbudt af dit jobcenter eller anden aktør. Hvis du har aktiviteter, som starter inden for 3 måneder, kan du få lov til at rejse indtil den dag, aktiviteten begynder. Skal du fx starte i løntilskud 6 uger senere, kan du få lov at rejse i de 6 uger
 • Du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk i 4 uger uafbrudt op til afrejsen. Er du statsborger i det land, du vil rejse til, gælder dog kun 1 uge.

Sygdom og ferie i 4-ugersperioden op til afrejse

 • Arbejder du mere end 2 dage i 4-ugers-perioden, afbryder det tilmeldingsperioden, og du skal starte forfra med en ny 4-ugersperiode.
 • Holder du ferie eller bliver syg i tilmeldingsperioden, tæller dagene ikke med til de 4 uger. Har du fx været syg eller holdt ferie i 5 dage, skal du være tilmeldt på jobnet.dk i 4 uger og 5 dage før afrejsedatoen.
 • Afvikler du ferie eller er du syg i mere end 5 dage, afbryder det tilmeldingsperioden, og du skal starte forfra med en ny 4-ugers-periode.

Syge- og feriedage, efter du har opfyldt tilmeldingsperioden, afbryder ikke.

Undtagelser til 4-ugersreglen

Du kan søge om dispensation for 4-ugersreglen, hvis:

 • du følger med din ægtefælle, der har fået job i udlandet eller skal starte på en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
 • du har en ansættelsessamtale i udlandet
 • du starter på arbejde i et andet EØS-land
 • du ønsker at søge arbejde på Færøerne.

1. Undersøg reglerne

Du kan tidligst søge om lov til at tage til udlandet for at søge arbejde 4 uger inden den dag, du gerne vil rejse. Derfor kan det være en god ide, at du inden ansøgningen taler med os og lærer reglerne at kende, så du er forberedt. Især hvis du har planer om at sige dit job op for at tage til udlandet på jobsøgning.

Du kan også læse mere på eures.dk. Eures er et netværk af europæiske erhvervsvejledere. På eures.dk kan du også se ledige stillinger i mange af de europæiske lande.

2. Få godkendelsen, inden du tager af sted

For at du kan få EØS-dagpenge under din jobsøgning i EØS-landet, har du brug for en såkaldt PDU2. Vi udsteder PDU2, og du kan søge om den tidligst 4 uger inden, og gerne 14 dage inden din afrejse. Det gør du ved at udfylde blanketten Dagpenge i et andet EØS-land. Vi skal bl.a. vide, hvilken dato du har planer om at rejse. Du får svar fra os hurtigst muligt - dog tidligst en uge før din afrejsedato. I mellemtiden skal du fortsat være aktivt jobsøgende i Danmark og gå til de påkrævede møder hos os og dit jobcenter eller din anden aktør.

Vil du rejse til flere forskellige lande i løbet af de tre måneder, skal du sende en ansøgning pr. land.

Når vi godkender din rejse, får du en attest, PDU2. Her står der, hvilken dato du skal rejse, samt hvornår du senest skal være hjemme igen. Der står også de vilkår, der gælder for din rejse.

3. Kontakt jobcentret inden afrejse

Inden du rejser, skal du kontakte dit jobcenter og meddele dem, hvornår du rejser, så de kan afmelde dig som ledig på jobnet.dk med begrundelsen "Jobsøgning i udlandet". Mens du er væk, er du nemlig ledig i det land, du rejser til, og skal følge deres regler om jobsøgning og dokumentation.

Du bør ikke afmelde dig Folkeregistret, medmindre du har planer om at flytte varigt ud af Danmark.

4. Meld dig ledig i EØS-landet

Når du er ankommet til det land, hvor du vil søge arbejde, skal du inden for 7 kalenderdage henvende dig hos arbejdsformidlingen i landet og melde dig ledig. PDU2-attesten er dit bevis over for myndigheden for, at du modtager danske dagpenge.

Overskrider du 7-dagesfristen, vil du først kunne modtage dagpenge fra den dag, du melder dig ledig.

Har du problemer med at komme i kontakt med den relevante myndighed, så kontakt os.

5. Søg job og følg landets regler

Du skal være aktivt jobsøgende i det land, du er rejst til, og følge deres regler for kontrol af ledige. Gør du ikke det, kan du risikere at blive afmeldt som ledig i det land, du er i, og vi vil stoppe med at udbetale dine dagpenge.

Sygdom og ferie under rejsen

Hvis du bliver syg undervejs, skal du kontakte os.  Du kan få udbetalt dagpenge under sygdom eller sygedagpenge, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Ønsker du at afvikle ferie eller holde fri mens du er afsted skal du aftale det med det udenlandske jobcenter.

Hvis du rejser til et andet land for at søge arbejde i den periode, din rejsetilladelse dækker, bliver tilladelsen ugyldig, og du mister dine dagpenge. Du kan godt få tilladelse til at søge job i flere lande. Så skal du have en tilladelse for hvert land, du vil rejse til.

6. Når du skal hjem til Danmark igen

Senest på den dato, din PDU2 udløber, skal du være tilbage i Danmark igen. Det er vigtigt, at du melder dig ledig på jobnet.dk den samme dag. Det er først, når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, at vi anser dig for at være kommet tilbage.

Melder du dig ikke ledig på jobnet.dk den dag, du er hjemme igen, kan du først modtage dagpenge igen, når du har arbejdet 296 timer inden for en periode på 3 måneder. Har du arbejdet, mens du var i udlandet, kan disse timer regnes med.

Vigtigt: Har du afmeldt dig Folkeregistret, inden du rejste, skal du møde op på dit lokale jobcenter for at melde dig ledig.

7. Fik du arbejde i udlandet?

Fandt du et arbejde, mens du var ude at rejse, skal du give os besked. Du vil automatisk blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder. Du kan derfor ikke samtidig være medlem af Akademikernes A-kasse, og vi vil udmelde dig.

8. Kontakt os, før du siger op for at søge job i udlandet

Siger du dit job i Danmark op for at søge job i udlandet, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i perioden mellem din sidste arbejdsdag og din afrejsedato. Derudover skal vi også tage stilling til evt.  karantæne fra dagpengene, fordi du har sagt dit job op. Er du såkaldt selvforskyldt ledig, vil du få en karantæne på 3 uger (svarer til 111 timers dagpenge) - dvs. du ikke kan få dagpenge de første 3 uger, du er ledig. Du kan kun afvikle karantænen, når du ellers ville have ret til dagpenge - dvs. fra din afrejsedato.

Sammenlagt kan det være helt op til 7 uger, hvor du hverken får løn eller dagpenge. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os, før du siger op, så vi kan vejlede dig om reglerne i din situation.

 

Relevante blanketter:

Dagpenge i et andet EØS-land