Hvem er hvem

Find kontaktoplysninger og informationer om ledelsen, organisationen og medarbejderne.

Organisation

Villy Dyhr, adm. direktør
Mobil 6122 3700
vid@aka.dk 

Organisationsdigram

 

Ledelse og medarbejdere

Se ledere og medarbejdere i Akademikernes A-kasse.

Du finder yderligere kontaktoplysninger under "Kontakt" øverst i menuen på hjemmesiden.

Bestyrelsen

Akademikernes A-kasses bestyrelse vælges af repræsentantskabet og består af Akademikernes A-kasses formand, 2 næstformænd og 12 menige medlemmer, i alt 15 medlemmer.
12. november 2020 blev Lasse Grønbech valgt som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen har udpeget Sara Gundelach Vergo og Peter Runge som næstformænd. Formanden modtager 178.735 kr. i honorar om året, næstformændene 89.375 kr.


Bestyrelsen består af:

Formand
Lasse Grønbech

Valggruppe 1: Ophævet

Valggruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde)
Peter Runge, næstformand

Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde)
Anne Marie Lassen-Nielsen

Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde)
Stine Hasling Mogensen

Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde)
Sara Gundelach Vergo, næstformand

Valggruppe 6 (Landinspektørforeningen)
Vibeke Boisen Brandhof

Valggruppe 7 (Lægeforeningens medlemsområde)
Helga Schultz

Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder)
Simon Junker Tang

Valggruppe 9 (Præsteforeningen) 
Iben Johanne Thomsen

Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde)
Dea Seidenfaden

Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder)
Karen Møller Kongsbak

Valggruppe 12 (Dansk Kiropraktor Forening / HOD / Medlemmer af AAK, der ikke tidligere var omfattet af de øvrige faglige organisationer nævnt i bilag 1 / Medlemmer af det tidligere Forbundet Kultur og Information / Medlemmer af det tidligere JA / Medlemmer af det tidligere Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen)
Carl Henning G. Johnsen

Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde)
Malene Matthison-Hansen

Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forening/Dansk Formands Forening) 
Lars Have Hansen

 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Akademikernes A-kasses øverste myndighed og består af formanden og repræsentanter for de faglige organisationer. Medlemmerne vælger repræsentantskabet, og repræsentantskabet vælger bestyrelse og formand.

Hvis du gerne vil vide, hvem der er repræsenteret i en given valgruppe, kan du kontakte Sekretariatet på repmoeder@aka.dk.

Repræsentantskabet består af 69 personer valgt fra Akademikernes A-kasses 14 valggrupper:

Valggruppe 1
(JA’s medlemsområde) - 2 personer

(JA er pr. 1. januar 2023 lagt sammen med DM.  I henhold til gældende vedtægt er repræsentantskabsmedlemmerne valgt for perioden ud.)

Valggruppe 2
(Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 3
(Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 4
(Pharmadanmarks medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 5
(Djøfs medlemsområde) - 18 personer

Valggruppe 6
(Den danske Landinspektørforenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 7
(Lægeforeningens/ Yngre lægers medlemsområde) - 3 personer

Valggruppe 8
(Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 9
(Præsteforeningens medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 10
(Dansk Psykolog Forenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 11
(Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 12
(Forbundet Kultur og Information/ Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Kliniske diætisters medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 13
(Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde) - 24 personer

Valggruppe 14
(Maskinmestrenes Forenings / Dansk Formands Forenings medlemsområder) - 4 personer