Sådan ruster du dig til internationalt arbejde

Måske arbejder du allerede i en international virksomhed. Eller måske drømmer du om det? Rune Dalgaard, der er strategisk direktør i Advice, gør dig klogere på, hvordan du kan navigere, når arbejdet går på tværs af nationaliteter og kulturer. 

 

Af Lene Roe Rasmussen Foto Kristian Johannes Holm 

At arbejdsmarkedet bliver mere og mere globaliseret, kommer nok ikke som en overraskelse for nogen. Rigtig mange mennesker er allerede i jobs, der enten direkte eller indirekte krydser forskellige landegrænser, sprog og kulturer. Et internationalt arbejde giver selvklart masser af muligheder, men også nogle udfordringer – og begge ting er værd at dykke ned i. For om du vil det eller ej, kommer arbejdsmarkedet i stadig større grad til at række langt ud over egne landegrænser. Akademikerliv har allieret sig med strategisk direktør i kommunikations- og reklamebureauet Advice, Rune Dalgaard, som rådgiver nogle af Danmarks største organisationer og virksomheder med både nationalt og internationalt arbejdsområde, så vi kan ruste dig bedst muligt til et internationalt arbejde.

 

Når forskellige kulturer overlapper  

De seneste tre-fire år har været turbulente set i et internationalt perspektiv. Blandt andet corona- og energikrise har skubbet til vores fokus: 

”Men når det er sagt, er det vigtigt at pointere, at vi alt andet lige fortsat bevæger os mod en mere og mere globaliseret verden, hvor efterspørgslen på veluddannet arbejdskraft er stor. Med den digitale udvikling kan du nemlig med lethed – uanset, om du er humanist eller har en mere merkantil baggrund – flytte ud i verden, eller verden kan flytte ind hos dig,” fortæller Rune Dalgaard.

 

”Det er nemt at være enige i alt, når man deler baggrund, uddannelsesniveau, etc. Det kan derfor være en udfordring, når man er nødt   til at være sammen med nogen, der repræsenterer en mangfoldighed.”

Rune Dalgaard, strategisk direktør i Advice

 

For manges vedkommende betyder det, at det bliver nemmere at takke ja til et job i en international virksomhed, for du behøver ikke nødvendigvis at hive teltpløkkerne op og bosætte dig udenlands. Men selvom adressen på dit kontor er dansk, er der alligevel en del ting at tage højde for. Misforståelser kan for eksempel nemt opstå, når forskellige kulturer krydser klinger:

”I Danmark kan vi være meget indforståede. Der kan for eksempel være en del ironi i vores kommunikation, og den kan du ikke oversætte direkte i andre kulturer,” fortæller Rune Dalgaard. Vi er nemlig forskellige – også selvom vi til forveksling kan ligne hinanden rent kulturelt:

”I Danmark er vi meget antiautoritære og selvstændige. Hvis vi er uenige, siger vi det ofte højt. Svenskerne derimod er mere konsensusorienterede og langt mere forsigtige i deres kommunikation. Generelt vil du ofte som dansker opleve, at tonen i internationale virksomheder er mere formaliseret og disciplineret. Ting bliver simpelthen sagt på en høfligere måde.”

Med andre ord kan du altså ikke bare gå direkte til chefen, hvis der er noget, du ikke er enig i. For nogle kan det nok virke lidt tungt og bureaukratisk, men for Rune Dalgaard er det ofte et spørgsmål om at finde nogle formater, hvor mange forskellige typer mennesker kan mødes.

 

Alverdens muligheder, hvis du slipper fordommene

Det kan godt være, at vi i Danmark er nået længere i vores opfattelse af ligestilling og ligeværd end mange andre lande, men til gengæld er vi ikke så langt fremme i forhold til diversitet, pointerer Rune Dalgaard.

”På mange danske arbejdspladser er vi utroligt homogene. Det er nemt at være enige i alt, når man deler baggrund, uddannelsesniveau, etc. Det kan derfor være en udfordring, når man er nødt til at være sammen med nogen, der repræsenterer en mangfoldighed. Men for mig at se er diversiteten afgørende, hvis man vil forsøge at fange de skjulte, kulturelle bias og have et håb om at kunne forstå folk, der har forskellige baggrunde.”

 

”Som arbejdstager er det en uundværlig kompetence at være god til at skabe, opbygge og bevare tillid – for den kan bruges overalt i verden.”

Rune Dalgaard, strategisk direktør i Advice

 

Derfor er det vigtigt, at du er åben for andre måder at gøre tingene på, når du skal indgå på en arbejdsplads med forskellige nationaliteter. Og derfor skal du, ifølge Rune Dalgaard, ikke vælge at arbejde i en international virksomhed, hvis du er ’kulturelt doven’. Det at skulle navigere på en arbejdsplads med mange forskellige kulturer kan forstås på to niveauer ifølge Rune Dalgaard:

“Det ene niveau er en slags mindste fællesnævner, der handler om at lære de kulturelle og kommunikative koder at kende, som du skal tage højde for i de forskellige møde- og samtaleformater. Med andre ord skal du være høflig, lyttende og respektfuld,” forklarer han.

