Du skal på ferie

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har ret til dagpenge. Du skal huske at melde ferie på jobnet.dk

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har været ledig og på dagpenge. Du optjener feriedagpenge på baggrund af de ydelser, du modtager fra a-kassen eller Udbetaling Danmark i løbet af et ferieår (1.september - 31. august).

Du får udbetalt feriedagpenge med samme sats, som hvis du er ledig.

Du kan få feriedagpenge, hvis du opfylder de følgende betingelser:

 • Du er medlem af en a-kasse og har bopæl i Danmark
 • Du holder ferie og har ophold i Danmark op til feriens begyndelse
 • Du er i arbejde som lønmodtager eller ledig
 • Du har holdt den ferie, som du har optjent ved arbejde
 • Du ville have ret til dagpenge, hvis du blev ledig i morgen.


Log på Mit AKA og se, om du har optjent og hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent.

 

Husk at melde ferie på jobnet.dk

Er du ledig, skal du huske at melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage inden, din ferie starter. Du skal også melde ferie, hvis du vil holde fri på helligdage, der falder på en hverdag. Du får nemlig dagpenge på disse helligdage, og derfor skal du være aktiv jobsøgende, medmindre du har meldt ferie.

Du skal også melde ferie på jobnet.dk, hvis du er i virksomhedspraktik eller andre former for aktivering, hvor du samtidigt er meldt ledig på jobnet.dk.

Er du i løntilskud eller er i arbejde og afmeldt som ledig på jobnet.dk, skal du følge ferielovens regler.

Øverst på Mit AKA finder du en indgang til jobnet.dk, hvor du kan melde ferie. Når du klikker på Meld ferie, kan du læse om deadlines, du skal være opmærksom på og finde vejledning til, hvor på jobnet.dk, du melder ferie. 

Ferieår og ferieafholdelse

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af ydelser i ferieåret. Ferieåret er i perioden 1. september til 31. august året efter.

Du har mulighed for at afholde ferie for dine optjente feriedagpenge i perioden 1. september til 31. december året efter. Denne periode kaldes for ferieafholdelsesperioden. Du har altså 4 måneder ekstra fra ferieårets afslutning til at holde dine optjente feriedagpenge fra det forgangne ferieår.

Overlappende ferieafholdelsesperioder

Har du ikke afholdt alle dine feriedage med feriedagpenge inden udløbet af et ferieår, fordi du har planlagt at afholde ferie i de sidste 4 måneder af ferieafholdelsesperioden, skal du være opmærksom på, at eventuelt ferie optjent fra en arbejdsgiver i det nye ferieår skal være afholdt før du kan modtage feriedagpenge fra det forgangne ferieår.

Du skal søge om feriedagpenge hos os

Du skal søge om at få udbetalt feriedagpenge. Det gør du ved at udfylde en ansøgning om feriedagpenge

Har vi din feriedagpengeansøgning en måned inden, du går på ferie, vil du modtage dine feriedagpenge senest en uge inden, din ferie begynder.

Vi skal have modtaget ansøgningen om feriedagpenge for et ferieår senest 31. januar i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Dvs. ved afslutningen af en ferieafholdelsesperiode (31. december) har du en måned til at indsende ansøgningen om feriedagpenge (31. januar). 

Optjening af feriedagpenge

Du optjener feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge og feriedagpenge fra a-kassen og barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Optjeningen sker løbende. Det betyder, at hver gang du får udbetalt en af ovennævnte ydelser, vil du også have optjent feriedagpenge.

Får du udbetalt dagpenge for 160,33 timer i en måned, så vil du som udgangspunkt have optjent 2,08 dage med feriedagpenge. Hvis du får udbetalt dagpenge for færre timer, vil du optjene forholdsmæssigt færre feriedagpenge. Du kan fortsat optjene op til 25 feriedage med feriedagpenge på et ferieår.

Du har optjent feriedagpenge, når du har modtaget barselsdagpenge

Har du modtaget barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i ferieåret og er medlem af en a-kasse, så har du også optjent feriedagpenge.

Optjeningen af feriedagpenge på baggrund af barselsdagpenge sker løbende. Det betyder, at du efter hver udbetaling af barselsdagpenge har optjent feriedagpenge.

