Du vil vide mere om modregning af pension

Har du dine egne pensionsopsparinger, bliver de modregnet i din månedlige udbetaling af efterløn. 

Størrelsen af dine pensionsopsparinger har indflydelse på pensionens modregning i din efterløn. Andre variabler, som din fødselsdato og hvorvidt du har udskudt datoen for, hvornår du går på efterløn, spiller også ind i beregningen.

Vi får oplysninger om dine pensioner fra SKAT 8-10 uger før din efterlønsalder (oplysninger om udenlandske pensioner, skal du selv sende til). Fra da af kan vi begynde at vejlede dig om modregning af pension og betydning for udbetaling af efterløn. Modregningen er forskellig afhængig af, hvornår du har ret til efterløn.

Pensionsinfo.dk kan du hente oplysninger om dine pensioner og på Efterlønsberegner.dk kan du beregne, hvilken betydning dine pensionsordninger har for din efterløn. 

Født før 1. januar 1956

Modregningen i dine pensioner afhænger af om du opfylder 2-års-reglen eller ej.

Hvis du ikke opfylder 2-års-reglen, vil alle dine pensioner medføre modregning, uanset om dine pensioner udbetales samtidig med efterlønnen eller ej. Det gælder alle pensioner, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold eller private pensioner, hvor der er givet skattefradrag ved indbetaling. Vi modregner også for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Det gælder også for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Hvis du opfylder 2-års-reglen, vil der kun ske modregning for de pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som kommer løbende til udbetaling samtidig med din efterløn.

Pension, som du får udbetalt fra 60-årsalderen og inden din efterlønsalder, giver ekstra modregning i din efterløn, medmindre pensionen allerede har medført modregning i fx dagpenge. 

Pensionstype

Hvis du ikke

opfylder 2-årsreglen

Hvis du

opfylder 2-årsreglen

Livsvarige pensioner som led i et ansættelsesforhold (fx tjenestemandspension, livrente). Udbetales ikke
Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede ydelse
Udbetales løbende
50 pct. af den faktiske årlige ydelse


Udbetales ikke

Ingen modregning i efterlønnen

 

Udbetales
55 pct. af den faktiske årlige ydelse
Livsvarige pensioner som er private Uanset om den udbetales eller ej
Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede ydelse
Ingen modregning i efterlønnen
Pensioner med depotværdi som er led i et ansættelsesforhold (fx ratepensioner, aldersopsparing) Udbetales ikke
5 pct. af det indberettede depot


Udbetales

50 pct. af den faktiske årlige ydelse

 

Udbetales ikke
Ingen modregning i efterlønnen
Udbetales
55 pct. af den faktiske årlige ydelse
Pensioner med depotværdi som er private (fx ratepensioner, kapitalpensioner, aldersopsparing) Uanset om det udbetales eller ej
5 pct. af det indberettede depot
Ingen modregning i efterlønnen
  Kolonnen lægges sammen, og der fratrækkes en bundgrænse på 17.900 kr. (2024), af restbeløbet modregnes 60 pct. i efterlønnen Kolonnen lægges sammen og modregnes i efterlønnen Kolonnen modregnes ikke i efterlønnen Kolonnen lægges sammen og modregnes i efterlønnen

 

Født efter 1. januar 1956

Modregningen for dine pensioner er ens i hele efterlønsperioden – uanset hvornår du vælger at gå på efterløn.

Alle pensioner bevirker modregning i efterlønnen, men alt efter hvilken type pension, der er tale om, modregnes de forskelligt. Se skemaet nedenfor. 

Pension, som du får udbetalt fra 60-årsalderen og inden din efterlønsalder, giver ekstra modregning i din efterløn, medmindre pensionen allerede har medført modregning i fx dagpenge. 

Pensionstype  


Livsvarige pensioner som er led i et ansættelsesforhold (fx tjenestemandspension, livrente)

 

Udbetales ikke
Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede ydelse
Udbetales løbende 64 pct. af den faktiske årlige ydelse
Livsvarige pensioner som er private

 

Uanset om den udbetales eller ej
Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse

Pensioner med depotværdi som er led i et ansættelsesforhold (fx ratepensioner, aldersopsparing) Udbetales ikke
5 pct. af det indberettede depot

 

Udbetales
64 pct. af den faktiske årlige ydelse

 

Pensioner med depotværdi som er private( fx ratepensioner, kapitalpensioner, aldersopsparing, lønmodtagernes dyrtidsfond)

Uanset om den udbetales eller ej
5 pct. af det indberettede depot
  Kolonnen lægges sammen, og der modregnes 80 pct. i efterlønnen Kolonnen lægges sammen og fratrækkes i efterlønnen