Job hos os

Akademikernes A-kasse er med mere end 250 medarbejdere og over 285.000 medlemmer landets største a-kasse. Hos os bliver du en del af en rummelig arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til, at dit arbejdsliv og familieliv skal passe sammen. Vi har en uformel kultur og et miljø, hvor der er plads til at begå og lære af sine fejl, så vi hele tiden udvikler os til gavn for vores medlemmer.

Søg vores ledige stillinger og opret jobagent her.

Det arbejder vi sammen om

Vi vil hjælpe vores medlemmer stærkt videre i alle arbejdslivets overgange og sætte nye standarder for, hvad medlemmerne kan forvente af deres a-kasse. Vi hjælper akademikere med at komme i job og skaber økonomisk tryghed og nye muligheder i medlemmernes arbejdsliv og karriere. Vi er konstant nysgerrige efter at finde bedre måder til at skabe livslange medlemsrelationer gennem relevante ydelser og services.

 

Fra jobopslag til ansættelse

Her kan du se en typisk ansættelsesproces i Akademikernes A-kasse. Den kan variere en smule, afhængig af hvilken stilling, vi søger en kollega til.

   
Når vi har en ledig stilling, slår vi den op på vores hjemmeside og i relevante jobdatabaser.
Vi beder typisk om, at du uploader et motiveret CV (dit CV inklusiv din motivation for at søge stillingen) til vores HR-system.
Vi afholder 2 samtaler. Der vil være en leder og en eller flere medarbejdere med til samtalerne. 1. samtale vil tage udgangspunkt i dit motiverede CV.
Hvis du bliver indkaldt til 2. samtale, vil du blive bedt om at udfylde en personprofil hjemmefra. Inden 2. samtale vil der være et separat møde med en HR-medarbejder, hvor I sammen vil have en dialog om din udfyldte personprofil.
Inden 2. samtale kan du blive bedt om at arbejde med en case. Det kan være alt fra en konkret opgave til en refleksionsøvelse. Casen bruger vi som afsæt for dialogen til 2. samtale.
Hvis der er et match i det, som vi og du søger, vil vi bede dig oplyse et par referencepersoner, som vi kan kontakte, før vi tilbyder dig jobbet.

 

Akademikernes A-kasse som arbejdsplads

Sammen skaber vi den bedste a-kasse

I Akademikernes A-kasse er vi sammen om at hjælpe vores medlemmer stærkt gennem arbejdslivets overgange. Nogle møder medlemmerne direkte. Andre får organisationen til at køre bag linjerne. Og når vi lykkes, skyldes det ikke kun vores høje faglighed – det skyldes også vores måde at være sammen på som kollegaer. 

Fire værdier er særligt vigtige for os i relationen kollegaer imellem: 

Vi bidrager alle til helheden

Når vi er sammen, forstår vi, hvordan vores forskellige styrker bidrager til helheden –  og vi forstår, at vi er hinandens forudsætninger. For uanset hvilken afdeling vi sidder i, er vi uundværlige for at få organisationen til at køre. 

Vi er nysgerrige på muligheder

Vi er en organisation, der søger forståelse, læring, faglig sparring og feedback. Vi stiller hinanden spørgsmål, når vi savner svar. Og vi er åbne for de svar, der kommer retur. 

Vi sikrer meningsfuld involvering

Vi involverer hinanden, fordi vi sætter pris på nye perspektiver, og fordi det øger kvaliteten og forankringen af beslutninger. Vi forholder os altid aktivt til, hvem der skal involveres hvornår i processer, og vi sørger for at kommunikere åbent om beslutninger til kollegaer, der ikke har været med undervejs.  

Vi prioriterer det relationelle i det professionelle 

Vi ved, at stærke relationer er afgørende for det gode arbejdsmiljø, og vi sørger for at prioritere og give plads til dem.  Vi dyrker fællesskaberne og når vi er sammen, er vi nysgerrige efter at lære hinanden at kende. 

Vores menneskesyn

Vi trives og udvikles som mennesker og medarbejdere gennem ærlige samtaler, tillidsfuld adfærd, åbenhed og nysgerrighed, stærk faglighed og respekt for andres perspektiver. Vi stræber efter at sikre gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, tydelig ledelse, klar ansvarsfordeling og at undgå unødig kontrol og bureaukrati.

Vi tror på, at mennesker motiveres og vokser af …

  • et trygt og ligeværdigt samspil med andre 
  • passende udfordringer og plads til dygtiggørelse 
  • ansvar for og mest mulig indflydelse på eget arbejdsliv

Og vi tror på, at vi skal møde hinanden med netop denne indstilling.