Hvem er hvem

Find kontaktoplysninger og informationer om ledelsen, organisationen og medarbejderne.

Organisation

Villy Dyhr, adm. direktør
Mobil 6122 3700
vid@aka.dk 

 

Ledelse og medarbejdere

Se ledere og medarbejdere i Akademikernes A-kasse.

Du finder yderligere kontaktoplysninger under "Kontakt" øverst i menuen på hjemmesiden.

Bestyrelsen

Akademikernes A-kasses bestyrelse vælges af repræsentantskabet og består af Akademikernes A-kasses formand, 2 næstformænd og 12 menige medlemmer, i alt 15 medlemmer.
12. november 2020 blev Lasse Grønbech valgt som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen har udpeget Sara Gundelach Vergo og Peter Runge som næstformænd. Formanden modtager 178.735 kr. i honorar om året, næstformændene 89.375 kr.


Bestyrelsen består af:

Formand
Lasse Grønbech

Valggruppe 1: Ophævet

Valggruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde)
Peter Runge, næstformand

Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde)
Anne Marie Lassen-Nielsen

Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde)
Stine Hasling Mogensen

Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde)
Sara Gundelach Vergo, næstformand

Valggruppe 6 (Landinspektørforeningen)
Vibeke Boisen Brandhof

Valggruppe 7 (Lægeforeningens medlemsområde)
Helga Schultz

Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder)
Simon Junker Tang

Valggruppe 9 (Præsteforeningen) 
Iben Johanne Thomsen

Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde)
Dea Seidenfaden

Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder)
Karen Møller Kongsbak

Valggruppe 12 (Dansk Kiropraktor Forening / HOD / Medlemmer af AAK, der ikke tidligere var omfattet af de øvrige faglige organisationer nævnt i bilag 1 / Medlemmer af det tidligere Forbundet Kultur og Information / Medlemmer af det tidligere JA / Medlemmer af det tidligere Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen)
Carl Henning G. Johnsen

Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde)
Malene Matthison-Hansen

Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forening/Dansk Formands Forening) 
Lars Have Hansen

 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er a-kassens øverste myndighed, og består af formanden for bestyrelsen og repræsentanter for de faglige organisationer. 

Organisationerne er inddelt i 13 valggrupper. Per 1. juni 2024 er der 68 pladser i vores repræsentantskab. Du kan se de forskellige valggrupper i vedtægterne. Vi afholder valg til repræsentantskabet for henholdsvis de lige og de ulige valggrupper hvert 3. år. I 2024 afholder vi valg til de lige grupper. 

Læs mere om valget i de lige grupper i 2024

Se Akademikernes A-kasses vedtægter

Hvis du gerne vil vide, hvem der er repræsenteret i en given valgruppe, kan du kontakte Sekretariatet på repmoeder@aka.dk.

Valggruppe 1
(JA’s medlemsområde) - 2 personer

(JA er pr. 1. januar 2023 lagt sammen med DM.  I henhold til gældende vedtægt er repræsentantskabsmedlemmerne valgt for perioden ud.)

Valggruppe 2
(Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 3
(Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 4
(Pharmadanmarks medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 5
(Djøfs medlemsområde) - 18 personer

Valggruppe 6
(Den danske Landinspektørforenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 7
(Lægeforeningens/ Yngre lægers medlemsområde) - 3 personer

Valggruppe 8
(Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 9
(Præsteforeningens medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 10
(Dansk Psykolog Forenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 11
(Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 12
(Forbundet Kultur og Information/ Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Kliniske diætisters medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 13
(Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde) - 24 personer

Valggruppe 14
(Maskinmestrenes Forenings / Dansk Formands Forenings medlemsområder) - 4 personer