Studiejobbet er den bedste billet til at komme i job

Et studiejob kan give overskud i økonomien, pynte på CV’et og skubbe dig frem i jobkøen som nyuddannet. Men man skal finde den rette balance mellem studie og job, for ellers kan det blive en for stor belastning.

Af Lone Schrøder Jeppesen

For nogle giver et studiejob relevant erhvervserfaring og et indblik i det arbejdsliv, der venter ude i fremtiden. For andre er det en mulighed for at tjene ekstra penge oven i SU’en.

- Vi ved, at der er rigtig mange danske unge, der har et studiejob. De bruger det til at få erhvervserfaring på deres CV og til at gøre overgangen til arbejdsmarkedet lettere og hurtigere, når de skal ud og have deres første job, siger lektor Mette Lykke Nielsen, der er ungdomsforsker i Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

I sin forskning i unges arbejdsliv kan hun se, at et studiejob er motiverende og meningsfyldt for mange unge. Hvis man har et studiejob, man er glad for, kan man få en oplevelse af at det, som man uddanner sig inden for, giver mening ude på en konkret arbejdsplads. Man kan gøre en forskel og skabe værdi for andre.

Øger mulighederne for job

Et studierelevant studiejob er den gode vej ind på arbejdsmarkedet. Men hvis man ikke kan finde et studierelevant studiejob og sidder ved kassen i supermarkedet eller arbejder på en cafe, kan det også være værdifuldt.  Al forskning peger nemlig på, at erhvervserfaring øger sandsynligheden for også at komme i job efter endt uddannelse, selvom det studierelevante arbejder er at foretrække.

Faktisk er et studiejob helt afgørende for, hvor hurtigt man kommer i job som nyuddannet, viser en analyse udarbejdet af Aalborg Universitet og Aalborg Kommune i 2022. Her har man kigget på, hvilken betydning studiejob har for beskæftigelse blandt nyuddannede fra Aalborg Universitet, der dimitterede i 2. kvartal af 2018.

I analysen dokumenteres det, at dimittender, der har haft et studiejob, forøger deres muligheder for at komme i beskæftigelse hurtigt efter dimission sammenlignet med dimittender uden studiejob. Både varigheden af studiejobbet, og at man har haft et studiejob helt frem til slutningen af studiet, har en betydning for den efterfølgende beskæftigelse. Mere præcist viser undersøgelsen, at hvis man havde et studiejob i mindst 24 måneder inden afslutningen af studiet, så var det 69,4 procent, der var i job fem uger efter.

"Al forskning peger på, at erhvervserfaring øger sandsynligheden for at komme i job."

Laust Høgedahl

Blandt de studerende uden et studiejob, var det kun 5,4 procent, der havde et job fem uger efter, at de var dimitteret. Havde man under uddannelsen et studiejob i en kortere periode - fra en til fem måneder - var det 15,4 procent.

At erhvervserfaring skubber den enkelte dimittend frem i jobkøen, overrasker ikke lektor og arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra CARMA - Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

- Al forskning peger på, at erhvervserfaring øger sandsynligheden for at komme i job. Det er klart, at et studierelevant arbejde er at foretrække. Det kan godt være, at nogle studierelevante jobs ikke hænger på træerne, men mange har faktisk også held med at søge uopfordret og sætte sig selv i spil i forhold til, hvad de kan. Det er jo også en enorm god øvelse at gå ud og banke på forskellige steder, siger han.

Kan man skaffe sig et studierelevant studiejob, er der mulighed for at opbygge et værdifuldt netværk, som man kan gøre brug af, når man afslutter studiet. Et godt netværk kan ifølge arbejdsmarkedsforskeren ofte være den allerbedste billet til arbejdsmarkedet. Mange jobs bliver nemlig besat gennem netværk og relationer frem for jobopslag. For nogle kan det studiejob, de har, blive en trædesten ind på deres første job, fordi de får tilbudt fastansættelse efterfølgende. 

Undgå udnyttelse

Lander man ikke et almindeligt studiejob, kan man overveje, om man skal lægge kræfter i frivilligt arbejde. Man kan sagtens udføre noget fornuftigt frivilligt arbejde, der kan give en masse kompetencer - altså hvis man engagerer sig i en god sag, hvor man måske får erfaring med at lede projekter og så videre Men det er vigtigt at skelne mellem frivilligt arbejde og ulønnet arbejde, der egentlig er et reelt arbejde, påpeger Laust Høgedahl. Der er nemlig en del virksomheder, der har pseudo-praktikordninger, hvor man udfører et arbejde uden at få løn for det. Hvis ulønnet arbejde ikke kan give merit til ens uddannelse, bør man holde sig væk, for så er det udnyttelse, konstaterer han.

