Bro til viden

Følg med i en række spændende rundbordssamtaler om fremtidens arbejdsmarked og arbejdsliv, hvor ildsjæle og faglige fyrtårne mødes, og udveksle viden og løsningsforslag til gavn for vores medlemmer.

Store samfundsmæssige, politiske og demografiske forandringer rykker ved hele organiseringen af det akademiske arbejdsmarked i disse år. De store årgange nærmer sig pensionsalderen, men som samfund har vi hårdt brug for, at de bliver så længe som muligt. ’Vandkantsdanmark’ mangler akademisk arbejdskraft, men mange flytter aldrig tilbage til de mindre byer efter endt akademisk uddannelse. ’Quiet quitting’ pga. mistrivsel er på kort tid blevet et arbejdsmarkedsfænomen. Alt for mange unge akademikere har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Og vi kunne nævne mange flere udfordringer.

 

Med mere end en kvart million medlemmer ved vi i Akademikernes A-kasse en del om, hvad der rører sig på arbejdsmarkedet. Men vi kan blive endnu klogere, og vi kan spille en endnu mere aktiv rolle, i at bidrage til nytænkning af løsninger på de muligheder og udfordringer akademikere møder i arbejdslivet. Det har vi brug for som landets største medlemsorganisation for akademikere. Og det har vi brug for som samfund.

Vi har derfor sat os for at facilitere en række rundbordssamtaler om fremtidens arbejdsmarked og arbejdsliv – vi kalder dem Bro til Viden. Dels fordi vi ønsker at bygge bro til et rum, hvor ildsjæle og faglige fyrtårne kan mødes, og udveksle viden og løsningsforslag til gavn for vores medlemmer. Og dels fordi det især er i arbejdslivets overgange, at arbejdsstyrken flytter sig. Det er derfor der, vi som samfund især har brug for at forstå udviklingen.

Den viden vi indsamler bruger vi til at bidrage med løsningsforslag i samfundet, til interessevaretagelse, til at forbedre vores medlemsydelser og til at styrke relationer og samarbejdsmuligheder til gavn for vores medlemmer.