Du får efterløn og vil arbejde frivilligt

Frivilligt arbejde kan styrke netværket og give nye kompetencer. Du skal ansøge om at udføre frivilligt arbejde.

Som efterlønsmodtager kan du arbejde frivilligt og ulønnet i sociale og humanitære organisationer, uden du bliver modregnet i efterlønnen.

Du skal søge om at arbejde frivilligt

Ønsker du at arbejde frivilligt, eller har du allerede frivilligt arbejde, når du er på efterløn skal du ansøge om det. Det gør du ved at udfylde og indsende blanketten Oplysninger om frivilligt, ulønnet arbejde (AK071).

Du kan finde konkrete jobopslag og læse mere om mulighederne på www.frivilligjob.dk og www.seniorerudengraenser.dk.

Betingelserne for, at du kan arbejde frivilligt og samtidig modtage efterløn, er, at:

  • arbejdet foregår i Danmark
  • arbejdet ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed, fx virksomheder, hvis formål er at tjene penge
  • du ikke er underlagt ansættelsesretlige forpligtelser og fx modtager honorar, diæter, feriepenge mm.

Aktiviteter, der ikke medfører fradrag i efterløn

Denne type aktiviteter er kendetegnet ved, at det ikke udbydes som almindeligt arbejde. Aktiviteterne er typisk hobbyprægede aktiviteter, som du deltager i af interesse, fx:

  • servere og lave kaffe, snakke med gæster osv. i sociale cafeer, være besøgsven
  • udføre foreningsarbejde i kirkeforeninger, beboerforeninger eller spejderklubben
  • være indsamler eller ekspedient i genbrugsbutikker for nødhjælpsorganisationer, fx Dansk Røde Kors.

Aktiviteter du kan lave 65 timer pr. måned

De aktiviteter du kan lave i max. 65 timer om måneden er kendetegnet ved, at de normalt er lønnede, fx:

  • rådgivning, bl.a. telefonrådgivning, der kræver en særlig uddannelse
  • præst eller psykolog på krisecenter eller i sociale/humanitære institutioner/organisationer/foreninger for fx udsatte grupper
  • jurist i retshjælp

Aktiviteter, der medfører fradrag i efterløn

Nogle aktiviteter vil alligevel medføre fradrag i efterløn , selvom de udføres for en frivillig organisation. Det gælder når, der er tale om primær drift og vedligeholdelse. Ring gerne til os, så vi kan vejlede dig om dette.