16. jun. 2022

Valg til repræsentantskabet

I efteråret afholdes der valg til repræsentantskabet i Akademikernes A-kasse for de ulige valggrupper.

Opdateret den 19. september 2022

Valget blandt de ulige valggrupper til Akademikernes A-kasses repræsentantskab er gennemført.

Repræsentantskabet mødes d. 24. november og skal blandt andet vælge den nye bestyrelse samt formand for Akademikernes A-kasse.

***

Der er valg til repræsentantskabet i Akademikernes A-kasse i de følgende valggrupper i efteråret 2022 (jf. § 16 i A-kassens vedtægter):.

  • Valggruppe 1: JA’s medlemsområde
  • Valggruppe 3: Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde
  • Valggruppe 5: Danmarks Jurist- og Økonomforbunds medlemsområde
  • Valggruppe  7: Lægeforeningens medlemsområde
  • Valggruppe  9: Præsteforeningens medlemsområde
  • Valggruppe 11: Dansk tandlægeforenings- / Tandlægernes Nye Landsforenings medlemsområde
  • Valggruppe 13: Ingeniørforeningen medlemsområde 


I perioden 18. august - 8. september 2021 kan du melde dig som kandidat til Repræsentantskabet. Du skal melde dit kandidatur skriftligt med navn, adresse, telefonnummer og sende anmeldelsen til repmoeder@aka.dk.