30. sep. 2020

Tidlig udbetaling af indefrosne feriepenge

I perioden 29. september til 1. december 2020 er det muligt at søge om at få udbetalt indefrosne feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Er du ledig, og modtager du dagpenge, så vil den førtidige udbetaling af feriepenge ikke medføre fradrag i dagpengene.

Er du på efterløn, så vil den førtidige udbetaling af feriepenge ikke medføre fradrag i efterlønnen.