11. feb. 2022

Dine udfordringer kan gøre dig til specialist i it-branchen

Specialisterne tilbyder uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb målrettet mennesker med særlige udfordringer såsom autisme eller lignende kvaliteter. De kalder det Specialisterne Academy, Kandidaterne kan være en kæmpe ressource for en virksomhed, men de har ofte brug for hjælp for at falde til på arbejdspladserne.

Af Martin Ellermann (mae@aka.dk)  

Specialisterne har til formål at bygge bro mellem it-branchen og potentielle medarbejdere med særlige udfordringer. Det handler om at skabe et match mellem de profiler, der har kompetencerne, men som ikke altid gør sig godt ved en traditionel jobsamtale på grund af fx udfordringer med at tilpasse sig de uskrevne sociale spilleregler.

”Det kan fx være mennesker, som har oplevet, at det er udfordrende at afkode de sociale normer, og som bliver utrygge, når opgaver, rammer og deadlines er for utydelige,” fortæller Carsten Lassen, som er adm. direktør hos Specialisterne.

Direktøren forklarer, at man ikke nødvendigvis behøver at have en diagnose for at blive optaget på akademiet. Det handler mere om at spotte personer, som har – eller kan udvikle – de nødvendige it-kompetencer, men som af den ene eller anden grund ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet.

”Det er højt begavede mennesker, som oplever, at de ikke passer ind. De kan have nogle afsindige kompetencer, men der kan samtidig være almindelige ting, som de har svært ved. Problemet er, at i dagpengesystemet er man enten syg eller rask, og det er slet ikke det, det handler om for denne gruppe. De skal blot have lidt hjælp for at lykkes i jobbet,” siger Carsten Lassen.

Hjælp til at spotte eksperterne

Ifølge direktøren har 75 procent af de første 30 personer, som har deltaget i Specialisterne Academy, fået job efterfølgende. Forløbet varer 12 uger, og der starter løbende nye hold.

”Kigger man fx på autister, så står 80 procent af dem uden for arbejdsmarkedet. De er en særlig, men sårbar gruppe, som har et uforløst potentiale. Vi skal være bedre til at skabe rammerne, hvor de kan udfolde deres talent,” siger han.

Specialisterne samarbejder med kommuner og a-kasser for på den måde at spotte relevante kandidater, som kunne have glæde af at følge deres forløb. Det er nemlig afgørende, at man ikke forsøger at placere folk med særlige udfordringer i de sædvanlige kasser.

”Vores største udfordring er, at vi ikke er helt kendte nok endnu. Så vi arbejder på at udvikle og forbedre samarbejdet med kommunerne, og vi vil også gerne have a-kasserne til at slå lidt på tromme for de tilbud, vi har. Det handler om at komme helt tæt på den enkelte og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe netop den person,” slutter Carsten Lassen.