8. mar. 2022

Hjemmearbejde: Hvor lurer farerne i det hybride arbejdsliv?

Der er adskillige nye problemer og stressfaktorer forbundet med det hybride arbejdsliv. Ifølge psykolog er det vigtigt, at både nyuddannede og erfarne akademikere er opmærksomme på, hvordan den nye virkelighed kan påvirke deres trivsel.

Af Martin Ellermann (mae@aka.dk)

Thomas Markersen er praktiserende psykolog og erhvervspsykologisk rådgiver. Selvom covid-19-krisen gav os en masse erfaringer med fx hjemmearbejde, mener han ikke, at vi er færdige med at udvikle det optimale hybride arbejdsliv.

Ifølge Thomas Markersen medførte den hybride arbejdsform generelt mere trivsel. Der blev brugt mindre tid på transport og mere tid sammen med vores familier og børn.

”Vi fik mere tid til at sætte en vask over eller modtage pakker ved døren. Det blev også nemmere at fordybe sig i opgaver, da man ikke blev forstyrret og var mere beskyttet mod støj,” forklarer han.

Men psykologen understreger, at der opstår nye problemer, når arbejdslivet ikke længere blot består af 37 timer på kontoret, men flyder sammen med dit liv derhjemme. Først og fremmest daler dit energiniveau, da det at være sammen med andre mennesker – uanset din relation til dem – giver os mental og fysisk energi.

”Arbejdet hjemmefra kan koste på energikontoen. Det kan i værste fald lede til depressioner, men selv hvis du ikke når derud, kommer du på godt og ondt ned i gear. Det er derfor vigtigt, at man i stedet for at sidde derhjemme overvejer at arbejde på fx en lokal café. På den måde sikrer du, at du holder dig sund og udadvendt,” fortæller Thomas Markersen,

Ifølge psykologen viser det sig nemlig, at mennesker på mange måder fungerer ligesom hunde.

”Hvis du holder op med at gå tur med din hund, vil den de første tre uger blive mere og mere frustreret, og når den så endelig får lov at komme ud, vil mange hunde have udviklet antisociale tendenser. Der sker det i hjernen – på både os og hunden – at mangel på kontakt kan lede til ubehag, når den sociale kontakt så endelig finder sted.”

Vigtigt at kende sig selv

Thomas Markersen forklarer, at alle mennesker er forskellige, og at det derfor er afgørende, at du kender dig selv og er bevidst om, hvordan du bedst trives. Det er især vigtigt, når du sammen med din arbejdsgiver skal tilrettelægge, hvordan din arbejdsdag og -uge skal skrues sammen.

”Prøv at tænke tilbage på, hvordan du fungerede med selvstændigt arbejde i tidligere jobs, og hvis du er nyuddannet, så husk tilbage på specialeprocessen. Hvordan havde du det med at arbejde meget alene?” siger han.

Der kan være store forskelle på, hvordan vi har det med at udføre opgaver på egen hånd uden den løbende sparring og sociale dimension, som typisk fulgte med storrumskontoret. Men det er vigtigt at være bevidst om, at det nu ofte er op til den enkelte at vælge til og fra, da opgaveløsningen nu i højere grad dikterer arbejdet end det at være fysisk til stede på arbejdspladsen. 

”Nylig forskning viser, at hvis man sammenstiller selvvalgt alenetid med ufrivillig alenetid, selvvalgt socialt samvær og ufrivilligt social samvær, giver det ufrivillige sociale samvær – at man fx skal møde hver dag fra 8-16 – mindst lykke. Og det frivillige samvær – at man fx møder op, når man har lyst – giver mest lykke,” forklarer Thomas Markersen.

Vi kan dermed se ind i et moderne hybridt arbejdsliv, hvor der er mere lykkefølelse forbundet med at være på sit fysiske arbejde på grund af elementet af frivillighed i fremmødet. Den fysiske arbejdsplads bliver derfor et tilvalg af det sociale, hvor du får dækket de behov, som hjemmearbejdspladsen ikke kan opfylde.
 
”De, der ser ud til at gøre det rigtige, er dem, der reflekterer over en passende balance mellem hjemmearbejde og kontorarbejde. Hvis man bare vil have, at folk vender tilbage på det fysiske job fem dage om ugen, går man glip af de åbenlyse positive effekter ved det hybride arbejdsliv. Og hvis man, i den anden ende af spektret, springer til konklusionen om, at medarbejdere helt selv må bestemme, hvornår og hvor meget de vil arbejde hjemme, kan man komme til at gå glip af fordelene ved at samles fysisk på jobbet,” slutter Thomas Markersen.

Deltag i konference om det hybride arbejdsliv

Den 17. marts kan du møde Akademikernes A-kasses direktør, Villy Dyhr, samt seks andre eksperter, der alle deler ud af deres store viden inden for den hybride arbejdsform.

Normalprisen er 645 kroner, men det er gratis for medlemmer af Akademikernes A-kasse.