Du vil søge om dagpenge

Er du ledig efter du har afsluttet din uddannelse, kan du søge om dagpenge. Hvornår, du kan få dagpenge, afhænger af, om du har været studiemedlem eller ej. 

Du kan få dagpenge fra den første dag, du er ledig efter endt uddannelse, hvis du har været studiemedlem og har skiftet status inden for 14-dagesfristen. Har du ikke været studiemedlem og i stedet søgt om medlemskab af Akademikernes A-kasse inden for 14-dagesfristen, kan du få dagpenge efter 1 måneds ledighed.

Dagpengesats og dagpengeperiode

Når du er nyuddannet, har du som minimum ret til dagpenge i 1 år indenfor en periode på 2 år og kan få dagpenge efter satsen for nyuddannede (dimittendsats). Satsen afhænger af om du er forælder eller ej - det kan du læse mere om nedenfor. 

Vi udbetaler dagpenge i timer, og 1 år svarer til 1.924 timer. Arbejde undervejs forlænger den 1-årige periode med op til et halvt år. En måned med dagpenge svarer til 160,33 timer. Læs mere om dagpenge samt satser og udbetaling.

Arbejde kan give dig en højere dagpengesats og længere dagpengeperiode

Hvis du har arbejde efter du er færdig med dit studie, og derefter bliver ledig, kan du vælge mellem to løsninger. Valget har betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, og om du har ret til dagpenge i 1 eller 2 år:

Valg 1: Dagpenge som nyuddannet

Hvis du vælger Valg 1, kan du få dagpenge som nyuddannet i 1 år (svarende til 1.924 timer) inden for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse. Du skal være opmærksom på, at når du modtager dagpenge som nyuddannet (dimittendsats), vil din dagpengesats blive sat ned efter 3 måneders sammenlagt ledighed. Er du forsørger, vil din sats ikke blive sat ned. 

Det kan få beregnet en ny sats, når:

  • der er gået 6 måneder, siden du har afsluttet din uddannelse (du behøver ikke have været ledig) og
  • du har fået indberettet mindst 3 måneders arbejde til SKAT efter afslutningen af din uddannelse. Arbejdet skal ligge efter du er blevet  færdig på dit studie. Vi medregner alle måneder med arbejde til din ny sats. Dvs. at hvis der ligger mere end 3 måneders lønsedler, vil din sats blive beregnet på baggrund af alle månederne med indtægt (dog maksimalt 12 måneder). 

Den løn, du har fået for dit arbejde, vil danne grundlaget for den nye beregning af dine dagpenge. Du vælger selv hvornår, og om du ønsker at få beregnet en højere sats, når du opfylder ovennævnte betingelser.

Valg 2: Dagpenge som lønmodtager

Valg 2 kræver at du har været studiemedlem, og at du har arbejde efter du afslutter din uddannelse. Hvis du vælger Valg 2, kan du få dagpenge i 2 år (svarene til 3.848 timer) inden for en 3-årig periode, og din sats ligger fast i hele perioden. Vi beregner vi din dagpengesats på baggrund af dine indtægter fra arbejde og tæller også det lønarbejde, du har haft i løbet af dit studie, med i beregningen af satsen.

Valg 2 er aktuelt i følgende to situationer:

  • Du har lige afsluttet din uddannelse og søger om supplerende dagpenge. Søger du om supplerende dagpenge lige efter du har afsluttet din uddannelse, kræver valg 2 at du har været studiemedlem i 12 måneder og ikke har fået udbetalt dagpenge efter du har afsluttet din uddannelse.
  • Du er blevet ledig efter at have haft fuldtidsarbejde i nogle måneder efter du er færdiguddannet. Søger du om dagpenge som nyuddannet efter at have haft fuldtidsarbejde i nogle måneder, skal du have minimum 12 måneders sammenlagt studiemedlemskab og fuldtidsarbejde. 

Sådan beregner vi din sats
Vi beregner satsen ud fra dine indtægter i de bedste 12 måneder ud af de sidste 24 måneder - dog kun måneder hvor du har været medlem af en a-kasse. Har du arbejdet i færre end 12 måneder, fx 6 måneder, beregner vi dagpengesatsen på baggrund af de 6 måneder.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger denne mulighed, er dagpengesatsen fastlåst i hele den 2-års dagpengeperiode, du får ret til. Og hvis du vælger denne mulighed, kan det være, at der går længere tid, før du kan få udbetalt dine første dagpenge. For du kan først få dagpenge, når din arbejdsgiver har indberettet lønnen til SKAT for det arbejde, du har haft efter din uddannelse. 

Hvad skal du vælge og hvornår?

Hvis du melder dig ledig efter du har færdiggjort din uddannelse, får du mulighed for at vælge den løsning, der er bedst for dig. Her skal du både sammenligne satsen/den beregnede sats, men også tage højde for dagpengeperioden (1 eller 2 år). Der er fordele og ulemper ved begge løsninger, men valg 2 er kun relevant, hvis du har arbejde efter dit studie (fuldtid eller deltid). 

Vær opmærksom på, at når du har valgt og fået udbetalt dine første dagpenge, kan du ikke længere vælge mellem valg 1 og 2.

Sådan søger du om dagpenge

Når du enten har skiftet status til nyuddannet eller meldt dig ind som nyuddannet, er der to ting mere, du skal gøre:

Vi udbetaler pengene i slutningen af måneden. Dagpenge er altså bagudbetalt, i modsætning til SU, som du har været vant til at få forud.

Det kan godt tage et par dage at behandle din ansøgning om dagpenge, men dine første dagpenge bliver udbetalt til dig med tilbagevirkende kraft fra den dato, du har meldt dig ledig på jobnet.dk og har fået ret til dagpenge.