Vær opmærksom på, at hvis har du optjent ret til ferie med løn fra din arbejdsgiver under hele din barsel, så har du ikke optjent feriedagpenge.

Log på Mit AKA og se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent.

Du ønsker at holde ferie, men har endnu ikke optjent feriedagpenge

Ønsker du som ledigt medlem at holde ferie, men endnu ikke har optjent feriedage med feriedagpenge, har du mulighed for at vente dig til retten til feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge.

Du skal huske, at ferien skal være tilmeldt til jobnet.dk inden feriens start.

Eksempel:

Du ønsker at holde ferie i perioden 14. september til 16. september 2020 - i alt 3 dage.

Du har på ferietidspunktet ikke optjent feriedage med feriedagpenge. Ferien bliver derfor i første omgang uden økonomisk dækning.

Du modtager efterfølgende dagpenge for perioden september, oktober og november 2020 og har nu optjent 5 feriedage med feriedagpenge.

Du har nu optjent nok ferie med feriedagpenge til at dække ferieperioden 14. september til 16. september 2020. Du kan derfor indsende en ansøgning om feriedagpenge. Husk at vi skal have modtaget ansøgningen senest 31. januar i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Har du meldt ferien til jobnet.dk og du ellers opfylder betingelser for retten til feriedagpenge, vil vi nu udbetale 3 feriedage med feriedagpenge til dig for perioden.

Lønmodtagere kan få udbetalt optjente feriedagpenge

Selvom du har lønarbejde, kan du godt få udbetalt de feriedagpenge, du har optjent, mens du modtog ydelser fra os eller Udbetaling Danmark.

Du skal have brugt feriepenge fra arbejdsgiver

Du skal have opbrugt ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Er du i tvivl, om du har optjent ferie hos en arbejdsgiver, kan du altid undersøge det ved at logge ind på Feriekonto via borger.dk.

Du kan godt få udbetalt feriedagpenge i forlængelse af, at du afholder den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver. En ferie kan altså godt bestå af først nogle dage med feriepenge, og derefter nogle dage med feriedagpenge.

Du har lånt feriedage af din arbejdsgiver og har optjent feriedagpenge

Ferieloven giver mulighed for, at du kan låne feriedage med løn af din arbejdsgiver. Dvs. du har mulighed for både at holde ferie med lånte feriedage fra arbejdsgiver og søge om feriedagpenge for de samme dage.

Du skal dog være opmærksom på, at de lånte feriedage fra arbejdsgiver vil blive medregnet i opgørelsen af din ret til feriedagpenge på et senere tidspunkt. Det betyder, at søger du om feriedagpenge igen og du tidligere har lånt feriepenge fra din arbejdsgiver, så vil de lånte feriedage indgå i opgørelsen af retten til feriedagpenge. Du vil derfor kunne risikere, at du skal afholde feriedage, hvor du ikke har nogen økonomisk dækning, da du tidligere har modtaget den økonomiske dækning af arbejdsgiveren.

Du har optjent mere ferie, end du har ret til ifølge ferieloven

Har du optjent mere ferie, på baggrund af arbejde, dagpenge eller barselsdagpenge, end ferieloven giver dig ret til på et givent tidspunkt. Kan du i nogle tilfælde søge om at få udbetalt feriedagpenge samtidig med udbetaling af dine feriepenge under forudsætning af, at du opfylder betingelserne herfor.

Ifølge ferieloven optjener man 2,08 feriedage pr. måned med eller uden løn.

Optjeningen af retten til ferie med eller uden løn ser således ud:

September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August
Pr. måned 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
Akkumuleret 2,08 4,16 6,24 8,32 10,4 12,48 14,56 16,64 18,72 20,80 22,88 24,96

 

Du har oftest optjent mere ferie end du har ret til, hvis du i en periode har haft 2 ansættelser, har arbejde på nedsat tid og modtaget supplerende dagpenge eller har optjent delvis ferie med løn under barsel.

Eksempel

Du søger om feriedagpenge i en uge (5 dage) i februar.

Ifølge ferieloven har du 1. februar ret til 10,4 feriedage med eller uden løn.

Du har på baggrund af deltidsarbejde fra 1. september og frem til 31. januar optjent 10,40 feriedage med løn og du har i samme periode optjent 6 dage med feriedagpenge.

