Du har opbrugt dagpengene

Vi kontakter dig, når din ret til dagpenge er ved at løbe ud. Vi kan guide dig i dine muligheder.

Din ret til dagpenge udløber, når du:

  • som lønmodtager eller nyuddannet før 1. maj 2023 har fået udbetalt de to år med dagpenge eller
  • som nyuddannet fra 1. maj 2023 har fået udbetalt 1 år med dagpenge eller
  • der er gået 3 år, siden du fik ret til dagpenge

3 måneder inden din ret til dagpenge udløber, vil du modtage et brev fra os. Her kan du læse om dine muligheder for at forlænge perioden med dagpenge eller optjene en ny periode på to år. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan også sende en besked til os, når du er logget på.

Når du ikke har flere dagpenge

Når du har modtaget din sidste dagpengeudbetaling, kan du henvende dig til din kommune og ansøge om kontantydelse eller kontanthjælp.

Det er din kommune, der afgør, om du er berettiget til ydelse og i så fald hvilken. Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan få kontanthjælp eller anden ydelse fra ansøgningstidspunktet. Du kan altså ikke søge om kontanthjælp eller anden ydelse med tilbagevirkende kraft.

Du har mulighed for at forlænge perioden med dagpenge

Du har mulighed for at forlænge perioden med dagpenge, hvis du har haft lønarbejde. En times arbejde kan veksles om til 2 timers dagpenge. Vi kan maksimalt forlænge dine dagpenge i et år.

Eksempel
Har du arbejdet 148 timer (svarer til 4 uger), mens du har været ledig, kan du forlænge perioden med dagpenge med 296 timer (svarer til 8 uger).

For at optjene ret til en ny periode på 2 år med dagpenge skal du enten have arbejdet i 1.924 timer eller have haft en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024) indenfor 3 år. Du kan maksimalt medregne 21.936 kr. (2024) pr. måned.

Du kan i visse tilfælde vælge at lade dig deltidsforsikre. Så kan du nøjes med 1.258 arbejdstimer for at genoptjene ret til dagpenge.

Mulighed for kontingentfritagelse

Du kan søge om at blive fritaget for at betale kontingent til Akademikernes A-kasse, hvis du er ledig, tilmeldt jobcentret som ”jobsøgende uden ydelse” og i øvrigt ikke modtager kontantydelse, kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.

For at søge om kontingentfritagelse skal du udfylde blanketten Ansøgning om kontingentfritagelse (AK040). Du finder blanketten, når du er logget på vores selvbetjening. Her kan du også vedhæfte den i en besked til os.

Du kan tidligst blive fritaget for at betale kontingent fra det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at det er statsbidragets andel af kontingentet, som du kan søge om at blive fritaget for. Administrationsbidraget skal du stadig betale.

Læs mere om kontingentfritagelse.

Du kan klage over afgørelsen

Hvis du vil klage over afgørelsen om tidspunktet for udløb af din dagpengeret, skal du sende din klage til Akademikernes A-kasse. Vi sender så din klage til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, medmindre vi efter en ny vurdering selv ændrer afgørelsen.

Afgørelsen er truffet på baggrund af §§ 53 og 55 i Lov om Arbejdsløshedsforsikring. Du kan finde lovteksten på retsinfo.dk.