29. okt. 2021

Valg til repræsentantskabet

I efteråret 2021 afholdes der valg til repræsentantskabets i Akademikernes A-kasse for flere medlemsgrupper.

*** Opdateret den 29. oktober 2021 ***

Valget blandt de lige valggrupper til Akademikernes A-kasses repræsentantskab er gennemført.

Repræsentantskabet mødes d. 29. november og skal blandt andet vælge den nye bestyrelse for Akademikernes A-kasse.

-------

18. juni 2021: Der er valg til repræsentantskabet i Akademikernes A-kasse i de følgende valggrupper i efteråret 2021 (jf. § 16 i A-kassens vedtægter):

  • Valggruppe 2: Forbundet Arkitekter og Designere
  • Valggruppe 4: Pharmadanmark
  • Valggruppe 6: Landinspektørforeningen
  • Valggruppe 8: Dansk Musikpædagogisk Forening/Dansk Organist og Kantor Samfund
  • Valggruppe 10: Dansk Psykolog Forening
  • Valggruppe 12: Forbundet Kultur og Informations medlemsområde / Dansk Kiropraktor Forenings / Forsvarsgruppen i AC's / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen / Medlemmer af AAK, der ikke tidligere var omfattet af de øvrige faglige organisationer nævnt i bilag 1 i vedtægterne
  • Valggruppe 14: Maskinmestrenes Forenings/Dansk Formands Forening


I perioden 20. august til 10. september 2021 har du mulighed for at melde dig som kandidat til repræsentantskabet. Du skal melde dit kandidatur skriftligt og sende anmeldelsen til repmoeder@aka.dk.