30. jan. 2023

Nye dagpengeregler træder i kraft 1. maj 2023

Se, hvad de nye dagpengeregler betyder for dig.
Siden bliver løbende opdateret med mere information. Sidst opdateret den 25. april 2023.

Et flertal i Folketinget har vedtaget en lov (L173), der hæver dagpengesatsen for visse grupper under de første 3 måneders ledighed. Samtidig medfører loven også forringelser for nyuddannede. 

I Akademikernes A-kasse har vi flere gange været ude og kritisere forringelserne. Du kan blandt andet læse et af vores indlæg i Altinget her.

Dagpenge til lønmodtagere og selvstændige: Højere dagpengesats de første 3 måneder

Får du ret til dagpenge 1. maj 2023 eller senere forhøjes den maksimale dagpengesats fra 19.728 til 23.449 (for deltidsforsikrede 15.632) i de første 3 måneder, du er ledig.

Det gælder, når du

 • har været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før du er blevet ledig og
 • har haft 2 års beskæftigelse inden for de seneste 3 år. Det vil sige, at du skal have arbejdet 3.848 timer eller tjent 508.656 kr. inden for de seneste 3 år og
 • har haft en lønindkomst, der giver ret til mere end den maksimale dagpengesats

Dagpengesatsen kan dog højst udgøre 90 procent af din tidligere indkomst.

Dagpenge til nyuddannede: Lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode 

Fra 1. maj 2023 bliver det månedlige beløb for nyuddannede sat ned efter 3 måneders samlet ledighed - dog ikke, hvis du har børn, som du har forsørgerpligt overfor.

Ledighed før 1. maj 2023 tæller også med, men dagpengene kan dog tidligst nedsættes fra 1. maj 2023.

Der er forskel på om du er meldt ledig og er nyuddannet før eller efter den 1. maj 2023.

Hvis du er ledig nyuddannet før den 1. maj 2023, så

 • nedsættes dagpengebeløbet efter 3 måneders ledighed
 • får du en dagpengeperiode med ret til dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år
 • skal du ikke opfylde et sprogkrav

Er du ledig nyuddannet 1. maj 2023 eller senere

 • nedsættes dagpengebeløbet efter 3 måneders ledighed
 • får du en dagpengeperiode med ret til dagpenge i 1 år inden for en periode på 2 år
 • skal du opfylde et sprogkrav

 

Nedsættelse af satsen efter 3 måneders ledighed

Nyuddannet

De første 3 måneders ledighed

Dagpenge efter 3 måneders ledighed

Uden forsørgerpligt,  under 30 år

14.106

9.700

Uden forsørgerpligt, fyldt 30 år

14.106

12.253

Med forsørgerpligt

16.177

16.177

Dagpengeperioden halveres, for dig der bliver nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere

Er du nyuddannet, og når du at få udbetalt dagpenge inden 1. maj 2023, så har du ret til dagpenge i 2 år.

Hvis du først bliver ledig som nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere, får du som følge af de nye regler ret til dagpenge i 1 år.

Som nyuddannet kan du få beregnet dagpengesats, når du har arbejdet mindst 3 måneder

Som nyuddannet kan du få beregnet en individuel og måske bedre dagpengesats, hvis:

 • du har fået udbetalt løn i mindst 3 måneder efter, du afsluttede uddannelsen, og
 • der er gået mindst 6 måneder, siden du afsluttede uddannelsen.

Læs mere her.

Særligt sprogkrav for nyuddannede

Får du som nyuddannet udbetalt dagpenge den 1. maj 2023 eller senere, så skal du opfylde et sprogkrav.

Du opfylder sprogkravet, hvis du har gennemført en dansksproget uddannelse (minimum gennemført 6. klasse i folkeskolen) eller bestået prøve i Dansk 2. Læs mere  om uddannelser, der kan bruges til at opfylde sprogkravet.

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet, kan du i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav.

Du opfylder tilknytningskravet, hvis du har mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret eller 400 timer som deltidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder inden du melder dig ledig. Du skal have timer i hver af de 12 måneder, men det er ikke en betingelse, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder. Det er tilstrækkeligt, at timekravet er opfyldt i løbet af 12 måneder. 

In English