Udmeldelse

Når du melder dig ud af en a-kasse, mister du bl.a. din ret til dagpenge. Vil du skifte a-kasse, skal du søge om overflytning i stedet.

Du kan altid melde dig ud af Akademikernes A-kasse. Du melder dig ud ved at udfylde og sende udmeldelsesblanketten via vores selvbetjeningssystem.

Udmeldelsesvarsel på en måned

Du har en måneds udmeldelsesvarsel med udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du melder dig ud i oktober, vil du være udmeldt pr. 1. december.

Er du fleksjobber, og tilmeldt efterlønsordningen, eller modtager du invalide- eller socialpension, gælder der andre opsigelsesregler. Ring til os for at høre mere.

Følger af en udmeldelse

Det er vigtigt, at du ved, hvad der følger med en udmeldelse, og at du kender de alternative muligheder, der er til at melde sig ud.

Når du melder dig ud, vil du miste din ret til:

  • at modtage dagpenge under ledighed, indtil du igen har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og har haft et års arbejde med en indtægt på mindst 263.232 kr. (2024). Du kan maksimalt medregne 21.936 kr. (2024) pr. måned.
  • at holde ferie med opsparede feriedagpenge
  • at gå på efterløn, selvom du har betalt for at være med i ordningen. Læs mere om at melde sig ud af efterlønsordningen.

Alternativer til udmeldelse

Du kan altid ringe til os for at høre om alternativerne til at blive udmeldt. I visse tilfælde kan du fx få kontingentnedsættelse eller helt blive fri for at betale kontingent.

Hvis du er i tvivl om, om vi kender til netop dit arbejdsområde, kan du se de 18 faglige foreninger, vi samarbejder med.

Søg om overflytning til en anden a-kasse

Hvis du vil melde dig ud, fordi du vil være medlem af en anden a-kasse, er det vigtigt, at du søger om overflytning til den nye a-kasse i stedet for at melde dig ud af Akademikernes A-kasse.

Ved at søge om overflytning vil du automatisk få dine rettigheder med dig i stedet for at starte forfra med at optjene ret til dagpenge. Din nye a-kasse vil sørge for, at vi får besked om din overflytning.

Ophold i udlandet

Hvis du skal ud på et ophold i udlandet, er det en god ide at have os med på råd. På den måde sikrer du dig, at du er dækket korrekt i forhold til din nye situation. I mange tilfælde kan du fortsætte med at være medlem af Akademikernes A-kasse, mens du er i udlandet i en periode.

Ring til os for at høre om dine muligheder og få gode råd før et ophold i udlandet.