Det ideelle studiejob giver mulighed for, at man prøver teorien af i praksis og får indblik i det arbejdsliv, der venter forude. Man kan lære, hvad det vil sige at indgå i et arbejdsfællesskab. Det kan også være meget positivt at få afmystificeret, hvordan det er at arbejde i faget. Men det er ikke altid, at det er sådan. Når Center for Ungdomsforskning spørger de unge, hvor stor værdi deres studiejob har i forhold til læring og erhvervserfaring, afhænger det blandt andet af, hvor meget oplæring og ansvar, de får i arbejdet. 

- Det er jo også meget afhængigt af, om de unge trives i jobbet. Er der et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og har man opgaver og ansvar, der passer til ens niveau, så kan man lære, siger Mette Lykke Nielsen.

Mette Lykke Nielsen oplever, at mange studerende er ekstremt optaget af at få det helt rigtige studiejob, der peger fremad.Det bliver derfor tit et yderligere pres ud over eksamenspres og specialepres. Men et studiejob, som ikke er studierelateret, er ikke nødvendigvis et dårligt valg, understreger ungdomsforskeren. 

- Det kan jo også være positivt at få tankerne hen på noget andet og indgå i et helt andet arbejdsfællesskab, hvis man har nogle gode kollegaer. Det kan jo i hvert fald også bidrage til, at man tjener nogle penge, tilføjer hun.

Studerende, der har haft et studierelevant studiejob, har imidlertid et forspring i forhold til at kunne sætte ord på deres kompetencer sammenlignet med studerende, der ikke har været ude på arbejdsmarkedet. Det er i virkeligheden noget af det, der giver allermest, fremhæver Laust Høgedahl.

- At kunne sætte ord på sine kompetencer er meget vigtigt. Dem, som ikke har haft et studiejob, skal først til at øve sig på at formulere hvilke kompetencer, de har, og hvad de kan, når de skal i gang med at søge job, siger han.

Unge er stressede

28 procent af de 15-30-årige har haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt læge eller har været sygemeldt fra deres uddannelse, viser en undersøgelse fra Ungetrivselsrådet fra 2022. Derfor er det også nødvendigt, at de unges studiejob ikke bidrager til den belastning, de kan opleve på studiet, men derimod kan tilføre noget positivt.

- Der er desværre relativt mange unge, der er belastede på forskellige måder, mens de er under uddannelse. Hvis de får et arbejdsliv, der bidrager yderligere til den belastning, de har på studiet, så kan det faktisk blive for meget, siger Mette Lykke Nielsen.

Hendes anbefaling er derfor, at man ikke skal have et meget krævende studiejob, hvor man lægger mange timer om ugen.

"Selvom man faktisk kan sige, at et studierelevant job er mere at værd end en god karakter, så skal man selvfølgelig passe på, at det ikke går ud over studierne."

- Laust Høgedahl

 

Arbejdet må ikke gå ud over studiet

Det kan være meget tillokkende at prioritere arbejdet, hvis man som studerende kan mærke, at der er efterspørgsel på det, du kan. Men arbejder man for meget ved siden af sin uddannelse, risikerer man, at det går ud over studierne, og at man ikke bliver færdig inden for normeret tid. På papiret svarer et universitetsstudie til en fuldtidsstilling. Det er derfor vigtigt, at ens studiejob kan tilpasses studiet. Arbejdet må ikke gå ud over studiet, for det er de kvalifikationer, man får fra sin uddannelse, som man primært skal komme videre på, mener Laust Høgedahl. 

- De arbejdspladser, der tager godt hånd om deres studentermedhjælpere, er klar over dilemmaet. De sætter derfor nogle fornuftige rammer og giver måske også studentermedhjælperne mere luft i forbindelse med eksamen, hvor der skal læses op. Så det er meget vigtigt at have en god arbejdsgiver, som giver plads, når det er nødvendigt, siger Laust Høgedahl.

Laust Høgedahl har ikke en holdning til, hvor meget eller lidt, man som studerende skal arbejde, men han medgiver, at der skal være en balance i tingene:

- Selvom man faktisk kan sige, at et studierelevant job er mere at værd end en god karakter, så skal man selvfølgelig passe på, at det ikke går ud over studierne. Mange unge er i forvejen ret pressede og stressede, så selvfølgelig skal studiejobbet ikke gå ud over ens helbred. Men når det er sagt, mener jeg, at et studiejob, hvor arbejdspladsen tager hensyn til den studerendes øvrige skema og situation, medfører rigtig mange positive ting. 

Maria, Freja og Emilie har et studiejob - her deler de deres erfaringer

    

 

Læs om dagpenge og opsigelse

 

 

knap - Bliv medlem

 

 

Jobsøgningsstrategier

Der kan være mange veje til drømmejobbet. Vi har samlet forskellige strategier for jobsøgning, så du kan finde netop den strategi, der passer dig.

Læs mere om virksomhedsforståelse, kompetenceafklaring, uopfordret kontakt, netværk og livet som iværksætter

Startup-tilbud

Går du selv rundt med en iværksætter i maven? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det betyder at være selvstændig?

Gå til siden (Selv-)udvikling