Du vil have efterløn som selvstændig

Er du selvstændig, kan du indbetale til efterlønsordningen. Når du vil på efterløn, skal du ophøre med din virksomhed.

Når du vil stoppe med at arbejde i din virksomhed for at gå på efterløn, skal du afvikle din virksomhed. Det gælder uanset, om du har drevet virksomheden som hoved- eller bibeskæftigelse.

Du kan ophøre på forskellige måder

Du kan ophøre med din virksomhed ved fx at lukke eller sælge den. Der findes dog flere muligheder for at ophøre med din virksomhed. Vær opmærksom på, at du som medhjælper i din ægtefælles virksomhed typisk også anses for at være selvstændig.

Ønsker du at gå på efterløn, skal vi godkende dit ophør med virksomheden. Det kan vi, når du lever op til de samme krav til ophør med en virksomhed, som hvis du havde søgt om dagpenge.

Du kan arbejde i begrænset omfang

Vil du gerne arbejde som selvstændig, efter du er gået på efterløn, kan du gøre det i begrænset omfang. Du skal dog have en tilladelse fra os, inden du går i gang. Læs mere om at modtage efterløn og arbejde samtidig.

Din efterlønssats står i dit efterlønsbevis

Når du er på efterløn, modtager du den sats, vi beregnede i forbindelse med udstedelsen af efterlønsbeviset til dig. Har du ikke fået beregnet din efterlønssats i efterlønsbeviset, beregner vi din efterlønssats på baggrund af virksomhedens over- eller underskud. Det gælder dog kun, hvis du har drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse i minimum 3 sammenhængende hele regnskabsår. Beregningen sker efter samme principper som beregning af dagpenge.