10. feb. 2021

Minkaftalen og hjælpepakke sætter forbruget af dagpenge i marts og april på pause

Folketinget aftalte i december 2020 at sætte dagpengeforbruget på pause i januar og februar 2021. Dernæst satte minkaftalen forbruget på pause i marts, og 9. februar blev det besluttet, at det også gælder for april måned.

I årets 4 første måneder tæller dit forbrug af dagpenge ikke med. Det betyder, at du 1. maj 2021 vil have lige så mange timer med dagpenge tilbage, som du havde 31. december 2020.

Vær opmærksom på, at tallene på Dagpengetælleren på Mit AKA vil se ud som om, at du har brugt af dine dagpenge i perioden. Det skyldes, at vores system endnu ikke er sat op til at registrere pausen pga. corona-krisen. Vi forventer, at dette vil blive løst hurtigst muligt, så dagpengetælleren viser det korrekte forbrug.

Du skal fortsat søge job og opdatere Jobloggen

Selvom forbruget af dagpenge er sat på pause frem til 30. april, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet, søge job og registrere dine jobsøgningsaktiviteter i Jobloggen hver uge.

Ring, skriv eller book telefonisk karrieresamtale

Vi har stor forståelse for, at det er en svær tid at være jobsøgende i, og selvom vi ikke kan mødes fysisk til møder og samtaler, så er vi her for dig alligevel. Vores telefoner og chat er åbne fra 10-14 mandag til fredag. Derudover kan du på Mit AKA booke en telefonisk karrieresamtale med vores karrierekonsulenter. Hvis du ikke kan finde en ledig tid, så ring eller skriv til os, så finder vi en tid.