2. jan. 2020

Snart nyuddannet? Husk at skifte medlemsstatus

Er du studiemedlem og bliver færdig med din uddannelse, skal du huske at skifte medlemsstatus. Det kan nemlig afgøre, om du kan få dagpenge lige efter dit studie, eller om du skal overleve på opsparing eller kontanthjælp.

14-dages-reglen: Uret tikker fra din sidste eksamen

Senest 14 dage efter, du har fået din sidste karakter på studiet, skal du skifte medlemsstatus fra studerende til nyuddannet.

Har du ikke været studiemedlem, gælder samme 14-dages-reglen til at søge om medlemskab i Akademikernes A-kasse.

 

Vent, hvis du endnu ikke kender datoen for sidste eksamen

Ved du, at du afslutter dit studie inden for den næste måned, men endnu ikke kender den præcise dato, så skal du vente med at skifte status. Det skal du først gøre, når du kender datoen.

Er der mere end en måned til, at du afslutter din uddannelse, skal du i stedet forlænge dit gratis studiemedlemskab.

 

Søg om dagpenge, hvis du ikke har et job lige efter studiet

Det er ikke nok at skifte medlemsstatus eller blive medlem som nyuddannet for at få dagpenge. Her skal du gøre to ekstra ting:

 

 Læs om de ting, du skal gøre i den første tid som ledig

Vi har talt med Pernille Sandorf, som er forsikringskonsulent i Akademikernes A-kasse. Hun oplever hvert år nyuddannede, der kommer i klemme, fordi de ikke får skiftet medlemsstatus i tide.

Hvorfor er det så vigtigt at skifte medlemsstatus?

Ens medlemskab kan, på sin vis, være spildt, eftersom man først opnår retten til dagpenge, når man har skiftet status til nyuddannet – senest 14 dage efter sin afslutningsdato. Man opnår altså ikke retten, hvis man glemmer det, og konsekvensen er, at man skal leve af sin opsparing eller søge om kontanthjælp for at klare hverdagen.

Men er kontanthjælp ikke fint nok?

Man får udbetalt mere i dagpenge, end man gør i kontanthjælp, og du må gerne have en opsparing, imens du modtager dagpenge – det må du ikke på kontanthjælp. Derudover tror jeg, at de fleste synes, at hjælpen til at finde job er mere målrettet her i a-kassen.

Hvorfor, tror du, at folk glemmer at skifte status?

Jeg tror, det skyldes flere ting. Nogle forventer måske at få et arbejde lige efter uddannelsen. Andre tænker, at dagpenge er en rettighed, når man allerede er studiemedlem, eller at man kan ændre medlemsstatus senere.

Hvilke andre grunde er du stødt på?

Nogle tror, vi kan trække oplysningerne om den forventede afslutningsdato fra studiestederne, men det er dit eget ansvar at oplyse os om det.  Der er også nogle, der får forkerte informationer fra medstuderende, og endelig er der nogle, der får breve fra os, som de måske ikke læser omhyggeligt nok.

Har du eksempler på, hvad konsekvensen kan være ved ikke at skifte status?

Det værste er, hvis man skal på kontanthjælp, og dermed risikere at få mindre udbetalt, end hvad man fik udbetalt i SU + SU-lån. Det kan også være, at man bliver tvunget til at bruge sin opsparing. En opsparing som man formentlig har planlagt at bruge på noget andet, såsom indskud til bolig eller bil.

Er du snart nyuddannet? Så læs mere om den vigtige 14-dagesfrist her.