I alt har du optjent 10,4 + 6 = 16,4 feriedage.

Når vi skal afgøre, om du kan modtage feriedagpenge, tager vi antallet af feriedage, du har ret til ifølge ferieloven og fratrækker antallet af dage, du har optjent med ret til feriedagpenge. På den måde finder vi ud af, hvor mange feriedage med løn du skal afholde, inden du kan modtage feriedagpenge. 

I ovenstående eksempel, vil du skulle afholde 10,40 - 6 = 4 (4,40 afrundet) feriedage med løn, før vi kan udbetale feriedagpenge til dig. Det betyder, at vi ville kunne udbetale 1 dag med feriedagpenge til dig.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Du er selvstændig

Er du selvstændig hovedbeskæftiget uden en ret til dagpenge, kan du ikke modtage feriedagpenge.

Hvis du tidligere har modtaget dagpenge med en tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse, vil du godt kunne modtage feriedagpenge, hvis du fortsat har ret til dagpenge og kan stå til rådighed. Også selvom du arbejder fuldtid i din virksomhed nu.

Har du oprettet en selvstændig virksomhed i en periode, hvor du har ret til dagpenge, har du også ret til feriedagpenge.

Kollektiv ferielukning: Feriedagpenge eller dagpenge

Er du i arbejde som lønmodtager, hvor din arbejdsplads har kollektiv ferielukket er der mulighed for, at du enten kan få feriedagpenge eller dagpenge. Læs nærmere nedenfor. 

1. Hvis du har optjent feriedagpenge

Udgangspunktet for at kunne modtage feriedagpenge er normalt, at du har afholdt egen optjent ferie fra arbejdsgiver.

Men hvis du har optjent feriedagpenge og er startet i arbejde, som har varslet kollektiv ferielukning, så har arbejdsgiveren efter ferielovens regler pligt til at sikre, at du har ferie til den kollektive ferielukning. Det betyder, at du muligvis kan få udbetalt dine feriedagpenge uden først at have afholdt alle dine optjente feriedage fra arbejdsgiver.

Du skal derfor kontakte os, hvis du har optjent feriedagpenge og din arbejdsgiver har varslet kollektiv ferielukning.

2. Hvis du ikke har optjent feriedagpenge, men vil søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning

Din arbejdsgiver skal i videst mulig omfang sikre, at du har optjent ferie med løn til hele den kollektive ferielukning. Hvis ikke det er tilfældet, skal din arbejdsgiver udbetale løn til dig de resterende dage. Har du været ansat i hele det foregående ferieår og frem til den kollektive ferielukning, og har du ikke flere feriedage med løn tilbage, så skal arbejdsgiveren give feriebetalingen på forskud.

Er du i tvivl, om du har ret til ferie med løn under den kollektive ferielukning, kan du kontakte din fagforening.

Hvis du er ny i ansættelsen, har du mulighed for at søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning, når følgende er opfyldt:

 • Du skal være forhindret i at arbejde på grund af ferielukningen
 • Du skal have afholdt alt den ferie du har optjent - både ferie med løn og ferie med feriedagpenge fra a-kassen
 • Du skal opfylde de almindelige betingelser for at have ret til dagpenge. Det betyder bl.a. at du skal stå til rådighed for andet arbejde, og du skal opholde dig i Danmark under ferielukningen
 • Du skal være tilmeldt jobnet.dk som ledig dagpengemodtager.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der er tale om kollektiv ferielukning:

 • Det skal være hele virksomheden - eller en nøje defineret del af virksomheden, der holder helt lukket
 • Der kan højst være tale om kollektiv ferielukning i op til 5 uger pr. ferieår.
 • Ferien skal være varslet efter ferielovens regler.
  Er ferielukningen i perioden 1. maj til 30. september, skal din arbejdsgiver have varslet ferien med mindst 3 måneder. Perioder med ferielukning på andre tidspunkter af året skal være varslet med mindst en måned. Alternativt skal ferielukningen fremgår af den overenskomst eller virksomhedsaftale, du er ansat på.

Ønsker du at søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning, skal du udfylde en ledighedserklæring (ansøgning om dagpenge).