Alternative veje i job

Der er en række jobrettede aktiviteter, som du kan aftale med jobcentret. Aktiviteterne er en god mulighed for at vise en potentiel arbejdsgiver, hvad du kan, før de ansætter dig.

Du har mange muligheder for at styrke dine kompetencer og få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Jobrettede aktiviteter, hvor du kommer ud på en arbejdsplads, er effektive genveje til job. Du aftaler aktiviteterne med dit jobcenter.

Fra din 1. dag som ledig kan du søge ud i virksomhedspraktik. Er du enlig forsørger eller over 50 år, kan du også gøre brug af løntilskud og jobrotation fra dag 1.

Har du været ledig mindst et år, kan du også søge stat, region eller kommune om at komme i en introduktionsstilling - læs mere om denne mulighed nedenfor.

 

To veje i skov

Hav en plan klar

Det er en god ide, at du har en strategi for, hvad du vil have ud af din virksomhedspraktik eller løntilskudsstilling. På den måde kan du prøve dig selv af i forskellige arbejdssituationer og få nye kompetencer, der gør dig til en stærkere kandidat på jobmarkedet.

Virksomhedspraktik kan afklare spørgsmål

En virksomhedspraktik kan være en måde for dig at lære mere om arbejdsopgaverne i en virksomhed og finde ud af, om du er på rette hylde. Det kan også give dig netværk og oplysninger om jobåbninger inden for virksomheden.

Da der er tale om et relativt kort ophold, bliver virksomhedspraktik ofte brugt som et springbræt til en almindelig ansættelse eller en ansættelse med løntilskud.

Læs mere om dine muligheder for virksomhedspraktik.

Løntilskud kan føre til ansættelse

Er du nyuddannet, kan et job med løntilskud være en kortere og mere effektiv vej til dit næste job sammenlignet med måneder med traditionel jobsøgning. Et løntilskudsjob giver nemlig både praktisk erfaring og netværk.

JobMatch kan du se aktuelle ledige løntilskudsstillinger. Vi har kvalitetssikret alle opslåede løntilskudsjob. Det betyder, at der er perspektiv i stillingerne i form af enten opkvalificering eller mulighed for fastansættelse.

Læs mere om løntilskudsstillinger.

Jobrotation kan være en fod indenfor

Arbejdsgivere, der sender deres ansatte på efteruddannelse, kan gøre brug af vikarer vha. Jobrotationsordningen. Som ledig har du mulighed for at være denne vikar. Det kan give dig chancen for at vise, hvad du kan over for den virksomhed, der ansætter dig.

For at komme i betragtning som vikar skal du have brugt minimum et halvt års dagpenge. Er du enlig forsørger eller over 50 år, kan du starte tidligere. Du kan vikariere i op til et halvt år.

Læs mere om dine muligheder for at komme i jobrotation.

Innobooster giver støtte til nye ideer

Innovationsfonden kan via Innobooster-programmet give økonomisk støtte til en virksomhed, der er klar til at starte et nyskabende projekt op. Det kan være din mulighed for at blive ansat som fx projektleder.

Du kan kontakte virksomheder og fortælle dem om ordningen og tilbyde dine kompetencer.

Det er Innovationsfonden, der står for det økonomiske bidrag. Læs mere om Innobooster eller hjælp arbejdsgiver med at søge støtte via Innovationsfondens hjemmeside.

Introduktionsstilling giver mulighed for ny dagpengeret

En introduktionsstilling er en mulighed for dig, der har været ledig i mindst 1 år. En introduktionsstilling er en midlertidig stilling for akademikere på 12 måneder i stat, region eller kommune. Mens du er ansat, vil du optjene en ny dagpengeret. Dermed er du sikret en indtægt, når dagpengene løber ud.

Du kan søge introduktionsstillinger ved uopfordret at kontakte fx tidligere arbejdsgivere, der kender dine kompetencer. Du kan bl.a. foreslå, at du laver et konkret projekt af værdi for dem.

Dine fordele

Arbejdsgiveren får – i modsætning til de fleste andre aktiveringsmuligheder – ikke noget tilskud til din løn. Lønnen ligger på 80 pct. af den normale startløn for akademikere i staten, hvilket gør dig billigere og dermed mere attraktiv. Du er sikret pension og arbejdsgiveroptjent ferie.

Arbejdsgiver kan evt. bruge ordningen, hvis de har et barselsvikariat, som de kan forlænge op til 1 år.

Hvis arbejdsgiver synes, det er en god ide, skal stillingen slås op, da der er tale om en stilling i en offentlig virksomhed.

I løbet af din ansættelse har din arbejdsgiver pligt til at give dig efteruddannelse og udvikle dine kompetencer.

Du kan prøve at aftale med arbejdsgiveren, at du får lov at søge på interne stillingsopslag, mens du er ansat i en introduktionsstilling.

Læs mere om introduktionstillinger på introduktion.dk.

Kurser betalt af jobcentret

Jobcentret har mulighed for at bevillige dig kurser fra en såkaldt positivliste uanset dit uddannelsesniveau og din ledighedslængde. Positivlisten opdateres løbende og kurserne på listen er korte, erhvervsrettede forløb, der sigter mod gode beskæftigelsesmuligheder. Hvis der ikke er noget på positivlisten, der er relevant for dig, kan du altid prøve at kontakte jobcentret og høre, om der er andre muligheder.

Du kan finde positivlisten for de forskellige regioner på De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside.