Du vil kende betingelserne

Som gratis studiemedlem sikrer du dig at have ret til dagpenge. På den måde har du en indtægt, selvom du skulle blive ledig efter du har afsluttet din uddannelse.

Efter et år som medlem af Akademikernes A-kasse har du ret til dagpenge fra din første dag som nyuddannet. Derfor er et gratis studiemedlemskab en god ide.

Det er et lovkrav, at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, før du kan modtage dagpenge. I Akademikernes A-kasse tilbyder vi derfor, at du kan melde dig ind, allerede mens du studerer, og komme i gang med at optjene din dagpengeret.

Melder du dig ind senere, skal du først igennem en måneds karenstid (en slags karantæne) efter du har fået din sidste karakter, før du har ret til dagpenge. På den måde tjener du en måneds dagpenge som nyuddannet ved at melde dig gratis ind i Akademikernes A-kasse allerede nu.

 

Du kan være gratis medlem i 5 år

Du kan være gratis medlem som studerende i 5 år. Derefter skal du betale for dit medlemskab. Et godt tip er at melde sig ind så tidligt som muligt som studerende og senest 1 år før du afslutter din uddannelse. Så får du alle fordelene uden at have penge op af lommen.

Du skal betale kontingent, når du fylder 30 år

Når du bliver 30, skal du ifølge lovgivningen betale for dit medlemskab af en a-kasse. Det er dog muligt at være medlem på deltid, uden det påvirker din dagpengeret på din første dag som ledig, så længe du ændrer din status til nyuddannet, når du er færdig med at læse.

Som medlem på deltid sparer du noget af kontingentet. Nogle kan også blive helt fritaget for at betale kontingent. Ring til os eller skriv en besked på chatten for at høre om dine muligheder. 

Medlemskab betaler sig, selvom du snart er færdig med studiet

Hvis du melder dig ind, når der er under 1 år tilbage af dit studie, vil du først have ret til dagpenge, når karensperioden på en måned er overstået. Læs mere om at være nyuddannet og ledig.

Hvis der kun er et par uger mellem du modtager din sidste karakter og den dato, hvor du har været medlem i et år, vil karenstiden kun være denne mellemliggende tid. Hvis der for eksempel kun er en uge mellem din sidste officielle karakter og den dato, hvor du har været medlem i et år, vil karenstiden kun være denne ene uge.

Uanset hvad er der gode fordele i at være medlem allerede fra studietiden. Vi hjælper dig nemlig med at huske, hvad du skal gøre for at få ret til dagpenge som nyuddannet.

Husk at give os besked, når du er færdig med studiet

Det er afgørende for din ret til dagpenge, at du skifter dit medlemskab fra studerende til nyuddannet, når du er færdiguddannet. Det er du, når du har fået din sidste karakter. Husk at skifte medlemskab senest 14 dage efter, du har modtaget din sidste karakter. Ellers risikerer du at miste din ret til dagpenge som nyuddannet. For at få en ret til dagpenge som lønmodtager skal du have været medlem af en a-kasse i et år, og have haft en  indkomst på mindst 263.232 kr. (2024) inden for de sidste tre år samtidig med, at du har været medlem af en a-kasse. Du kan max medregne 21.936 kr. (2024). pr. måned. 

Du skifter din medlemsstatus ved at udfylde blanketten Skift fra medlemskab som studerende til nyuddannet. Læs mere om 14-dagesfristen.

Du skal betale kontingent, hvis du stopper på studiet

Hvis du stopper på dit studie eller holder orlov uden at være tilmeldt uddannelsen, opfylder du ikke længere betingelserne for at være gratis medlem, og vi skal opkræve kontingent fra den dato, hvor du ikke længere er tilmeldt uddannelsen. Du skal derfor først og fremmest give os besked om, fra hvilken dato du ikke længere er tilmeldt uddannelsen. Det gør du ved at sende en besked på Mit AKA. 

Holder du orlov, men fortsat er indskrevet på studiet, kan du fortsætte med dit gratis studiemedlemskab, hvis du fortsat opfylder betingelserne.

Du må tjene 294.806 kr. om året

Som gratis studiemedlem må du tjene op til 294.806 kr. om året (2024) før skat inklusiv SU. Året følger i denne sammenhæng din indmeldelsesdato og ikke kalenderåret.

Beløbet bliver beregnet som et gennemsnit. Du kan derfor godt tjene mere i nogle måneder, hvis du tjener mindre i andre måneder. Det er bare vigtigt, at du over et helt år ikke tjener mere end maksimumgrænsen.

Vær opmærksom på, at al skattepligtig indkomst tæller med fra den dato, du har meldt dig ind. Al indtægt, du har haft før din indmeldelsesdato, bliver ikke talt med. Indtægter i form af renter og lån eller lignende tælles heller ikke med.

Grænsen for, hvor meget du må tjene på et medlemsår, gælder stadig, hvis du starter på dit fuldtidsarbejde, inden du har afsluttet din uddannelse. Også selvom du er betalende medlem. Indtægtsgrænsen falder først bort, når du har afsluttet din uddannelse.

CTA_2minutter.svg