25. jan. 2022

Det betyder den politiske aftale om dagpenge for dig

I efteråret kom regeringen med et udspil om dagpenge, og nu er der landet en bred politisk aftale. Læs her, hvad aftalen betyder for dig.

For dig som har været medlem i en årrække 

Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst 4 år og haft 2 års arbejde inden for de seneste 3 år, vil din dagpengesats blive forhøjet med 3.649 kr. om måneden i de 3 første måneder, hvis du bliver ledig. Det betyder, at din dagpengesats vil være på 23.000 kr. om måneden i stedet for 19.351.

Denne forhøjelse af dagpengesatsen kaldes et beskæftigelsestillæg og vil gælde for medlemmer, der melder sig ledige fra 1. oktober 2022.

For dig som er nyuddannet

  • Er du nyuddannet og ikke forsørger, bliver din dagpengesats sat ned til 9.514 kr. om måneden, hvis du er ledig i mere end 3 måneder. I de første 3 måneder er satsen på 13.836 kr.

  • Er du nyuddannet, ikke forsørger og fyldt 30 år, bliver din dagpengesats sat ned til 12.018 kr. om måneden.

  • Er du nyuddannet og forsørger, bliver din dagpengesats ikke ændret. Den vil fortsat være på 15.868 kr. om måneden.


Ændringerne af dagpengesatsen er sat til at træde i kraft 1. oktober 2022.

For dig som er nyuddannet og ledig fra 1. oktober 2022

Udover nedsættelse af dagpengesatsen efter 3 måneders ledighed, er der et par ekstra forhold for dem, der bliver færdig med uddannelsen og ledige fra 1. oktober 2022:

  • Dagpengeperioden bliver halveret, så den fremover er på 1 år, hvor den i dag er 2 år for alle ledige.

  • Du skal opfylde et sprogkrav for at kunne få dagpenge, medmindre du har vist en aktuel tilknytning til det danske arbejdsmarked. I øjeblikket afventer vi nærmere beskrivelse af disse krav, før vi kan vejlede om dem.

Mere information om reglerne

Aftalen er sat til at træde i kraft 1. oktober 2022, men med det forbehold, at de politiske partier, som indgik forlig om dagpengereformen i 2015, kan støtte op om aftalen. Dernæst skal aftalen udmøntes i lovgivning. Når den er på plads, vil vi skrive til alle medlemmer, som bliver berørt af aftalen, hvor de får yderligere vejledning om regler og tidspunkter. Vi kan derfor endnu ikke svare på alle de spørgsmål, som du måske sidder med.

Interesserer du dig for debatten om nedsættelsen af dagpengesatsen for nyuddannede, kan du læse dette indlæg i Altinget for at se vores indspark i debatten.