11. sep. 2020

Studiestart: Er du i fare for at droppe ud?

Undersøgelser viser, at op mod 1 ud af 4 universitetsstuderende ikke færdiggør deres uddannelse. Men hvilke konkrete faktorer afgør, om du ender med at droppe ud?

Det er ikke alle nye studerende på landets universiteter, som kommer i mål med deres uddannelser. En betydelig del falder fra undervejs. For et par år siden lavede Uddannelses- og Forskningsministeriet derfor en omfattende undersøgelse, der skulle finde ud af, hvorfor så mange studerende dropper ud af de videregående uddannelser.

Konklusionen var, at det i høj grad er uddannelsernes faglige niveau og indhold samt kvaliteten af undervisningen, som får de studerende til at falde fra. Men det er ikke de eneste grunde, og vi har derfor samlet en liste med 8 risikofaktorer, der ofte er i spil, så du kan se, om du er i farezonen.

LÆS OGSÅ: Ensomhed ved studiestart: Vis din skrøbelighed

Du synes, at niveauet er for højt / det er for svært

81 procent af de frafaldne universitetsstuderende i ministeriets undersøgelse angav, at det faglige niveau var for højt på uddannelsen.

Du er nervøs og føler dig presset

Hver tredje studerende er ofte anspændt og nervøs på grund af studierne, og hver fjerde føler sig flov over ikke at kunne tilegne sig simpelt stof på uddannelsen.

Du synes, at uddannelsen er for teoretisk

52 procent af de tidligere universitetsstuderende mente, at uddannelsen var for teoretisk og for lidt fokuseret.

Du synes ikke, kvaliteten er god nok

40 procent af de frafaldne giver kvaliteten af undervisningen en del af skylden for at droppe ud.

Du er ensom / studiemiljøet er dårligt

Ensomhed og det sociale miljø på studiet har haft en betydning for hver anden af de studerende, der endte med at droppe ud.

Du har personlige problemer

Personlige forhold som graviditet, sygdom, eksamensangst eller kærestesorger har også betydning ifølge ministeriets undersøgelse.

Du fik en dårlig start på studiet

En god start er afgørende. Og kom du ikke godt i gang både fagligt men også socialt (rustur, studiegrupper og nye venner), så kan det komme til at definere hele din studietid.

Du er boligløs / din boligsituation er ikke optimal

Er du bekymret over din boligsituation, er der en forhøjet risiko for, at du dropper ud.