Du er blevet syg

Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg.

Bliver du syg som selvstændig, kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder kravene i dagpengeloven. Det er bl.a. en betingelse, at du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder. Hvis betingelserne er opfyldt, indtræder retten til sygedagpenge fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom.

Kontakt din kommune

Vi i a-kassen har ikke noget at gøre med dine sygedagpenge, når du er selvstændig. Du skal i stedet tale med din kommune. Du kan læse mere om sygedagpenge som selvstændig på borger.dk.

Tegn en sygeforsikring som selvstændig

Du kan selv tegne en sygeforsikring, som sikrer dig sygedagpenge i de første 2 uger af en sygdomsperiode. Den frivillige sygedagpengeforsikring giver også ret til dagpenge ved graviditet og barsel.

Du tegner den frivillige sygedagpengeforsikring hos din bopælskommune, hvor du også kan få mere at vide.