Der gælder andre regler, hvis du har læst en ph.d. Læs nærmere om at være færdig med en ph.d.

 

Tidslinje for dig, der har været studiemedlem:

Tidslinje Studiemedlem

 

Tidslinje for dig, der ikke har været studiemedlem:

Vigtige deadlines for nyuddannede, der ikke har været medlem af en a-kasse i studietiden

 

Hvis du har været studiemedlem i mindre end 1 år

Tilmelding som ledig på jobnet.dk er en forudsætning for at kunne få dagpenge.

Har du været studiemedlem i 1-11 måneder, skal du melde dig ledig præcis 1 måned + 1 dag efter du har fået din sidste karakter, som er den dag, du kan få dagpenge fra. Husk stadig at skifte status til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste karakter.

Har du været studiemedlem mellem 11 og 12 måneder, skal du ringe til os. Der kan være mulighed for, at du kan få dagpenge lidt tidligere. Husk stadig at skifte status til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste karakter.

Din dagpengesats bliver forhøjet, når du bliver forælder

Dette gælder, hvis du modtager dagpenge som nyuddannet.

Vi får automatisk besked om, at du er blevet forælder – eller såkaldt forsørger. Derefter vil du blive bedt om at bekræfte din forsørgerstatus på ydelseskortet, og vi kan udbetale dagpengene med den højere sats. Dukker bekræftelsen ikke op på ydelseskortet, skal du kontakte os. 

Du bliver også forsørger, når du adopterer et barn.

Forsørgerpligten ophører, når dit barn fylder 18 år, eller hvis dit barn bliver gift eller selv får børn. Forsørgerpligten er ikke afhængig af om barnet bor hos dig. Flytter dit barn til et andet land, kan det dog få indflydelse. I det tilfælde vil vi bede dig om at kontakte os.

Forhåndsgodkendelse: Søg om dagpenge, før din sidste karakter er givet

På nogle uddannelser bliver studiet afsluttet med en skriftlig opgave, og det kan tage nogle uger, før censor og vejleder kan give deres endelige bedømmelse af opgaven. Det er dog muligt at bede om en forhåndsgodkendelse, hvor vejleder og censor oplyser, at du har bestået din eksamen og fået din sidste karakter, selvom de ikke er kommet frem til den endelige bedømmelse og karakter endnu.

Med en Forhåndsgodkendelse (AK067).pdf kan du søge om dagpenge, før du har fået din sidste karakter. 

Studiejob og deltidsjob

Har du holdt fast i dit studiejob, og arbejder du maksimalt 145,53 timer om måneden, kan du modtage supplerende dagpenge. Antallet af timer afgør, hvor meget vi kan supplere op med.

Læs mere om studiejob samt om supplerende dagpenge og deltidsarbejde.

Du har optjent feriepenge fra dit studiejob

Hvis du har haft et studiejob, har du også optjent feriepenge. Feriepenge afspejler, hvordan du har arbejdet, og derfor kan du risikere, at du har optjent mange feriedage til et forholdsvis lille beløb. På borger.dk kan du se, hvor mange feriepenge, du har.

Når du er ledig og ønsker at få udbetalt dine feriepenge, så skal du modregnes i dine dagpenge for antallet af dage, du får udbetalt feriepenge for. Du må nemlig ikke få dagpenge samtidigt med feriepenge.

Du skal derfor overveje, at få feriepengene udbetalt for en ferie, som du har holdt, inden du blev færdig med din uddannelse og meldte dig ledig. 

Eksempel 1
Du er ledig pr. 1. november 2021, og du har optjent 20 dage med feriepenge, svarende til et beløb på 2.000 kr. Du har ikke holdt ferie, inden du meldte dig ledig. Ønsker du at få pengene udbetalt, og får du dagpenge i ferieperioden, skal vi modregne dagene i din udbetaling.

Eksempel 2
Du er ledig pr. 1. november 2021, og du har optjent 20 dage med feriepenge, svarende til et beløb på 2.000 kr. Du har holdt 20 dages ferie i april 2021. Du kan søge og få udbetalt feriepengene samtidigt med, at du er ledig, da du kan oplyse om ferieperioden bagudrettet hos FerieKonto. I dette tilfælde vil du ikke blevet modregnet for ferien i dine dagpenge.

Nyuddannede skal opfylde et sprogkrav

Hvis du er ledig og søger dagpenge for første gang som nyuddannet, skal du opfylde et sprogkrav. Det gælder alle nyuddannede uanset statsborgerskab. Sprogkravet betyder, at du skal have:

  • bestået Prøve i Dansk 2 eller en dansk prøve på et tilsvarende eller højere niveau eller
  • bestået minimum 6. klasse i folkeskolen eller
  • gennemført en videregående dansksproget uddannelse

Se hele oversigten over de uddannelser, der tæller som opfyldelse af sprogkravet.

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet, kan du i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav for at få ret til dagpenge. Du har opfyldt tilknytningskravet, når du har arbejdet mindst 600 timer før du melder dig ledig. Timerne skal være fordelt på 12 af de sidste 24 måneder, men det behøver ikke at være i 12 sammenhængende måneder.

Du kan bruge løntimer, der ligger uden for din medlemsperiode, men timerne skal være indberettet til SKAT. Du kan godt bruge arbejdstimer fra et andet EØS-land, men mindst 150 af løntimerne skal stamme fra efterfølgende arbejde i Danmark.  Tilknytningskravet skal opfyldespå ny ved en eventuel ny ret til dagpenge som nyuddannet.