3. feb. 2017

Store gevinster når mindre virksomheder ansætter akademikere

Der ligger en kæmpe gevinst for erhvervslivet og for samfundet, hvis flere små og mellemstore virksomheder ansætter akademikere. På tre år skaber den første akademiker i en virksomhed i gennemsnit 38 procent højere værditilvækst og mellem fire og fem nye arbejdspladser til især faglærte og ufaglærte.

Konklusionerne er klare i en ny analyse, som analysebureauet Epinion har gennemført for Akademikernes A-kasse og Djøf på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

  • En virksomhed, der ansætter sin første akademiker vil efter tre år have i gennemsnit 4,5 flere ansatte end virksomheder uden akademikere i medarbejderstaben. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte.
  • Værditilvæksten er højere. På tre år vokser værdien med 38 procent mere end i sammenlignelige virksomheder uden akademikere ansat.
  • Og så har virksomhederne 2,2 procent større chance for at overleve.

 

Tusindevis af nye job

Analysen viser, at 8 ud af 10 små og mellemstore virksomheder i dag ikke har en medarbejder med en lang videregående uddannelse ansat.

Hvis andelen af små og mellemstore virksomheder med mindst én akademiker ansat stiger fra 20 til 30 procent er der potentiale for over 55.000 nye job. For samfundet vil det betyde 14,7 milliarder kroner mere i værditilvækst.

"Selvom vi i Akademikernes A-kasse godt vidste, at akademikere skaber job, så er vi overraskede over analysens resultat. 55.000 nye job plus milliarder af kroner i ny vækst til samfundet er en frugt, der er værd at plukke. Og den hænger ikke engang ret højt på træet. Omkring 10.000 ud af Danmarks godt 100.000 små og mellemstore virksomheder skal blot ansætte deres første akademiker, og så er vejen banet", siger Allan Luplau, formand for Akademikernes A-Kasse.

Brug de forskellige støtteordninger

Henrik Funder, formand for Djøf Privat hæfter sig ved vigtigheden af, at flere højtuddannede kommer ud i de små og mellemstore virksomheder:

"Rapporten understreger den enorme værdi af, at små og mellemstore virksomheder løfter deres vidensniveau. Et stærkt og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv har brug for højtuddannede medarbejdere, hvis vi skal øge væksten og beskæftigelsen i virksomhederne. Selvfølgelig er der brug for håndværkere og specialister, men tallene viser helt tydeligt, at akademikere er afgørende hvis man som SMV'er vil skabe vækst. Vi er ikke hinandens modsætninger men i høj grad hinandens forudsætninger."

Både Djøf og Akademikernes A-Kasse tilbyder hjælp til virksomheder med finde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Og de opfordrer virksomhederne til at benytte de forskellige ordninger som f.eks. InnoBooster og Landdistriktsvækstpilot-ordningen, der kan give støtte til virksomheder, der ansætter akademikere.

 

Læs rapporten