Du skal til samtaler

Når du er ledig, skal du jævnligt til samtaler med både jobcentret og os i a-kassen. Til nogle af samtalerne med dit jobcenter vil du også møde en af vores konsulenter.

Nogle af samtalerne er obligatoriske, og du får en besked fra os eller jobcentret, når du skal booke en samtale. I beskeden er der en frist for at booke samtalen. CV-samtalen eller CV-mødet, der er det første møde, booker vi for dig. Inden for de første dage efter du har meldt dig ledig på jobnet.dk, vil du modtage en besked med tid og sted for CV-samtalen. 

Obligatoriske samtaler det første halve år som ledig

Infografik over forløbet af samtaler i henholdvis a-kasse og jobcenter

Derudover er du velkommen til at booke en frivillig karrieresamtale med os. På Mit AKA kan du også booke workshops og events.

Pligt til at booke og møde op til samtalen

Booker du ikke en rådighedsamtale inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du er afmeldt som ledig, så derfor skal du i det tilfælde hurtigst muligt tilmelde dig igen.

Du har også pligt til at komme til de samtaler, som Akademikernes A-kasse, dit jobcenter eller anden aktør indkalder dig til. Anden aktør er typisk et privat firma, der overtager jobcentrets rolle med at hjælpe dig i job. Kommer du ikke, kan du ikke få dagpenge fra udeblivelsen, og indtil du kontakter dem, der har indkaldt dig.

Udfyld Min Plan inden samtalerne

Når du skal til en CV-samtale eller rådighedssamtale med os, skal du inden samtalen udfylde Min Plan på Mit AKA. Det er er en blanket, hvor du giver oplysninger om din jobsøgning. På den måde kan vi tage udgangspunkt i dine ønsker og planer, når vi rådgiver dig. Vi bruger det også til at sikre, at din jobsøgning hele tiden er seriøs og realistisk i forhold til arbejdsmarkedet.

Til samtalerne med både os og jobcentret bliver Min Plan tilrettet, og på jobnet.dk vil du altid kunne finde den opdaterede udgave af Min Plan. Det er altså både os og din konsulent i jobcentret, som kan se Min Plan – og på dem måde kan vi samarbejde om at støtte dig i din vej til et job.

Sådan gør du, hvis du vil melde afbud til en samtale

Ved sygdom

Er du syg den dag, du skal til CV-samtale, CV-møde eller rådighedssamtale, skal du melde dig syg på jobnet.dk før samtalestart. Vi får besked fra jobcentret om din sygemelding og aflyser din samtale. 

Når du raskmelder dig på jobnet.dk, får du en besked fra os:

  • Hvis du skulle have været til en CV-samtale eller et CV-møde, booker vi dig til en ny samtale - og du kan se tid og sted i beskeden fra os.
  • Hvis du skulle have været til en rådighedssamtale, vil der i beskeden fra os være en ny bookingfrist, og du skal derefter selv booke en ny rådighedssamtale.

På vej i job

Har du underskrevet en ansættelseskontrakt, og der er mindre end 6 uger til din første arbejdsdag, skal du kontakte dit jobcenter. Så kan de registrere, at du er ”på vej i job” og dermed omfattet af en såkaldt mindre intensiv indsats. Vi får automatisk besked fra jobcentret om, at du er "på vej i job" og vil på den baggrund aflyse din samtale med os. Men indtil registreringen "på vej i job" er på plads hos jobcentret, skal du fortsat møde til planlagte obligatoriske samtaler med os. 

Jobsamtale 

Er du forhindret i at komme til en planlagt samtale med os, fordi du skal til en jobsamtale, skal du før samtalen ringe til os på 3395 0395 eller skrive en besked til os på Mit AKA og oplyse, at du skal til jobsamtale. 

  • Hvis du skulle have været til en CV-samtale eller et CV-møde, ombooker vi til en anden dag.
  • Hvis du skulle have været til en rådighedssamtale, annullerer vi samtalen og sender en besked til dig, når du selv kan booke en ny tid til rådighedssamtale.

Ferie

Holder du ferie, skal du registrere ferie på jobnet.dk. Planlægger du at holde ferie inden for de nærmeste 14 dage, skal du ringe til jobcentret for at melde det. Du skal selv ombooke din planlagte samtale hos os på Mit AKA, hvis den ligger i din ferie.

Samtale med jobcentret

Drejer det sig om en samtale med dit jobcenter, som du vil melde afbud til, så skal du kontakte jobcentret.