Du arbejder frivilligt

Frivilligt arbejde kan styrke netværket og give nye kompetencer. Du skal ansøge om at udføre frivilligt arbejde.

Som ledig kan du arbejde frivilligt og ulønnet i sociale og humanitære organisationer, uden du bliver modregnet i dine dagpenge.

Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du vælger at have et frivilligt arbejde. Det vil sige, du skal kunne tage arbejde, være aktivt jobsøgende og møde op til samtaler eller andet, du bliver indkaldt til af os i a-kassen, dit jobcenter eller din Anden aktør.

Du skal søge om at arbejde frivilligt

Ønsker du at arbejde frivilligt, eller har du allerede frivilligt arbejde, når du melder dig ledig, skal du ansøge om det. Det gør du ved at udfylde og indsende blanketten Oplysninger om frivilligt, ulønnet arbejde (AK071).

Du kan finde konkrete jobopslag og læse mere om mulighederne på www.frivilligjob.dk og www.seniorerudengraenser.dk

Krav til det frivillige arbejde

Betingelserne for, at du kan arbejde frivilligt og samtidig modtage dagpenge, er, at:

  • arbejdet foregår i Danmark
  • arbejdet ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed, fx virksomheder, hvis formål er at tjene penge
  • du ikke er underlagt ansættelsesretlige forpligtelser og fx modtager honorar, diæter, feriepenge mm.

Aktiviteter, der ikke medfører fradrag i dine dagpenge

Denne type aktiviteter er kendetegnet ved, at det ikke udbydes som almindeligt arbejde. Aktiviteterne er typisk hobbyprægede aktiviteter, som du deltager i af interesse, fx

  • servere og lave kaffe, snakke med gæster osv. i sociale cafeer, være besøgsven
  • udføre foreningsarbejde i kirkeforeninger, beboerforeninger eller spejderklubben
  • være indsamler eller ekspedient i genbrugsbutikker for nødhjælpsorganisationer, fx Dansk Røde Kors.

Aktiviteter, du kan lave i 44 timer pr. måned

De aktiviteter du kan lave i max. 44 timer om måneden er kendetegnet ved, at de normalt er lønnede, fx:

  • rådgivning, bl.a. telefonrådgivning, der kræver en særlig uddannelse
  • præst eller psykolog på krisecenter eller i sociale/humanitære institutioner/organisationer/foreninger for fx udsatte grupper
  • jurist i retshjælp.

Aktiviteter, der medfører fradrag i dagpengene

Nogle aktiviteter vil alligevel medføre fradrag i dagpengene, selvom de udføres for en frivillig organisation. Det gælder når, der er tale om primær drift og vedligeholdelse. Ring gerne til os, så vi kan vejlede dig om dette.

Relevante blanketter

Oplysninger om frivilligt, ulønnet arbejde (AK071)