Seks perspektiver på unges fremtidige arbejdsliv

Her er de seks vigtigste pointer fra en ny analyse, som er udført af Akademikernes A-kasse og konsulentfirmaet Bespoke Manyone. Den giver et indblik i nogle af de forventninger og forhåbninger, som yngre generationer har til deres fremtidige arbejdsliv.


Af Kirstine Thye Skovhøj

En ny generation, generation Z født i perioden 1995-2012, er på vej ud på det danske arbejdsmarked, og som generationerne før dem har haft det, har de også deres helt egne kendetegn, forventninger og forhåbninger til deres fremtidige arbejdsplads, ledere og kollegaer.

Her får du de seks vigtigste pointer fra en ny kvalitativ analyse, som Akademikernes A-kasse står bag i samarbejde med konsulentfirmaet Bespoke Manyone. Analysen kommer med bud på, hvilke forventninger unge akademikere har til et meningsfuldt arbejdsliv. 

Ligeværdighed
Mangfoldighed, inklusion og samarbejde skal være centralt på arbejdspladsen. De yngre generationer lægger vægt på personlige kompetencer som følelsesmæssig intelligens, kreativitet, problemløsning og effektiv kommunikation. De insisterer på både lige vilkår og ligeværdige relationer. 

Livslang udvikling af færdigheder
På fremtidens arbejdsmarked vil vi se endnu mere iværksætterånd, for de unge har en mere risikovillig tilgang til deres arbejdsliv. Det betyder for eksempel, at de vægter fleksibilitet. De er en generation som er hurtig til at lære nye ting. De har et højt niveau af digitale og tekniske færdigheder, er højtuddannede og samtidig bevidste om, at for at tilpasse sig den verden, de lever i, skal de tilegne sig ny viden og kompetencer gennem hele livet.

Mental sundhed
Mental sundhed på arbejdspladsen er ekstremt vigtigt for generation Z.  De har bevæget sig gennem et præstationspræget uddannelsessystem og COVID-19. Flere unge får diagnoser, sociale medier påvirker deres selvværd, og klimakrisen ligger et mentalt pres på generationen. De unge prioriterer mental sundhed, vil have psykiske diagnoser normaliseret og er bevidste om at forbedre deres mentale sundhed. 

Arbejdet er ikke alt
Generation Z siger fra overfor altopslugende arbejdskulturer, de eksperimenterer med at starte deres karriere senere, holder pauser, gør oprør mod udnyttende forhold og vægter en sund balance mellem arbejde og privatliv. Analysen tyder på, at de unge forventer og håber, at det er dem, der har magten og ejerskabet over deres fremtidige arbejdsliv.

Rummelighed på arbejdspladsen
For Generation Z er grænser relateret til for eksempel køn, faglighed, arbejdsliv, hierarkier og ledelsesstrukturer flydende. De tager afstand fra ideen om at skulle passe ind i én bestemt kasse. Analysen peger på, at de unge håber, at der i deres fremtidige arbejdsliv vil være plads til forskellighed.

Teknologi er en naturlig del af arbejdslivet
De har fået teknologi ind med modermælken og vil trække en ny bølge af teknologiske værktøjer med sig, der for eksempel kan motivere og effektivere arbejdsgange.

Bag om analysen

En ny analyse udført af Akademikernes A-kasse i samarbejde med Bespoke Manyone giver bud på, hvordan unges forventninger og forhåbninger til deres fremtidige arbejdsliv kan se ud.  Den giver et grundlag for at udfolde nogle potentielle perspektiver på fremtiden.

Analysen har fokus på det akademiske arbejdsliv i Danmark og er blevet til på baggrund af en kvalitativ analyse baseret på en researchproces kaldet horisontscanning.

Horisontscanning er en metodisk tilgang inden for fremtidsstudier, hvor man indsamler forandringssignaler, som kan observeres i nutiden. Et forandringssignal kan eksempelvis være en ny adfærd, en ændring i værdier, eller nye tendenser og trends opfanget gennem generationsstudier. Generationsstudierne omhandler primært Generation Z, men der er også inddraget viden om Generation Alpha. 

Forandringssignalerne er blevet analyseret for at finde frem til relevante mønstre og temaer, der kan gøre os klogere på fremtiden og inspirere os til at gå i dialog med den. 

En del af analysen består af interviews med seks unge, som er i gang med deres videregående uddannelser. De er med for at sikre, at de unges egne stemmer er med og for at kunne holde deres perspektiv op imod nogle af de store globale trends, som vi kender til. 

Analysen er udarbejdet i efteråret 2022 – foråret 2023 af Bespoke Manyone i samarbejde med en kernegruppe fra Akademikernes A-kasse.

Læs om dagpenge og opsigelse

 

 

knap - Bliv medlem

 

 

Jobsøgningsstrategier

Der kan være mange veje til drømmejobbet. Vi har samlet forskellige strategier for jobsøgning, så du kan finde netop den strategi, der passer dig.

Læs mere om virksomhedsforståelse, kompetenceafklaring, uopfordret kontakt, netværk og livet som iværksætter

Startup-tilbud

Går du selv rundt med en iværksætter i maven? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det betyder at være selvstændig?

Gå til siden (Selv-)udvikling