Som en fisk i vandet eller en fisk i sandet – hvad booster din arbejdsglæde?

Storrumskontor eller singleceller? Firedages arbejdsuge eller mulighed for hjemmearbejde? En tryg og velkendt arbejdsdag eller mulighed for udvikling? Der er stor forskel på, hvad der betyder noget for den enkelte af os – chef eller medarbejder. Tag temperaturen på din arbejdsglæde her.

 

 

Af Lotte Refnov Foto Getty

 

Glæden ved at have et arbejde har forandret sig gevaldigt gennem tiden. Hvor mange engang blot skulle tjene til dagen og vejen, er arbejdet nu så stor en del af vores identitet, udvikling og sociale liv, at det skal opfylde helt andre behov.

Arbejdsglæde er blevet den hygiejnefaktor, der kan være udslagsgivende for, om vi bliver eller smutter. En loyal kollega koster nemlig ikke kun en acceptabel månedsløn, men også gunstige arbejdsforhold.

 

Din arbejdsglæde er også dit ansvar

I filmklassikeren ‘Office Space’ fra 1999 genfortæller en af karaktererne en samtale, han engang havde med sin studievejleder. Vejlederen spurgte, hvad han ville bruge tiden på, hvis han havde en million dollars og derfor ikke behøvede at arbejde. Dét svar burde nemlig være hans karrierevej, var hans pointe. Hvad ville du svare?

Spørgsmålet er interessant at stille sig selv, for når hverdagen kører derudad, kan vi være tilbøjelige til at glemme, at anerkendelse af vores egne værdier, krav og behov har kæmpe betydning for, hvor godt vi udfører vores arbejde. Det er måske ikke svaret på The Million Dollar Question, der skal afgøre vores jobsituation, men det kan inspirere til, at vi reflekterer over vores nuværende situation og handlemuligheder.

"Det er sindssygt vigtigt at gøre status. Især hvis du oplever, at dit job udvikler sig i en retning, du ikke trives i. Spørg dig selv: Hvad trives jeg med? Og hvad skal jeg bede om?,” lyder et råd fra Jeannette Nyrup Bering. Hun er chefkonsulent i Akademikernes A-kasse og har jævnligt samtaler med medlemmer om karriereudvikling og trivsel. Fra hendes perspektiv er det en vigtig pointe, at vi er forskellige og trives med forskellige rammer:

“Vi har for tiden en bias om, at man skal være ekstrovert, struktureret og lidt af en åben bog, så folk ved, hvor de har én. Man må helst ikke være introvert og heller ikke for flydende og intuitiv. Men de forskelligheder er nødvendige på en arbejdsplads, for at vi kan udvikle et produkt og komme i mål med det. Der er brug for dem, der kan styre processen og for dem, der bringer det kreative i spil,” siger hun.

Og ansvaret for, at du og dine kollegaer trives i gode, rummelige rammer, er ikke ledelsens alene, tilføjer Jeanette Nyrup Bering.

”Et arbejdsforhold er netop et forhold og inkluderer derfor flere parter og dermed også, at ansvaret for forholdet er delt. Jeg har dagligt samtaler med medlemmer, hvoraf nogle har valgt at sige op og andre har oplevet at blive fyret, og i nogle tilfælde har medlemmet oplevet ledelsesmæssige udfordringer. I den efterfølgende afklaringsproces viser der sig ofte et billede af delt ansvar for, at arbejdsforholdet ikke fungerede”, siger hun.

 

Mødet mellem dine og arbejdspladsens behov

Grundlæggende ved vi fra den psykologiske forskning i trivsel, at arbejdet skal give mening for den enkelte, fortæller Jeanette Nyrup Bering. Og det er hendes erfaring, at det typisk giver mening for os, når vi har noget at skulle have sagt i relation til vores hverdag, arbejdets og opgavernes indhold, samt når vi har mulighed for efteruddannelse og kurser, og når der desuden jævnligt er sociale arrangementer. Derfor ligger der en opgave for lederen i at skabe de rette inkluderende rammer.

Mange oplever, at der kan være store forandringer, omstruktureringer eller for eksempel besparelser på arbejdspladsen, og det kan give et ekstra pres i perioder, både opgavemæssigt og mentalt. Her råder Jeanette Nyrup Bering til, at du forsøger at være tålmodig i processen og husker at have fokus på samtalen og det sociale.

”I tiden inden forandringsprocesserne finder deres leje kan engagement i sociale arrangementer være nøglen til at opleve både tryghed og fællesskab, hvilket grundlæggende giver mening i vor hverdag” siger hun.

Og du kan selv gøre meget, for at dit arbejdsforhold giver mening og bliver en givtig gensidig proces, tilføjer hun.

”Det kan du gøre ved eksempelvis selv at tage teten og involvere dig og ved at tilbyde dine kompetencer, når muligheden byder sig. Det giver i øvrigt typisk ekstra selvtillid.” 

 

 

 

knap - Bliv medlem

 

 

Søger du nye kompetencer?

Som medlem har du adgang til en lang række online kurser. Udover adgang til kurser, der kan hjælpe dig i din jobsøgning, har du også mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor fx Excel, InDesign, Photoshop, og områder som fjernledelse, mødeledelse og præsentationsteknik.

Bliv klogere på fremtidens arbejdsmarked

Vi afholder løbende events, hvor du kan møde erhvervslivet, få inspiration til at tage det næste skridt i arbejdslivet eller høre om tendenser på arbejdsmarkedet.

Gå til siden (Selv-)udvikling