7. sep. 2021

Regeringens reformudspil om dagpenge

I regeringens udspil ”Danmark kan mere 1” er der forslag til væsentlige ændringer af både satsen og perioden for dagpenge.

Dagpengesatsen for nyuddannede sættes ned og perioden forkortes

Under overskriften ”Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked ” foreslår regeringen at sætte dagpengesatsen for nyuddannede ned fra 13.815 til 9.500 kr. pr. måned. Er du over 30 år vil satsen være på 12.000 kr. Satsen for nyuddannede, som er forsørgere, vil ikke blive sat ned, men fortsat være på 15.844 kr. om måneden.

Regeringen holder fast i, at du kan få beregnet en individuel sats på baggrund af arbejdsindkomst i studietiden. Og som noget nyt foreslår de, at fribeløbet, som du kan tjene samtidig med SU, bliver hævet med 4.000 kr. om måneden.

I dag er dagpengeperioden 2 år for både nyuddannede og lønmodtagere, men i udspillet er der et forslag om at forkorte dagpengeperioden for nyuddannet til 1 år.

Nyuddannede skal opfylde et sprogkrav for at kunne få dagpenge. Har du dog vist, at du har aktuel tilknytning til det danske arbejdsmarked, kan du blive undtaget for sprogkravet.

Dagpengesatsen for lønmodtagere sættes op de første 3 måneder

I udspillet bliver der lagt op til, at hvis du har haft arbejde i 2 år inden for en periode på 3 år og så bliver ledig, vil dagpengesatsen være 24.500 kr. pr. måned de 3 første måneder. I dag er den maksimale dagpengesats på 19.322 kr. om måneden.

Fra udspil til politisk aftale og konkrete regler

Reformudspillet vækker naturligt nok spørgsmål fra dig som er medlem hos os. Vi kan dog ikke komme med mange svar endnu. Nu er der kommet et udspil, men det er først efter forhandlinger og en politisk aftale, at de nye regler bliver formuleret. Vi ser altså tiden an, og du hører fra os, når vi kan sige noget mere konkret om, hvad reformen får af betydning for dig og din ret til dagpenge.


Læs reformudspillet Danmark kan mere 1