Du har et studiejob

Er du færdiguddannet og har et studiejob, kan du modtage supplerende dagpenge. Du skal dog stadig stå til rådighed og søge job på fuld tid.

Det kan være en god ide at holde fast i dit studiejob, efter du er nyuddannet. Er du medlem af en a-kasse, kan du få suppleret din løn med dagpenge. 

Du må arbejde op til 145,6 timer om måneden, hvis du gerne vil have supplerende dagpenge. Du skal stadig leve op til kravene om rådighed, jobsøgning og andre aktiviteter på fuld tid, selvom du arbejder på deltid. Fortsætter du i studiejobbet efter du afsluttede dit studie, har du mulighed for at få dagpenge som lønmodtager i stedet for som nyuddannet.

Hvis du overvejer at sige dit studiejob op, så du kan være jobsøgende og modtage dagpenge på fuld tid, skal du have sagt dit job op og være fratrådt din stilling, inden du færdiggør din uddannelse - det er ikke tidsnok at gøre det inden, du kan få dagpenge. Ellers vil du først få dagpenge efter 111 timers karantæne. Det svarer til, at du ikke får dagpenge i 3 uger. 

Læs mere om supplerende dagpenge og deltidsarbejde.

Du skal kunne stoppe i morgen

For at kunne modtage supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal kunne sige op på dit studiejob og tage et fuldtidsjob dagen efter.

Hvis du har et opsigelsesvarsel, kan du leve op til reglen om rådighed ved at få din arbejdsgiver til at underskrive en frigørelsesattest. Et opsigelsesvarsel indebærer, at du skal blive på din arbejdsplads i en periode, som regel en måned, efter du har sagt op.

Med frigørelsesattesten tillader din arbejdsgiver, at du kan stoppe uden varsel, hvis du bliver tilbudt et fuldtidsjob. Du bliver altså frigjort fra dit opsigelsesvarsel.

Vi skal modtage en underskrevet frigørelsesattest fra dig senest 5 uger efter, du er dagpengeberettiget.

Eksempel

Vi skal have en underskrevet frigørelsesattest fra dig senest 5 uger efter den dag, du har ret til dagpenge. Det betyder, at hvis du er færdiguddannet 5. januar og opfylder kravene til at modtage dagpenge, har du ret til dagpenge fra 6. januar. Vi skal så have din frigørelsesattest senest 5 uger efter denne dato, dvs. inden 9. februar. Også selvom du først får godkendelsen til at modtage dagpenge eksempelvis 8. januar.

Relevante blanketter

Frigørelsesattest