Det andet niveau er måske mere krævende, da handler om at erkende sin egen bias og at være åben over for, at det, der er ’rigtigt’ i Danmark, ikke nødvendigvis er det i andre lande:

”Alle lande og kulturer kommer med noget unikt, og hvis du vil være god til at agere i det, skal du slippe dine fordomme,” råder han.

Godt nok skal du forholde dig til et kulturelt kodeks, der formentlig er anderledes end i en rendyrket dansk virksomhed, men har du først prøvet kræfter med et internationalt foretagende, vil du også opleve, at det kan byde på nye muligheder, og at dit arbejde kan få en helt anden rækkevidde.

”Det kan for eksempel være, at du er med til at få økologiske fødevarer ud til markeder, der først for nyligt har opdaget økologi, til at udbrede vindenergi i hele verden eller til at mindske madspild i Europa. På den måde er du med til at gøre en større forskel, og det kan også give helt andre karrieremuligheder, hvis du retter blikket ud mod et internationalt arbejdsmarked.”

 

 

Overskudskultur og ambitioner

Selvom du med et job i en international virksomhed kan forvente en hverdag med tidsforskelle, digitale møder og udenlandsrejser, mener Rune Dalgaard ikke, at det behøver gå ud over balancen mellem arbejds- og privatliv:

”Hvis man vil have det bedste ud af sine medarbejdere, må man også give dem nogle vilkår, som de kan trives i. Min oplevelse er for eksempel ikke, at du konstant er på udenlandsrejser, fordi du arbejder i en global virksomhed. Du skal til gengæld været gode venner med Teams, for mange møder vil være digitale, og det kræver selvfølgelig noget fleksibilitet i forhold til tidsforskellen, hvis din kollega sidder på den anden side af jorden.”

 

”Alle lande og kulturer kommer med noget unikt, og hvis du vil være god til at agere i det, skal du slippe dine fordomme.”

Rune Dalgaard, strategisk direktør i Advice

 

Men det er faktisk ikke de lavpraktiske ting forbundet med et internationalt arbejde, som er udslagsgivende i Rune Dalgaards optik. Han mener derimod, at den måde, du ruster dig bedst på, ligger i noget dybere: 

”Du skal spørge dig selv, om jobbet er spændende – om du er nysgerrig på at møde andre nationaliteter og kulturer. Og så skal du mærke efter, hvilken kultur der er i virksomheden: Er det en overskudskultur, hvor man vil udrette noget og tør at have ambitioner, eller er det en underskudskultur, hvor man er bange for at begå fejl? Det er min egen erfaring, at kulturen i virksomheden, er det mest afgørende for din arbejdsglæde, udvikling og trivsel”

At fornemme en virksomhedskultur kan selvfølgelig være en show stopper, men det kan også være en øjenåbner. Måske kommer du endda til at prøve kræfter med at arbejde et sted, du aldrig havde forestillet dig.

 

Tillid til mennesker

Meget af det, der foregår i store, internationale virksomheder, handler om kommunikation – at være i stand til at drive ting fremad, få et samarbejde til at fungere og forstå, hvad det er for kulturer, du agerer i. Derfor er en altoverskyggende faktor for, at et samarbejde lykkes: Tillid. Bliver tilliden nedbrudt, er der mange ting, der falder fra hinanden, fortæller Rune Dalgaard:

”Har vi ikke tillid til hinanden, bliver det for alvor svært at løse problemer, herunder for eksempel de udfordringer, vi står over for i forhold til klima, sociale kløfter og polarisering. Som arbejdstager er det en uundværlig kompetence at være god til at skabe, opbygge og bevare tillid – for den kan bruges overalt i verden. Det handler om at prøve at sætte sig i andre folks sted. Du skal ikke bare forstå, hvad folk siger, men også prøve at forstå, hvorfor de siger det, de gør – hvad der ligger bag det sagte.”

Den slags kvalifikationer, mener Rune Dalgaard, kan være hjulpet godt på vej af en uddannelse, som opbygger din refleksionsevne og giver dig et nuanceret sprog. Dertil kommer selvfølgelig også, at hvis du er et åbent menneske, kan du tage endnu større del i den enorme værdi, det er at blive konfronteret med det, der er anderledes:

”At have kollegaer fra hele verden får du både en masse fagligt ud af – og også noget dybere menneskeligt. Så lad dig skubbe i dine fordomme, vær nysgerrig på det fremmede, og lad være med at være så sikker på, at du altid har ret.”

 

 

 

knap - Bliv medlem

 

 

Kursus i digitalt samarbejde og effektivitet

Vores kursus i digitalt samarbejde og effektivitet klæder dig på ift. de mange apps, der kan hjælpe dig i din hverdag på arbejdspladsen.

Bliv klogere på fremtidens arbejdsmarked

Vi afholder løbende events, hvor du kan møde erhvervslivet, få inspiration til at tage det næste skridt i arbejdslivet eller høre om tendenser på arbejdsmarkedet.

Gå til siden (Selv-)udvikling