27. apr. 2021

Akademikernes A-kasse vil aftabuisere ledighed og bruge annonceplads på medlemmerne

Danmarks største a-kasse vil bruge annonce- og medieplads på at profilere ledige medlemmer. Udover at bidrage til en aftabuisering af ledighed er målet at vise medlemmernes kompetencer, så de kommer nærmere et job.

I en ny kampagne sætter Akademikernes A-kasse medlemmerne i centrum. Det er ment helt bogstaveligt, idet ledige medlemmer vil optræde med billede og kompetencer i blandt andet avisannoncer, på sociale medier og plakater ved flere metrostationer. Tiltaget er blot et blandt mange, hvor formålet er at skabe bro mellem virksomheder og ledige akademikere.

Udover muligheden for at blive profileret i annoncer tilbyder a-kassen også rekruttering, hvor konsulenter matcher ledige akademikere med virksomheder, som mangler netop deres kompetencer. På den måde tjener a-kassen som brobygger mellem arbejdsgiverne og medlemmerne, og det er netop brobyggertanken, der skal definere organisationen.   

”Det er afgørende, at vi som a-kasse hjælper vores medlemmer i overgangene mellem jobs, som de rammer i løbet af deres arbejdsliv. Mange flere kommer til at skifte job flere gange i karrieren, end det var tilfældet tidligere, og vi skal stå klar til at hjælpe hver eneste gang, medlemmet har brug for os. Formålet med vores kampagne er at gøre det mindre tabubelagt at være ledig og hjælpe til med at sikre, at en ledighedsperiode kun bliver en overgangsperiode,” siger adm. direktør i Akademikernes A-kasse, Villy Dyhr.

Udover at matche ledige medlemmer med virksomheder, har Akademikernes A-kasse også et særligt fokus på, hvordan akademikere kan skabe værdi i små og mellemstore virksomheder (SMV).

For der ligger et stort potentiale for virksomhederne i at ansætte en akademiker, som kan skabe vækst og innovation og anskue virksomheden på en helt ny måde. Blandt andet derfor har a-kassen skabt Akademikerprisen, hvor formålet netop er at hylde og synliggøre, hvordan akademikere kan gøre en forskel i SMV’ne. 

Samtidig har a-kassen også udviklet et iværksætterprogram, hvor ledige medlemmer har fået hjælp til at skabe over 700 virksomheder, hvilket gør det til et af de største iværksætterprogrammer i Danmark. Meningen er at hjælpe ledige, der ikke ønsker at være almindelige lønmodtagere, og mange levedygtige virksomheder er blevet udklækket på startupprogrammet.

12 måneder efter de har deltaget, arbejder 67 procent enten videre med den oprindelige forretningsidé eller har startet ny forretning, og samlet har de deltagende virksomheder efterfølgende rejst omkring 56 millioner kroner. I a-kassens nye kampagne medvirker derfor også en iværksætter, der søger investorer til sin startup.

For Akademikernes A-kasses administrerende direktør er det afgørende, at a-kassen er i stand til at træde til og hjælpe med de helt rigtige løsninger, når et af de 270.000 medlemmer rammer en af arbejdslivets overgange.

”Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan udvikle vores tilbud, og det er blandt andet vigtigt, at vi er der for de nyuddannede akademikere, der har brug for støtte og sparring, når de er færdiguddannede. Og når vi bruger reklameplads på at profilere nogle af vores dygtige medlemmer, ønsker vi kort sagt at vise, hvad de kan, og på den måde håber vi at hjælpe medlemmerne nærmere et job,” siger Villy Dyhr.