Du skal til Anden aktør

Anden aktør er en privat virksomhed, der har overtaget dit jobcenters indsats for at hjælpe dig i arbejde.

Dit jobcenter kan overlade det til en anden aktør at hjælpe dig i job. Anden aktør kan fx være en privat virksomhed eller organisation. 

Anden aktør er din daglige kontakt

Når dit ledighedsforløb overgår til Anden aktør, er det ikke længere dit jobcenter, du har den regelmæssige kontakt med. Det er derimod den virksomhed, som har fået til opgave at være din Anden aktør. Det er altså her, du kan søge vejledning, stille spørgsmål og finde inspiration til dit jobsøgningsforløb.

Det er også her, du skal gå til de lovpligtige møder. Og Anden aktør skal sikre, at du overholder reglerne for at modtage dagpenge. Deres opgave er desuden at hjælpe dig med at benytte de muligheder for virksomhedspraktik, løntilskud eller opkvalificering, der kan bringe dig tættere på et job.

Kend dine muligheder hos Anden aktør

Det er op til den Anden aktør at gribe opgaven an på sin måde. Kommunen sætter rammen for de tilbud, Anden aktør kan give dig. Det betyder, at der er stor forskel på, hvordan et forløb kan se ud.

Derfor er grundig research af din Anden aktør en god ide. Find ud af, hvem de er, og hvordan du får mest ud af dit forløb. Det kan du fx gøre ved at undersøge mulighederne for opkvalificering eller løntilskudsjob. Det er også en god ide, at du har dine argumenter klar for, hvad du gerne vil opnå og hvordan. På den måde er du godt rustet til samtalerne i kontaktforløbet.

Du skal have et valg

Jobcentrene skal ifølge loven bestræbe sig på at samarbejde med mere end én aktør. Hvis dit jobcenter samarbejder med flere aktører, og de vurderer, at de er lige gode til at få dig i job, skal du have mulighed for at vælge mellem aktørerne.

Vælg en aktør med indsigt i din branche

Undersøg de tilbud, de forskellige aktører har. Det kan du gøre via deres hjemmeside eller ved at ringe og tale med dem. Vurdér, hvilken aktør der har størst indsigt i din branche, og spørg ind til, hvad de kan tilbyde netop dig.

Opsøg selv løntilskud eller virksomhedspraktik

Ønsker din Anden aktør at skaffe dig en ansættelse med løntilskud eller praktik i en virksomhed, kan du selv kontakte relevante virksomheder på forhånd. På den måde er du i højere grad med til at styre, hvor du bliver ansat.

Anden aktør hjælper med papirerne

Din Anden aktør kan hjælpe dig med at udfylde papirer og ansøgninger. Hvis du fx ikke har fået registreret ferie senest 14 dage inden, ferien starter, kan du kontakte din Anden aktør. Og hvis du har fået arbejde, kan din Anden aktør hjælpe dig med at registrere det, så der er færre krav til dig i de sidste 6 uger, inden du starter på arbejde.

Du kan klage, hvis du ikke er tilfreds

Hvis du ikke kan blive enig med din Anden aktør om din jobplan eller dit forløb, kan du klage til Anden aktør. Anden aktør vil så genoverveje sagen i forhold til dine klagepunkter.