28. apr. 2021

Akademikernes chatbot har fået en flyvende start

Medlemmerne har taget godt imod a-kassens nye chatbot, og botten lærer hele tiden og finder svar på nye spørgsmål.

Siden Akademikernes A-kasse lancerede chatbotten den 18. marts i år og frem til den 19. april, har der været 1.900 chatsessions – heraf 500 uden for åbningstiden. Det bliver dermed lettere for medlemmer at finde svar på deres spørgsmål om aftenen og i weekender, og for hvert svar bliver robotten bedre til sit arbejde.

Chatbotten er i stand til at løse omkring 38 procent af besvarelserne uden yderligere assistance fra medarbejdere, og ifølge udviklings- og digitaliseringsdirektør, Malin Marker Persson, er
det særdeles gode resultater for en betaversion.

”Vi har med vores nye strategi fastlagt fem strategiske bevægelser, hvor den ene handler om at komme tættere på medlemmerne og en anden om at være teknologisk frontløber. Chatbotten opfylder begge kriterier, og vores løsning vil hele tiden blive bedre, så vi kan øge vores medlemsservice og -værdi,” siger hun.

Igennem den interaktion (chat) a-kassen indhenter fra medlemmerne, får organisationen masser af data, som bliver analyseret og brugt som fundament for løbende at udvikle nye flows. På den måde vil robotten hurtigt blive i stand til at hjælpe medlemmerne i endnu større udstrækning.

”Allerede i løbet af det næste år har vi planlagt en scalering af botten. Vores medlemsløsninger skal spejle det, som medlemmerne kan få andre steder – fx i banken, hos forsikringsselskabet og i det offentlige. Samtidig er det vigtigt, at vi differentierer os i branchen. Vi skal være attraktive, så vi både kan fastholde og tiltrække nye medlemmer,” siger Malin Marker Persson.

Og hun fortsætter:

”Vi vil også gerne gå forrest og tiltrække dygtige medarbejdere, som har lyst til at udvikle nye tiltag sammen med os. Det betyder, at vi hele tiden har fokus på at forbedre vores løsninger igennem datadrevne pilotprojekter. Det er afgørende for at fremtidssikre a-kassen. Fx har vi et pilotprojekt, hvor vi analyserer samtaler med medlemmerne med henblik på at levere endnu bedre og målrettet medlemsservice. Det er en iterativ og agil proces, hvor vi ikke kender svarene på forhånd. Vi afprøver, lærer og justerer løbende på baggrund af medlemsfeedback,” slutter hun.